דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

ח'ירבת א-דוקייקה

הכפר ח'ירבת או-דוקייקה. צילום: נסר א-נוואג'עה, בצלם, 19.8.12
הכפר ח'ירבת או-דוקייקה. צילום: נסר א-נוואג'עה, בצלם, 19.8.12

הכפר ח'ירבת א-דוקייקה* שוכן בדרום הר חברון ומונה למעלה מ-300 תושבים. על אף שהכפר שוכן במקום זה, הסמוך לקו הירוק, מזה עשרות שנים, המנהל האזרחי מסרב בעקביות לבקשות של תושביו לתכננו, ובמקום זאת הוציא צווי הריסה נגד המבנים שבנו.

בעקבות צווי הריסה שנמסרו כנגד מבנים בכפר בשנת 2005, לרבות בית הספר והמסגד, הגיש ארגון שומרי משפט עתירה לבג"ץ בשם התושבים. בעתירה נדרש המנהל האזרחי לבטל את עשרות הצווים שהוצאו עד אז כנגד מבנים בכפר ולהכין לכפר תוכנית מתאר. בתגובה לעתירה טען המנהל כי הכפר אינו עומד בקריטריונים שקבע לתכנון כפרים בשטחי C והדגיש ש"לא יעלה על הדעת כי הרשויות יפעלו כדבר שבשגרה לקידום תוכניות מתאר לכל מקבץ בנייה בלתי חוקי". המנהל המשיך וטען כי כמה קילומטרים מח'ירבת א-דוקייקה נמצא כפר שאותו שוקל המנהל לתכנן (חמיידה). המנהל ציין שתושבי שני הכפרים שייכים לאותו שבט בדואי וכי בית הספר והמרפאה שבחמיידה משמשים גם את תושבי ח'ירבת א-דוקייקה. לכן, בהקמת "המבנים הבלתי חוקיים" בח'ירבת א-דוקייקה אין בכדי להצדיק "הסדרה של מתחם נוסף באזור זה". עם זאת ציין המנהל כי תושבי הכפר רשאים להגיש בעצמם הצעה לתוכנית מתאר, שאותה יבחן לעומק.

בינואר 2010 דחה בית המשפט את העתירה, לאחר שקבע שאין הצדקה להתערב בשיקוליו של המנהל האזרחי. שנה לאחר מכן, בינואר 2011, עוד בטרם הספיקו תושבי הכפר להכין תוכנית מתאר כפי שהציע המנהל בתשובתו לעתירה, הרס המנהל האזרחי 17 מבנים בח'ירבת א-דוקייקה, לרבות אוהלי מגורים וכיתת לימוד. באי כוחם של תושבי הכפר פנו למנהל וביקשו לדעת מה עמדתו העקרונית בנוגע לתכנון הכפר. המנהל השיב בספטמבר 2011 כי "סיכויי אישור התוכנית המבוקשת למקבץ הינם נמוכים מאוד", משום ש"הכפר יתקשה לשאת את עצמו כישות חברתית וגיאוגראפית", וכי גודל האוכלוסייה שבו אינו יכול להצדיק את העלויות של הקמת התשתיות והשירותים הכרוכות בהקמת יישוב עצמאי. זאת, למרות שהמנהל האזרחי אישר באזור דרום הר חברון ובאזורים אחרים בגדה המערבית את הקמתן של התנחלויות קטנות, שמנו עשרות או מאות בודדות של תושבים בעת הקמתן, וגם כאלה ששוכנות קילומטרים ספורים בלבד מהתנחלויות קיימות.

תושבים בח'ירבת או-דוקייקה. צילום: נסר א-נוואג'עה, בצלם, 19.8.12
תושבים בח'ירבת או-דוקייקה. צילום: נסר א-נוואג'עה, בצלם, 19.8.12

בדצמבר 2011 מסר המנהל האזרחי צווי הריסה ל-46 מבנים נוספים בכפר. יחד עם צווים אחרים שנמסרו בשנים קודמות, הגיע מספר המבנים בכפר המאוימים בהריסה ל-77, שהם רוב מבני הכפר. תושבי הכפר פנו שוב לבג"ץ ודרשו להקפיא את ביצועם של צווי ההריסה, כל עוד לא הושלמה הכנת תוכנית המתאר של הכפר וכל עוד זו לא נדונה במוסדות התכנון של המנהל. בעקבות הגשת העתירה, הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה המנהל ידון בתוכנית מתאר שתוגש לו מטעם העותרים ויזמנם להציגה בפני גופי התכנון שלו. המנהל התחייב כי עד תום הדיון בתוכנית לא יהרוס בתים בכפר, ואילו העותרים התחייבו שלא יבנו בתים חדשים. ההסכמה בין הצדדים קיבלה תוקף של פסק דין באפריל 2012.

במארס 2013 דחה המנהל האזרחי את תוכנית המתאר שהגישו תושבי הכפר בלי שנציגי הכפר ובאי כוחם זומנו להציג את התוכנית בפני גופי התכנון של המנהל, כפי שהתחייב האחרון. בעקבות דרישת באי כוחם של תושבי הכפר, ביטל המנהל האזרחי את ההחלטה והוא אמור לזמן את נציגי הכפר בטרם יקבל החלטה חדשה. עד אז נכפה על הכפר לקפוא על שמריו: תושביו אינם רשאים לבנות בתים חדשים או מוסדות ציבור, נמנע מהם החיבור לרשת המים והחשמל והם מוסיפים לחיות באי ודאות לגבי עתידם במקום.

נוסף על כל זאת, מדרום לכפר עובר התוואי המתוכנן של גדר ההפרדה, שאמור להפריד בין הכפר לאדמות המרעה שלו (שהיקפן 5,000 דונם) ולבורות המים המשמשים את התושבים. בתשובה לעתירת הכפר לבג"ץ נגד תוואי זה, באמצעות ארגון שומרי משפט, הודיעה המדינה במארס 2009 כי "נכון לעת הזו" אין כוונה לבנות את הגדר בתוואי האמור.

* כתיב מקובל אחר של שם היישוב: דקייקה.