דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על פלסטינים מרצועת עזה במשמורת כוחות הביטחון

מאז חודש אוקטובר 2020 הפסיק שירות בתי הסוהר להעביר לבצלם נתונים בתשובה לבקשות לפי חוק חופש המידע.

 

בסוף חודש ספטמבר 2020 הוחזקו 254 עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים מרצועת עזה, בהם קטין אחד, על-ידי שירות בתי הסוהר הישראלי. כמו כן הוחזקו בסוף חודש זה במתקני הכליאה של השב"ס 8 פלסטינים מרצועת עזה בגין שהייה בלתי חוקית בישראל. כלואים אלה מוגדרים על-ידי השב"ס כעצירים ואסירים פליליים. הנתונים שלהלן נמסרו על-ידי שירות בתי הסוהר והם באחריותו. 

בשל מדיניות שירות בתי הסוהר, לפיה החל מחודש מאי 2020 לא נמסרים לבצלם נתונים מספריים נמוכים מ-5, ייתכנו פערים בין מספר הכלואים הכולל, כפי שנמסר לבצלם, ובין סיכום מספרי הכלואים בקטגוריות השונות.

בצלם עתר לבית המשפט המחוזי מרכז בדרישה לביטול נוהל זה.

בנוסף, מוחזקים לעיתים פלסטינים ספורים במתקנים המנוהלים על-ידי צה"ל לתקופות זמן קצרות. הנתונים מהצבא מתקבלים באיחור וללא פירוט לגבי מעמדם המשפטי של הכלואים. 

לנתונים נוספים הקליקו כאן

למידע נוסף ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לאיל שגיב בכתובת: saeyal@btselem.org.

 
אסירים ועצירים מרצועת עזה (ביטחוניים ושוהים בלתי חוקיים) במשמורת השב"ס ואסירים ועצירים מרצועת עזה במשמורת הצבא*
 
2020 במשמורת שב"ס במשמורת הצבא
  ביטחוניים בגין שהייה בלתי חוקית    
חודש בגירים 18-16 16-14 מתחת ל-14 סה"כ בגירים קטינים סה"כ קטינים בגירים
            עצירים שפוטים עצירים שפוטים      
דצמבר * * * * * * * * * * 0 0
נובמבר * * * * * * * * * * 0 2
אוקטובר * * * * * * * * * * 0 0
ספטמבר 253 1 0 0 254 2 6 0 0 8 0 2
אוגוסט 254 0 0 0 254 3 6 0 0 9 1 6
יולי 256 0 0 0 256 0 6 0 0 6 0 0
יוני 263 0 0 0 263 1 6 0 0 7 0 0
מאי 267 0 0 0 267 3 6 0 0 9 0 0
אפריל 274 0 0 0 274 1 7 0 0 8 0 0
מארס 276 1 0 0 277 1 8 0 0 9 0 0
פברואר 282 0 0 0 282 3 6 0 0 9 0 0
ינואר
287
0
0
0
287
1
8
0
0
9
0
0

 

 
 
2019 במשמורת שב"ס במשמורת הצבא
  ביטחוניים בגין שהייה בלתי חוקית    
חודש בגירים 18-16 16-14 מתחת ל-14 סה"כ בגירים קטינים סה"כ קטינים בגירים
            עצירים שפוטים עצירים שפוטים      
דצמבר 296 0 0 0 296 1 8 0 0 9 0 0
נובמבר  302 1 0 0 303 0 10 0 0 10 0 0
אוקטובר 306 2 1 0 309 0 9 0 0 9 0 2
ספטמבר 306 4 1 0 311 0 8 0 0 8 0 0
אוגוסט 307 4 1 0 312 7 9 0 0 16 0 0
יולי 304 4 1 0 309 0 9 0 0 9 0 0
יוני 304 5 0 0 309 0 8 0 0 8 0 2
מאי 305 4 0 0 309 1 10 1 0 12 0 2
אפריל 301 2 0 0 303 1 10 0 0 11 0 0
מארס 292 3 0 0 295 2 13 0 0 15 0 1
פברואר
291
3
0
0
294
3
10
0
0
13
0
1
ינואר
290
3
0
0
293
4
10
0
0
14
0
1

 

2018

 

במשמורת שב"ס

 

במשמורת הצבא

 

  ביטחוניים

 

בגין שהייה בלתי חוקית    
חודש

 

בגירים

 

18-16

 

