דילוג לתוכן העיקרי
 התנחלות אריאל. צילום: קרן מנור, 24.1.08 ,activestills.org
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על ההתנחלויות ואוכלוסייתן

נכון לסוף 2017, פזורות ברחבי הגדה המערבית קרוב ל-250 התנחלויות. אלו כוללות 131 התנחלויות שהקמתן אושרה פורמלית על-ידי הממשלה (לא כולל מזרח ירושלים ומובלעות המתנחלים בעיר חברון); וכ-110 שהוקמו ללא אישור רשמי, אך בתמיכה ובסיוע של משרדי ממשלה ("מאחזים"). 

בשטחים שישראל סיפחה לתחום העיר ירושלים לאחר 1967 הוקמו 11 שכונות גדולות הנחשבות גם הן להתנחלויות לפי המשפט הבינלאומי. בנוסף, בלב השכונות הפלסטיניות באזורים אלה הוקמו מובלעות מתנחלים בסיוען של הממשלה ועיריית ירושלים. מספר המתנחלים בגדה המערבית מוערך בכ-622,670 אלף בני אדם. נתון זה מורכב משניים: בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2017 גרו בהתנחלויות בגדה המערבית, להוציא מזרח ירושלים, 413,400 תושבים, ועל פי נתוני מכון ירושלים לחקר ישראל, בסוף שנת 2016 אוכלוסיית השכונות הישראליות במזרח העיר מנתה 209,270. 

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הגידול השנתי של אוכלוסיית המתנחלים בשנת 2017 להוציא מזרח ירושלים, היה גבוה פי 1.75 מזה של כלל האוכלוסייה בישראל: 3.5% לעומת 2% בהתאמה (בחישוב שנתי). כ-60% מגידול זה, מקורו בהגירה של ישראלים מתוך ישראל ושל עולים חדשים אל ההתנחלויות.