דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על פלסטינים במשמורת כוחות הביטחון

מאז חודש אוקטובר 2020 הפסיק שירות בתי הסוהר להעביר לבצלם נתונים בתשובה לבקשות לפי חוק חופש המידע.

 

בסוף חודש ספטמבר 2020 הוחזקו 4,184 עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים על-ידי שירות בתי הסוהר הישראלי, 254 מהם תושבי רצועת עזה.* כמו כן הוחזקו בסוף חודש זה במתקני הכליאה של השב"ס 545 פלסטינים בגין שהייה בלתי חוקית בישראל, 8 מהם מרצועת עזה. כלואים אלה מוגדרים על-ידי השב"ס כעצירים ואסירים פליליים.

בשל מדיניות שירות בתי הסוהר, לפיה החל מחודש מאי 2020 לא נמסרים לבצלם נתונים מספריים נמוכים מ-5, ייתכנו פערים בין מספר הכלואים הכולל, כפי שנמסר לבצלם, ובין סיכום מספרי הכלואים בקטגוריות השונות.

בצלם עתר לבית המשפט המחוזי מרכז בדרישה לביטול נוהל זה.

הנתונים מהצבא מתקבלים באיחור וללא פירוט רב לגבי מעמדם המשפטי של הכלואים. הנתונים שלהלן נמסרו על-ידי שירות בתי הסוהר והצבא והם באחריותם.

* הנתונים בגרף מתייחסים למספר הכלואים ביום נתון לגביו התקבלו נתונים, כמפורט בטבלאות להלן. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הפלסטינים שהוחזקו בחודש מסוים.

לנתונים נוספים הקליקו כאן

למידע נוסף ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לאיל שגיב בכתובת: saeyal@btselem.org.

שנת 2021

עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
* * * * * * שב"ס 30.6.21 יוני
26 0 0 165 0 191 צה"ל
* * * * * * שב"ס 31.5.21 מאי
57 0 0 172 0 229 צה"ל
* * * * * * שב"ס 30.4.21 אפריל
9 0 0 105 0 114 צה"ל
* * * * * * שב"ס 31.3.21 מארס
10 0 0 140 0 150 צה"ל
* * * * * * שב"ס 28.2.21 פברואר
10 0 0 142 0 152 צה"ל
*
*
*
*
*
*
שב"ס
31.1.21
ינואר
11
0
0
139
0
150
צה"ל

 

פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

עצורים אסירים שפוטים סה"כ כלואים במתקני כליאה של נכון לתאריך חודש
* * * שב"ס 30.6.21 יוני
1 0 1 צה"ל
* * * שב"ס 31.5.21 מאי
1 0 1 צה"ל
* * * שב"ס 30.4.21 אפריל
0 0 0 צה"ל
* * * שב"ס 31.3.21 מארס
3 0 3 צה"ל
* * * שב"ס 28.2.21 פברואר
2 0 2 צה"ל
*
*
*
שב"ס
31.1.21
ינואר
6
0
6
צה"ל

שנת 2020

עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
* * * * * * שב"ס 31.12.20 דצמבר
26 0 0 99 0 125 צה"ל
* * * * * * שב"ס 30.11.20 נובמבר
14 0 0 98 0 112 צה"ל
* * * * * * שב"ס 31.10.20 אוקטובר
24 0 0 125 0 149 צה"ל
376 990 0 159 2,634 4,184 שב"ס 30.9.20 ספטמבר
27 0 0 80 0 107 צה"ל
355 1,026 0 161 2,643 4,207 שב"ס 31.8.20 אוגוסט
22 0 0 138 0 160 צה"ל
334 957 0 168 2,738 4,226 שב"ס 31.7.20 יולי
20 0 0 163 0 183 צה"ל
357 944 0 175 2,771 4,279 שב"ס 30.6.20 יוני
13 0 0 158 0 171 צה"ל
352 991 0 131 2,738 4,236 שב"ס 31.5.20 מאי
18 0 0 69 0 87 צה"ל
372 1,089 0 105 2,758 4,331 שב"ס 30.4.20 אפריל
4 0 0 39 0 43 צה"ל
424 1,107 0 111 2,846 4,488 שב"ס 31.3.20 מארס
2 0 0 63 0 65 צה"ל
429 1,049 0 182 2,873 4,534 שב"ס 29.2.20 פברואר
0 0 0 107 0 107 צה"ל
431
1,051
0
185
2,850
4,520
שב"ס
31.1.20
ינואר
0
0
0
136
0
136
צה"ל