16-14

 

מתחת ל-14

 

סה"כ

 

בגירים

 

קטינים

 

סה"כ

 

קטינים

 

בגירים

 

            עצירים

 

שפוטים

 

עצירים

 

שפוטים

 

     
דצמבר 294 4 0 0 298 1 9 0 0 10 0 2
נובמבר 299 4 0 0 303 2 12 0 0 14 0 1
אוקטובר 306 4 0 0 310 1 8 0 0 9 0 0
ספטמבר 308 4 0 0 312 2 8 0 0 10 0 1
אוגוסט 308 3 0 0 311 2 9 1 0 12 0 4
יולי 315 3 0 0 318 0 9 0 0 9 0 4
יוני 314 2 0 0 316 8 0 0 0 8 0 1
מאי 315 2 0 0 317 1 9 0 0 10 0 4
אפריל 304 3 0 0 307 3 10 0 0 13 0 3
מארס 308 2 0 0 310 4 11 0 0 15 0 2
פברואר 306 7 3 0 316 3 9 0 0 12 0 1
ינואר 316 2 0 0 318 3 10 0 0 13 0 2
 

* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל  2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.

 
 
2017

 

במשמורת שב"ס

 

במשמורת הצבא

 

  ביטחוניים

 

בגין שהייה בלתי חוקית    
חודש

 

בגירים

 

18-16

 

16-14

 

מתחת ל-14

 

סה"כ

 

בגירים

 

קטינים

 

סה"כ

 

קטינים

 

בגירים

 

            עצירים

 

שפוטים

 

עצירים

 

שפוטים

 

     
דצמבר* 318 1 0 0 319 4 9 0 0 13 0 2
נובמבר 320 0 0 0 320 2 9 1 0 12 0 3
אוקטובר 325 0 0 0 325 3 12 0 0 15 0 0
ספטמבר 326 0 0 0 326 5 10 0 0 15 0 6
אוגוסט 328 0 0 0 328 4 10 0 0 14 1 6
יולי 326 0 0 0 326 2 12 0 0 14 0 1
יוני 323 1 0 0 324 3 10 0 0 13 0 0
מאי 328 1 0 0 329 1 13 1 0 15 0 8
אפריל 328 1 0 0 329 2 10 0 0 12 0 1
מארס 331 1 0 0 332 5 9 0 0 14 0 2
פברואר 333 1 0 0 334 4 13 0 0 17 0 0
ינואר 333 1 0 0 334 6 8 0 0 14 0 3
 

* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל  2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.

2016 במשמורת שב"ס במשמורת הצבא
  ביטחוניים בגין שהייה בלתי חוקית    
חודש בגירים 18-16 16-14 מתחת ל-14 סה"כ בגירים קטינים  סה"כ קטינים בגירים
            עצירים שפוטים עצירים שפוטים      
דצמבר 337 2 0 0 339 2 11 0 0 13 0 1
נובמבר 339 3 0 0 342 3 9 0 0 12 0 2
אוקטובר 335 3 0 0 338 1 9 2 0 12 0 2
ספטמבר 337 3 0 0 340 2 9 0 0 11 0 0
אוגוסט 333 336 1 9 10 2
יולי 339 3 342 1 12 13
יוני 338 341 7 0   16 
מאי 339 0    0    341 4 11  1 16
אפריל 333 334  10 4 14
מארס 336 337 6 9 15
פברואר 339 340 6 21 27
ינואר 341 342 3 24 27  2
 
 
 


עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים מרצועת עזה שהוחזקו על-ידי השב"ס בשנים 2015-2013

2015          
חודש בגירים 18-16 16-14 מתחת ל-14 סה"כ
ינואר 357 1 358
פברואר 360 1 361
מארס  360 1 361
אפריל 357 357
מאי 351 351
יוני 350 350
יולי 346 346
אוגוסט 341 341
ספטמבר 342 342
אוקטובר 342 342
נובמבר 340 1 341
דצמבר** 342 1 343
2014          
חודש בגירים 18-16 16-14 מתחת ל-14 סה"כ
ינואר 373 0   373
פברואר 373 373
מארס 373 373
אפריל 373 373
מאי 370 370
יוני 365 1 366
יולי 366 1 367
אוגוסט 369 1 0   370
ספטמבר 367 1 368
אוקטובר 364 1 365
נובמבר 361 1 362
דצמבר 361 1 362
2013          
חודש בגירים 18-16 16-14 מתחת ל-14 סה"כ
ינואר 421 2 423
פברואר 418 1 419
מארס 414 1 415
אפריל 410 1 411
מאי 409 1 410
יוני 408 1 409
יולי 411 1 412
אוגוסט 391 1 392
ספטמבר 391 1 0   392
אוקטובר 385 1 386
נובמבר 386 1 387
דצמבר 381 381

