דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

בג"ץ הורה לפרק את מעקה הבטון בדרום הר חברון

/>

בג"ץ קיבל עתירה שהגישו פלסטינים מדרום הר חברון באמצעות האגודה לזכויות האזרח, בדרישה להסיר מעקה בטון שהקימו כוחות הביטחון. המעקה, נבנה לאורך כ-41 ק"מ, מההתנחלות טנא במערב עד להתנחלות כרמל במזרח. גובה המעקה הוא 82 ס"מ, והוא חוסם מעבר של כלי רכב דרכו. המעקה נועד, לטענת הצבא, להגן על כבישי הגישה להתנחלויות שנותרו מצפון למכשול ההפרדה, בצד "הפלסטיני" שלו, ולהקל על כוחות הביטחון את השליטה במרחב. לאורך המעקה אמורות היו להיקבע13 נקודות מעבר לשימוש הפלסטינים.

בניית המעקה החריפה את בידודם של כ-4,000 פלסטינים החיים ב-18 כפרים מדרום-מזרח לכביש 317. תושבים אלה תלויים לחלוטין בעיירה יטא, שבה הם מקבלים שירותים שונים ומצטיידים במצרכים. המעקה פגע בגישתם לעיירה, שנשארה מעברו השני. בנוסף, הגביל המעקה את גישתם של חקלאים רבים מהעיירה יטא ומהכפרים הסמוכים לה לאדמותיהם, שנותרו מדרום-מזרח לו.

בג"ץ קבע כי המעקה "מקשה על פרנסתם של תושבי הכפרים הללו אשר נדרשים להגיע למרכזים העירוניים שבסביבה על מנת לשווק את תוצרתם, והוא מייקר באופן ניכר את עלויותיהם של מצרכים חיוניים כגון מים, מזון, דלק ומזון לבעלי החיים. בכך גורם מעקה הבטון לפגיעה בזכות הקניין, בחופש התנועה, בזכות לחינוך, לבריאות, לחיי משפחה ולכבוד."

מעקה הבטון בדרום הר חברון. צילום: האגודה לזכויות האזרח, פברואר 2006.
מעקה הבטון בדרום הר חברון. צילום: האגודה לזכויות האזרח, פברואר 2006. />

מאז ראשית הכיבוש, ראו כל ממשלות ישראל בדרום הר חברון אזור שעתיד להיות מסופח לישראל. במהלך השנים הקימה ישראל באזור זה שבע התנחלויות, בהן חיים 3,200 תושבים, והיא פועלת בהתמדה להרחבתן. כמו כן, ישראל פועלת מאז שנת 1999 לגירוש תושבי הכפרים הפלסטיניים שמדרום-מזרח לכביש 317, באצטלה של צורך צבאי דחוף.

במקור, תכננה ישראל כי תוואי מכשול ההפרדה יעבור מצפון להתנחלויות הישראליות בדרום הר חברון ובכך יספח אותן דה-פקטו לישראל. אולם, בעקבות פסיקת בג"ץ בעתירת הכפר בית סוריכ, נאלצה המדינה לשנות את תוואי המכשול, ולקרב אותו לקו הירוק.. ההחלטה להקים את מעקה הבטון לאורך כביש 317 רוקנה מתוכן את תיקון התוואי באזור זה והחזירה את התוואי המקורי "בדלת האחורית". בדרך זו ביקשה הממשלה ליהנות מכל העולמות: מחד, להתמיד בפיתוח מפעל ההתנחלות ותכניות הסיפוח, ומאידך, להצטייר כמי שמזיזה את תוואי המכשול ומצמידה אותו לקו הירוק מתוך התחשבות בפלסטינים.

בפסק הדין קבע בג"ץ כי " מעקה הבטון אינו עומד בדרישת מבחן המשנה השני של המידתיות. כאשר ניצבו לפני המשיבים מספר חלופות רציונאליות להשגת אותה התכלית הביטחונית, מוטלת הייתה עליהם החובה לבחור בזו שפגיעתה בזכויות אדם היא הפחותה, בחובה זו לא עמדו המשיבים".

עם זאת, התיר בג"ץ את הקמתו של מכשול חלופי, שיאפשר מעבר הולכי רגל ועדרי צאן.