דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

חשד להשתלטות על קרקע פלסטינית פרטית בחסות מכשול ההפרדה

תחקיר של בצלם ובמקום חשף באחרונה ראיות לקיומן של תכניות להרחיב את ההתנחלויות בגוש מודיעין עילית על אדמות פלסטיניות פרטיות שנותרו מצידו ה"ישראלי" של תוואי מכשול ההפרדה. מאות דונמים של אדמות חקלאיות בבעלות פרטית, הנמצאות כיום מחוץ לשטחי השיפוט של ההתנחלויות בגוש, וכן מחוץ לתכניות המתאר הרשמיות שלהן, יועדו במסגרת "תכנית האב למרחב מודיעין עילית" להרחבת הבנייה בהתנחלויות.

לתכנית, שנערכה בשנת 1998, אין מעמד סטטוטורי, מה ששולל את האפשרות להגיש לה התנגדויות, אולם היא משמשת מסמך מנחה, במסגרתו נקבעת מדיניות התכנון לאזור מסוים, ולאורו נערכות תכניות המתאר. על פי התכנית, כ-600 דונם, הצמודים לתכנית 210/8/1 (מתתיהו מזרח), שהינם בבעלות כמה משפחות מהכפר בלעין הסמוך, עליהם נטועים מאות עצי זית עתיקים, מיועדים לפי תכנית האב להקמת 1,200 יחידות דיור חדשות.

בתחילת חודש נובמבר 2005, נפרצה דרך חדשה, היוצאת משכונת מתתיהו מזרח, לתוך השטח המדובר. לשם כך נעקרו, ונגנבו, למעלה ממאה עצי זית. בעקבות זאת, הגישה מועצת הכפר בלעין ב-13.11.05 תלונה במשטרת ש"י. הדרך שנפרצה מחזקת את הראיות לקיומן של כוונות להשתלט על השטח הסמוך לשכונת מתתיהו מזרח, שבהליכי בנייה.

עיבוד לתוכנית האב למרחב מודיעין עילית
באדום: תוואי מכשול ההפרדה. בכחול: שטחי השיפוט של ההתנחלויות בגוש מודיעין עילית. בצהוב: האיזורים הכלולים בשטח תכנית האב החורגים משטחי השיפוט.
/>

באופן דומה, אדמות מעובדות, שבבעלות תושבים בכפרים דיר קדיס וניעלין, בהיקף של כאלף דונם, הסמוכות לתכנית 210/6/3 (מתתיהו צפון ג'), צורפו במסגרת תכנית האב לשטח של תכנית מתאר זו.

לנוכח הכוונות הנחשפות בתכנית האב למודיעין עילית, עולה חשש כבד, כי אחת המטרות הסמויות של תוואי מכשול ההפרדה היא לגרום לתושבים הפלסטינים להפסיק את עיבוד האדמות המיועדות להרחבת ההתנחלויות, במטרה לאפשר את ההכרזה עליהן כאדמות מדינה.

החל מסוף שנות השבעים השתלטה ישראל על קרקעות בהיקף של מאות אלפי דונמים ברחבי הגדה המערבית, באמצעות הכרזה עליהן כאדמות מדינה. מבחינה חוקית, אפשרית הכרזה כזאת, בין השאר, על-ידי הוכחה, כי הקרקע אינה מעובדת לפחות במשך שלוש שנים רצופות.