דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

הוכשרה הבנייה הבלתי-חוקית בהתנחלות מודיעין עילית

בחודש ינואר האחרון אישרה מועצת התכנון העליונה של המינהל האזרחי את תכנית המתאר המתוקנת לשכונה החדשה של ההתנחלות מודיעין עילית, שממערב לרמאללה, המכונה "מתתיהו מזרח". תכנית זו, שנכנסה לתוקף ב-23 בפברואר, "מכשירה" בדיעבד 39 בניינים, בהם מאות יחידות דיור חדשות, שנבנו בניגוד לחוקי התכנון והבנייה החלים במקום. מתוך 39 בניינים אלו, 22 נבנו על סמך היתרי בנייה לא חוקיים שהנפיקה המועצה המקומית מודיעין עילית; 17 הבניינים הנותרים, הוקמו על-ידי חברות הבנייה, ללא היתרי בנייה כלשהם. רוב הדירות שנבנו נמכרו לישראלים וחלקן אף אוכלסו.

שטח התכנית של "מתתיהו מזרח" שוכן כולו על אדמות הכפר בלעין שממזרח לה. רוב שטח התכנית (כ-780 דונם) הוכרז בתחילת שנות התשעים כ"אדמות מדינה". בתגובה, ערערו תושבי הכפר בלעין על הכרזה זו לוועדת העררים של המינהל האזרחי, בטענה כי הקרקעות הללו הינן רכושם הפרטי. בהחלטתה, קבעה ועדת העררים ביולי 1992, כי מספר חלקות שנכללו בצווי ההכרזה הינן שטחים מעובדים ולפיכך אינן יכולות להיחשב אדמות מדינה.

במסגרת עתירה שהגישה "שלום עכשיו" ב-2006 נגד הבנייה הבלתי חוקית בהתנחלות התברר כי, בניגוד להחלטה זו, כ-170 דונם שהוכרו על-ידי ועדת העררים כקרקע פרטית נרשמו כאדמות מדינה וכעת אושרה התכנית לבנות בהם מאות יחידות דיור. המדינה גורסת כי הכללת קרקעות אלה בתחומי התכנית של "מתתיהו מזרח" נעשתה כדין, שכן לאחר החלטתה מיולי 1992, ועדת העררים ערכה, לבקשת ב"כ המדינה, "תיקון טעות סופר" כביכול, שבמסגרתו הוכר מעמדם של אותם 170 דונם כאדמות מדינה. מעבר לחוצפה הטמונה בהתייחסות להחלטה כה מהותית וגורלית כ"תיקון טעות סופר", התברר גם כי ביטול זה נעשה ללא דיון כלשהו ואפילו מבלי להודיע אודותיו לבעלי הקרקע הפלסטינים או לפרקליטם.

בפברואר 2005 אישרה ממשלת ישראל את התוואי המתוקן של מכשול ההפרדה באזור מודיעין עילית, ובנייתו הושלמה עד היום כמעט לחלוטין. המכשול חוצץ בין הכפר בלעין לרוב אדמותיו החקלאיות, המשתרעות ממערב לו. אדמות אלו כוללות לא רק את השטח עליו נבנית "מתתיהו מזרח", אלא מאות דונמים נוספים של קרקע חקלאית המעובדת כיום, וגם המדינה לא חולקת על מעמדה כקרקע פרטית של תושבי בלעין. אולם, ממחקר שפרסמו בצלם ו"במקום" בדצמבר 2005 עולה כי משרד השיכון והמינהל האזרחי ערכו בשנת 1998 "תכנית אב" למרחב מודיעין עילית, במסגרתו צורפו ל"מתתיהו מזרח" 600 דונם של קרקע פרטית פלסטינית, הנמצאת כיום בין ההתנחלות למכשול, עליהם מתוכננות למעלה מ-1,000 יחידות דיור נוספות. לתכנית זו אין אמנם מעמד חוקי כלשהו, אולם היא מהווה הצהרות כוונות ברורה באשר להמשך גזל הקרקעות.

תגיות