דילוג לתוכן העיקרי

בעיניים פקוחות | בלוג צילום

פברואר 2020

קירות בטן אל-הווא זועקים את ההזנחה והנישול

אחד מציורי הקיר בפרויקט אמנות הרחוב "אני עד לסילוואן"
אחד מציורי הקיר בפרויקט אמנות הרחוב "אני עד לסילוואן".

התושבים הפלסטינים בשכונת בטן אל-הווא שבסילוואן חיים בסיר לחץ מבעבע: כתוצאה ממדיניות מכוונת של הרשויות הישראליות, ובראשן עיריית ירושלים - השכונה צפופה, מוזנחת, ללא תשתיות ציבוריות וללא מבני ציבור הנחוצים כל כך לקיום חיי היומיום.

כאילו אין די בכך, מרחף מעל ראשי התושבים איום מתמיד בגירושם מבתיהם: הרשויות הישראליות, באמצעות עמותת "עטרת כהנים" ובאישור מלא של בתי המשפט – כולל בית המשפט העליון – פועלות כדי לגרש כ-700 מתושבי השכונה מבתיהם, תוך שהן מתעלמות מהעובדות ומתבססות על טיעונים מפוקפקים ועל פרשנויות משפטיות לקויות.…