דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

חברת "נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ" דחתה את גיוס ההון בעקבות פניית בצלם ובמקום לרשות לניירות ערך

בצלם ובמקום פנו ב-28.8.06, לממונה על האכיפה ברשות לניירות ערך, על-מנת להביא לידיעתה אי-דיוקים בתשקיף של חברת "נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ" מתאריך 22.8.06. היום פורסם כי החברה החליטה לדחות את גיוס ההון בעקבות פניית הארגונים.

בחודש דצמבר 2005 פרסמו בצלם ובמקום מחקר מקיף על תוואי גדר ההפרדה תוך ניתוח מקרים שבהם הושפע התוואי באופן משמעותי מתכניות להרחבת ההתנחלויות והשלכות התוואי המתוכנן על זכויות האדם של האוכלוסייה הפלסטינית. במסגרת זו נחקר, בין השאר, המקרה של גדר ההפרדה באזור מודיעין עילית ונמצא כי תוואי המכשול באזור זה נועד לקדם את הרחבת גוש ההתנחלויות שבמרכזו מודיעין עילית, בין השאר, על-ידי השתלטות על אדמות חקלאיות, הנמצאות בבעלות פלסטינית פרטית.

ב-22.8.06 פרסמה החברה תשקיף לקראת הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה לציבור הרחב. בצלם ובמקום הצליבו את המידע שהתפרסם בתשקיף עם המידע הרב שהצטבר במשרדי הארגונים בעקבות התחקיר. בבדיקה נתגלו אי-דיוקים רבים בתשקיף בכל הנוגע לפרויקט נאות הפסגה שבונה החברה בהתנחלות מודיעין עילית. אי דיוקים אלה יש בהם, לדעת הארגונים, כדי ליצור מצג שווא שנועד להסתיר חלק מן הבעיות המהותיות הכרוכות בפרויקט הבנייה שהחברה עוסקת בו.

הטענות שהועלו במכתב מצטמצמות למידע המטעה שפורסם בתשקיף, ואינן כוללות תיאור מקיף של הפרות זכויות האדם של התושבים הפלסטינים החיים בכפרים הסמוכים לפרויקט, הנגרמות כתוצאה ממנו. תיאור כזה ניתן למצוא בדו"ח הארגונים מחודש דצמבר 2005.

להלן חלק מן הנקודות שהוצגו במכתב:

בפועל
על-פי התשקיף
הנקודה הקרובה ביותר לקו הירוק בפרויקט נמצאת במרחק של 3 ק"מ ממנו.
הפרויקט מוקם כולו בצמוד לתחומי הקו הירוק
חלק מתוואי הגדר באזור זה תלוי ועומד עדיין בבית המשפט ולפיכך טרם נקבע סופית.
הפרויקט מוקם כולו בתוך תחום גדר ההפרדה
לא כל קטעי המכשול באזור הושלמו ולגבי אחד הקטעים קיים צו ביניים האוסר על המשך הבנייה.
בניית גדר ההפרדה באזור זה הושלמה
ב-12 בינואר 2006 הקפיא בג"ץ את הבנייה בשכונה זו ולפיכך טרם נשלמה.
הבנייה בשכונת מתתיהו מזרח הושלמה
שטח נרחב הגובל בפרויקט מדרום אינו נכלל בתחום השיפוט של ההתנחלות ולא חלה עליו כל תוכנית תקפה לבניית שכונה נוספת או להרחבתה. השטח נטוע בצפיפות בעצי זית ומשמש לעיבוד חקלאי של תושבי בלעין.
שכונת מתתיהו מזרח מגיעה עד לוואדי שמדרום לשטח פרויקט נאות הפסגה
תגיות