דילוג לתוכן העיקרי
 התנחלות אריאל. צילום: קרן מנור, 24.1.08 ,activestills.org
תפריט
נושאים

נתונים על ההתנחלויות ואוכלוסייתן

נכון לסוף שנת 2015 קיימות 127 התנחלויות ברחבי הגדה המערבית (לא כולל מזרח ירושלים והיישוב היהודי בחברון) שהקמתן אושרה על-ידי הממשלה.

בנוסף, פזורים ברחבי הגדה כמאה מאחזים, שהם התנחלויות שלא הוכרו באופן רשמי על אף שחלק ניכר מהן הוקם בסיוע הרשויות. התנחלויות אלה בדרך כלל קטנות יותר מההתנחלויות המוכרות.

בשטחים שישראל סיפחה לתחום העיר ירושלים לאחר 1967 הוקמו 15 שכונות גדולות הנחשבות גם הן להתנחלויות לפי המשפט הבינלאומי. בנוסף, בלב השכונות הפלסטיניות באזורים אלה הוקמו מובלעות מתנחלים בסיוען של הממשלה ועיריית ירושלים. מספר המתנחלים בגדה המערבית מוערך בכ-588 אלף בני אדם. נתון זה מורכב משניים: בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2015 גרו בהתנחלויות בגדה המערבית, להוציא מזרח ירושלים, 382,916 תושבים, ועל פי נתוני מכון ירושלים לחקר ישראל, בסוף שנת 2014 אוכלוסיית השכונות הישראליות במזרח העיר מנתה 205,220. 

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הגידול השנתי של אוכלוסיית המתנחלים בשנת 2015 להוציא מזרח ירושלים, היה גבוה פי שניים מזה של כלל האוכלוסייה בישראל: 4.1% לעומת 2% בהתאמה (בחישוב שנתי). יתרה מזו, כ25% מגידול זה, מקורו בהגירה של ישראלים מתוך ישראל ושל עולים חדשים אל ההתנחלויות.