* לפי מידע שהתקבל מדובר צה"ל, במהלך מבצע "צוק איתן" (בחודשים יולי-אוגוסט 2014) נעצרו ברצועת עזה 159 פלסטינים שהועברו לשלושה מתקני כליאה יעודיים בסמוך לרצועה. כל המתקנים נסגרו עד ל-5.8.14. חלק מהעצירים שוחררו  ואחרים הועברו למשמורת השב"ס, אולם לא נמסרו נתונים בנושא. אחד העצורים שהועברו לשב"ס מוחזק מתוקף חוק "כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים". 

** בנוסף הוחזקו בחודש דצמבר 2015 שני כלואים מרצועת עזה במשמורת צה"ל.

*** פלסטיני אחד תושב רצועת עזה מוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 על אף שלא בכל חודש הוא מופיע בנתוני השב"ס.

 

פלסטינים מרצועת עזה שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס בגין שהייה בלתי חוקית בישראל בשנים 2015-2013

2015          
חודש בגירים   קטינים   סה"כ
  עצורים שפוטים עצורים שפוטים  
ינואר 4 16 20
פברואר 2 14 16
מארס  5 14 19
אפריל 2 14 16
מאי 0 14 14
יוני 1 12 13
יולי 2 11 13
אוגוסט 2 11 13
ספטמבר 1 9 13
אוקטובר 4 10 1 15
נובמבר 21 11 32
דצמבר 3 26 29
חודש בגירים   קטינים   סה"כ
  עצורים שפוטים עצורים שפוטים  
ינואר 2 16 18
פברואר 5 16 21
מארס 5 15 20
אפריל 5 16 21
מאי 3 19 22
יוני 3 20 23
יולי 2 21 23
אוגוסט 3 18 21
ספטמבר 4 17 21
אוקטובר 4 18 22
נובמבר 3 17 20
דצמבר 1 16 17
2013          
חודש בגירים   קטינים   סה"כ
  עצורים שפוטים עצורים שפוטים  
אפריל 6 17 23
מאי 6 16 22
יוני 7 17 24
יולי 6 17 23
אוגוסט 8 20 28
ספטמבר 9 18 1 28
אוקטובר 7 18 25
נובמבר 5 20 25
דצמבר 3 17 20

* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה מוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 על אף שלא בכל חודש הוא מופיע בנתוני השב"ס.

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים מרצועת עזה שהוחזקו על-ידי השב"ס בשנים 2012-2009

 
2012        
חודש בגירים 16-18 מתחת ל-16 סה"כ
ינואר 443 443
פברואר 442 1 443
מרץ 441 1 442
אפריל 441 1 442
מאי 440 1 441
יוני 441 1 442
יולי 433 2 435
אוגוסט 431 2 433
ספטמבר 429 2 431
אוקטובר 427 2 0 429
נובמבר 423 2 425
דצמבר 421 2 423
2011        
חודש בגירים 16-18 מתחת ל-16 סה"כ
ינואר 674 674
פברואר 658 658
מרץ 647 647
אפריל 641 641
מאי 633 0   633
יוני 634 634
יולי 634 634
אוגוסט 615 0   615
ספטמבר 613 613
אוקטובר 486 486
נובמבר 483 483
דצמבר 445 445
2010        
חודש בגירים 16-18 מתחת ל-16 סה"כ
ינואר 725 1 726
פברואר 721 1 722
מרץ 716 1 717
אפריל 709 1 710
מאי 700 1 701
יוני 698 1 699
יולי 692 1 693
אוגוסט 686 1 687
ספטמבר 679 1 680
אוקטובר 679 1 680
נובמבר 674 1 0   675
דצמבר 674 674
2009        
חודש בגירים 16-18 מתחת ל-16 סה"כ
מאי 757 1 758
יוני 757 757
יולי 745 745
אוגוסט 739 739
ספטמבר 733 733
אוקטובר 728 728
נובמבר 726 726
דצמבר 728 1 729
תגיות