דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

במסווה של ביטחון: הרחבת התנחלויות בחסות מכשול ההפרדה

תקציר דו"ח משותף עם במקום - מתכננים למען זכויות תכנון, דצמבר 2005

תוואי הגדר, העובר עמוק בשטח הגדה המערבית, פוגע קשות בזכויות האדם של הפלסטינים החיים לאורכו. כדי להצדיק פגיעות קשות אלה טוענת הממשלה, כי התוואי נקבע על סמך שיקולי ביטחון בלבד. אולם, תחקיר בצלם ובמקום מוכיח כי, בניגוד לטענה זו, אחד השיקולים המרכזיים בקביעת קטעים רבים של התוואי היה הרצון לצרף לצד ה"ישראלי" שטחים שנועדו להרחבת התנחלויות קיימות או להקמת התנחלויות חדשות.

התחקיר התמקד בארבעה קטעים של התוואי, וכלל ניתוח מפורט של התוכניות הקיימות להרחבת ארבע התנחלויות, ושל הקשר בין תכניות אלה לבין התוואי הנבחר. בנוסף, נבדקו שמונה מקרים אחרים, בהם הושפע התוואי באופן משמעותי מתכניות להרחבת ההתנחלויות.

התוואי הנוכחי של גדר ההפרדה עובר ממזרח ל-55 התנחלויות (12 מהן במזרח ירושלים), מפריד אותן משאר הגדה המערבית ומחבר אותן לישראל. ברוב המקרים בהם התוואי הורחק התוואי מהקו הירוק, נעשה הדבר על-מנת להקיף התנחלות. התוואי אף אינו נצמד לשטח הבנוי של ההתנחלויות, אלא עוטף אותן בטבעת של שטח פנוי, הנע בין מאות מטרים לכמה קילומטרים. ב-12 המקרים שנחקרו בידי בצלם ובמקום , התגלה קשר ברור בין תוואי הגדר לתכניות ההרחבה של ההתנחלויות. כלומר, בניגוד לטענת המתכננים, ברור כי תכניות ההרחבה של התנחלויות השפיעו מאוד במלאכת התכנון של התוואי.

מהתחקיר עולה, כי באזורים רבים היו שיקולי הביטחון משניים בתכנון התוואי. זאת ועוד: במקומות שבהם עמדו שיקולי הביטחון בסתירה לשאיפה להרחיב התנחלויות, העדיפו המתכננים את זו האחרונה, גם במחיר של פגיעה בתועלת הביטחונית של הגדר. הפגיעה בזכויות האדם של תושבי הכפרים הפלסטיניים הסמוכים להתנחלויות הוחמרה בשל הכוונה לנצל את השטח לבניית התנחלויות חדשות.

ההתנחלויות שהקימה ישראל בשטחים הן הפרה של החוק הבינלאומי. משום כך, גם מעשים שנועדו להנציח את קיומן הם, מעצם הגדרתם, לא חוקיים. אמנם הגנה על חיי המתנחלים היא מטרה לגיטימית, אולם אסור לישראל לבצע מעשים בלתי חוקיים כדי להשיג אותה. תוואי המנציח את קיומן של ההתנחלויות או הכרוך במעשים האסורים במפורש כמו הרס רכוש פרטי, הוא אפוא בלתי-חוקי. אי-החוקיות של תוואי הגדר מובהקת אפילו יותר, נוכח הגילויים לפיהם נקבע משיקולים פוליטיים פסולים: הרחבת ההתנחלויות וקידום האינטרסים הכלכליים של חברות נדל"ן ישראליות הבונות בהן.