דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

אסירים ועצירים

נתונים על קטינים פלסטינים במשמורת השב"ס, 2007-2001

שנת 2007

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
נכון לתאריך
חודש
2707164עד 16
31.12.07
דצמבר
269189414611עד 18
2706183עד 1630.11.07נובמבר
273131071458עד 18
2707191עד 1630.1.07אוקטובר
2941210116516עד 18
2708181עד 1629.9.07ספטמבר
2751410414611עד 18
3221412216719כולל28.8.07אוגוסט
31012127עד 16
6.6.07
יוני
3591414816829עד 18
28011143עד 1630.5.07
מאי
3571314416931עד 18
29014132עד 161.4.07
אפריל
3461515814924עד 18
41021164עד 165.3.07
מארס
3561715913941עד 18
38015158עד 1625.1.07
ינואר
3171415813411עד 18

שנת 2006

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
נכון לתאריך
חודש
34015172עד 16
23.12.06
דצמבר
3221715813116עד 18
370121510עד 1623.11.06נובמבר
3372217012718עד 18
29****עד 1618.10.06אוקטובר
363****16 עד 18
37*17191עד 1611.9.06
ספטמבר
218*131672016 עד 18
265*156*109עד 1818.7.06
יולי
39
-
23
15
1
עד 16
1.1.06
ינואר
189
1
110
61
17
16-18

שנת 2005

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
נכון לתאריך
חודש
46
-
25
18
3
עד 16
1.12.05
דצמבר
180
2
102
60
16
16-18
30
-
15
13
2
עד 16
1.11.05
נובמבר
174
3
102
62
7
16-18
31
-
17
12
2
עד 16
1.10.05
אוקטובר
161
2
102
48
9
16-18
33
-
20
12
1
עד 16
1.9.05
ספטמבר
163
1
103
51
8
16-18
29
-
12
17
-
עד 16
1.8.05
אוגוסט
146
1
101
41
3
16-18
40
-
19
21
-
עד 16
1.7.05
יולי
146
2
84
58
2
16-18
38
-
18
19
1
עד 16
1.6.05
יוני
148
2
77
64
5
16-18
38
-
19
18
1
עד 16
1.5.05
מאי
157
1
82
72
2
16-18
29
-
18
10
1
עד 16
1.4.05
אפריל
149
3
71
74
1
16-18
29
-
17
12
-
עד 16
1.3.05
מארס
159
3
58
97
1
16-18
33
-
17
16
-
עד 16
1.2.05
פברואר
169
1
57
107
4
16-18
32
-
13
19
-
עד 16
1.1.05
ינואר
103
2
33
67
1
16-18

שנת 2004

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
חודש
123
2
31
90
6.12.04
דצמבר
151
1
43
107
2.11.04
נובמבר
116
1
25
90
13.10.04
אוקטובר
167
-
44
123
2.9.04
ספטמבר
121
-
33
88
8.8.04
אוגוסט
87
1
19
67
7.7.04
יולי
186
1
54
131
13.6.04
יוני
75
2
25
48
4.5.04
מאי
74
1
21
52
4.4.04
אפריל
56
1
20
35
2.3.04
מארס
64
1
18
45
3.2.04
פברואר
67
1
20
46
6.1.04
ינואר

שנת 2003

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
חודש
60
1
10
49
3.12.03
דצמבר
66
1
13
52
2.11.03
נובמבר
73
1
18
54
1.10.03
אוקטובר
70
0
18
52
3.9.03
ספטמבר
80
1
19
56
6.8.03
אוגוסט
67
1
23
43
1.7.03
יולי
64
1
24
39
4.6.03
יוני
83
0
27
56
15.5.03
מאי
54
1
19
34
3.4.03
אפריל
51
1
18
32
4.3.03
מארס
46
1
18
27
2.2.03
פברואר
47
0
15
32
7.1.03
ינואר

שנת 2002

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
חודש
45
1
15
29
8.12.02
דצמבר
46
0
15
31
3.11.02
נובמבר
46
0
16
30
3.10.02
אוקטובר
*
*
*
*
*
ספטמבר
31
0
11
20
5.8.02
אוגוסט
29
0
12
17
7.7.02
יולי
27
0
10
17
3.6.02
יוני
*
*
*
*
*
מאי
*
*
*
*
*
אפריל
14
0
5
9
7.3.02
מארס
17
0
7
10
6.2.02
פברואר
*
*
*
*
*
ינואר

שנת 2001

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
חודש
14
0
6
8
7.12.01
דצמבר
16
0
7
9
7.11.01
נובמבר
18
0
7
11
5.10.01
אוקטובר
*
*
*
*
*
ספטמבר
*
*
*
*
*
אוגוסט
16
0
7
9
11.7.01
יולי
16
0
4
12
10.6.01
יוני
9
0
3
6
8.5.01
מאי
10
0
3
7
4.4.01
אפריל
10
0
3
7
5.3.01
מארס
15
0
6
9
8.2.01
פברואר
16
0
6
10
3.1.01
ינואר

הערות:

  1. הנתונים המוצגים לעיל מפרטים את מספר הקטינים הפלסטינים תושבי השטחים שהוחזקו על-ידי השב"ס נכון לתאריכים המפורטים בטבלה. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הקטינים הפלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס בחודש מסוים.
  2. * = לא התקבלו נתונים.
  3. הנתונים אינם כוללים אסירים ועצירים פליליים
  4. הנתונים נמסרו לבצלם על-ידי צה"ל והשב"ס והם באחריותם.