דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים

התקדמות הבנייה

אחוז מאורך התוואי
אורך בק"מ
62.1
439.7
הבנייה הושלמה
8
56.6
הבנייה בעיצומה
29.9
211.7
הבנייה טרם החלה
100
708
סה"כ

הנתונים נמסרו על-ידי משרד האו"ם לעניינים הומניטאריים (OCHA) והם מעודכנים לחודש יולי 2012.

התקדמות הבנייה במכשול בירושלים

אחוז מאורך התוואי כולל מובלעת מעלה אדומיםאורך בקילומטר כולל מובלעת מעלה אדומים
אחוז מאורך התוואי
אורך בק"מ
49.86
91
12.8
91
הבנייה הושלמה
13.64
24.9
1.15
13
הבנייה בעיצומה
36.5
66.6
5.36
38
הבנייה טרם החלה
100%
182.5
19.31
142
סה"כ

הנתונים נמסרו על-ידי משרד האו"ם לעניינים הומניטאריים (OCHA) והם מעודכנים לחודש יולי 2012.

הבהרה: כל הנתונים שלהלן מתייחסים להשפעת המכשול לאחר השלמתו, על-פי התוואי שאישרה הממשלה ב-30.4.06.

שטחים מוקפים מכשול

אחוז משטח הגדה המערבית
היקף השטח (בדונם)
8.5
479,881
שטחים ממערב למכשול (כולל מזרח ירושלים)
3.4
191,040
שטחים ממזרח למכשול המוקפים מכשול באופן חלקי או מלא
11.9
670,921
סה"כ שטחים מושפעים
אוכלוסייה פלסטינית המושפעת מתוואי המכשול

מספר תושבים
מספר יישובים
35,000
35
יישובים ממערב למכשול*
151,000
25
יישובים פלסטיניים ממזרח למכשול המוקפים מכשול באופן חלקי או מלא**
225,000
21
מזרח ירושלים
411,000
81
סה"כ

* הנתונים נמסרו על-ידי משרד האו"ם לעניינים הומניטאריים (OCHA) והם מעודכנים לחודש יולי 2009.
** תושבי יישובים אלה יידרשו להצטייד בהיתרים על-מנת לחיות בבתיהם ויכולים לצאת מיישובים רק דרך שער במכשול. הנתון אינו כולל שלושה יישובים הנמצאים כיום ממערב למכשול, אך על-פי התוואי הסופי יימצאו ממזרח למכשול.
*** תושבי יישובים אלה לא יידרשו להצטייד בהיתרים או לעבור בשער.

התנחלויות

מספר תושבים
מספר התנחלויות
187,840
48
התנחלויות ממערב למכשול
57,330
69
התנחלויות ממזרח למכשול
192,918
12
התנחלויות במזרח ירושלים
438,088
129
סה"כ

הערות:

נתוני האוכלוסייה מעודכנים לסוף שנת 2005. מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסיקה וארגון OCHA: משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים.

שערים במכשול ההפרדה

במכשול ההפרדה קיימים, נכון לחודש יולי 2009, 73 מעברים לתנועה בין חלקי הגדה המערבית שהופרדו.

11 מעברים הם מחסומים, המשרתים את כלל אוכלוסיית הגדה למעבר יומי בין חלקי הגדה שהופרדו. חלק ממחסומים אלה פתוחים במשך 12 שעות ברציפות מדי יום וחלקם פתוחים במשך 24 שעות ביממה.

38 מעברים הם שערים חקלאיים, המשמשים חקלאים פלסטינים שבבעלותם אדמות שנכלאו מעברו השני של מכשול ההפרדה. מתוך שערים אלה, 11 נפתחים פעמיים או שלוש בכל יום, בדרך כלל לשעה אחת בלבד. אלה משרתים חקלאים בעלי גידולים המצריכים טיפול יומיומי, כגון ירקות, חממות ועוד. מעברם של החקלאים מותנה בתיאום עם המינהל האזרחי ובקבלת היתר ממנו. ההיתר מאפשר מעבר בשער מסוים בלבד. 17 שערים נוספים נפתחים רק בין החודשים אוקטובר לדצמבר, בעונות המסיק והקטיף. בעונות אלה נפתחים השערים על-פי רוב פעמיים או שלוש ביום, בשעות קבועות. גם בהם, מעבר החקלאים מותנה בתיאום ובקבלת היתר מהמינהל האזרחי, וההיתר מאפשר מעבר בשער מסוים בלבד. 10 שערים חקלאיים נוספים נפתחים בעונת המסיק בלבד. השער החקלאי המשמש את הכפר בילעין פתוח בכל שעות היממה בהוראת בג"ץ.

23 שערים נוספים סגורים בדרך כלל. הם נפתחים רק אם נעשה תיאום מראש עם משרדי הקישור הישראליים.

השערים במכשול לפי אזורים

סה"כ
שערים עונתיים
שערים פתוחים
אזור
9
2
7
קלקיליה
6
6
0
סלפית
9
5
4
טול-כרם
9
9
0
ג'נין
9
9
0
ירושלים
7
6
1
רמאללה
3
3
0
בית לחם
6
6
0
חברון
58
46
12
סה"כ

הנתונים נמסרו על-ידי משרד האו"ם לעניינים הומניטאריים (OCHA) והם מעודכנים לחודש יולי 2009.