 

פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

עצורים אסירים שפוטים סה"כ כלואים במתקני כליאה של נכון לתאריך חודש
* * * שב"ס 31.12.20 דצמבר
0 0 0 צה"ל
* * * שב"ס 30.11.20 נובמבר
5 0 5 צה"ל
* * * שב"ס 31.10.20 אוקטובר
2 0 2 צה"ל
186 359 545 שב"ס 30.9.20 ספטמבר
2 0 2 צה"ל
212 360 575 שב"ס 31.8.20 אוגוסט
5 0 5 צה"ל
159 363 522 שב"ס 31.7.20 יולי
0 0 0 צה"ל
165 381 546 שב"ס 30.6.20 יוני
0 0 0 צה"ל
161 317 479 שב"ס 31.5.20 מאי
12 0 12 צה"ל
105 329 434 שב"ס 30.4.20 אפריל
0 0 0 צה"ל
128 331 459 שב"ס 31.3.20 מארס
0 0 0 צה"ל
216 328 544 שב"ס 29.2.20 פברואר
0 0 0 צה"ל
184
343
527
שב"ס
31.1.20
ינואר
0
0
0
צה"ל

שנת 2019

עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
464 1,027 0 197 2,855 4,544 שב"ס 31.12.19 דצמבר
0 0 0 115 0 115 צה"ל
458 1141 0 166 2873 4638 שב"ס 30.11.19 נובמבר
0 0 0 86 0 86 צה"ל
460 1,061 0 370 2,840 4,731 שב"ס 31.10.19 אוקטובר
0 0 0 95 0 95 צה"ל
437 1,281 0 236 2,838 4,792 שב"ס 30.9.19 ספטמבר
0 0 0 181 0 181 צה"ל
413 1,320 0 203 2,851 4,787 שב"ס 31.8.19 אוגוסט
0 0 0 135 0 135 צה"ל
454 1,338 0 224 2,913 4,929 שב"ס 31.7.19 יולי
0 0 0 162 0 162 צה"ל
433 1,369 0 179 2,899 4,880 שב"ס 30.6.19 יוני
0 0 0 125 0 125 צה"ל
486 1,448 0 248 2924 5,106 שב"ס 31.5.19 מאי
0 0 0 146 0 146 צה"ל
479 1,472 0 226 2,975 5,152 שב"ס 30.4.19 אפריל
0 0 0 144 0 144 צה"ל
486 1,461 0 238 3,012 5,197 שב"ס 31.3.19 מארס
0 0 0 113 0 113 צה"ל
495
1,419
0
244
3,090
5,248
שב"ס
28.2.19
פברואר
0
0
0
106
0
106
צה"ל
491
1,427
0
233
3,147
5,298
שב"ס
31.1.19
ינואר
0
0
0
153
0
153
צה"ל

 

פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

עצורים אסירים שפוטים סה"כ כלואים במתקני כליאה של נכון לתאריך חודש
148 336 484 שב"ס 31.12.19 דצמבר
4 0 4 צה"ל
170 318 488 שב"ס 30.11.19 נובמבר
5 0 5 צה"ל
161 311 472 שב"ס 31.10.19 אוקטובר
17 0 17 צה"ל
210 369 579 שב"ס 30.9.19 ספטמבר
1 0 1 צה"ל
263 366 629 שב"ס 31.8.19 אוגוסט
0 0 0 צה"ל
198 356 554 שב"ס 31.7.19 יולי
1 0 1 צה"ל
199 325 524 שב"ס 30.6.19 יוני
6 0 6 צה"ל
214 332 546 שב"ס 31.5.19 מאי
1 0 1 צה"ל
210 345 555 שב"ס 30.4.19 אפריל
0 0 0 צה"ל
240 393 633 שב"ס 31.3.19 מארס
8 0 8 צה"ל
246
399
645
שב"ס
28.2.19
פברואר
5
0
5
צה"ל
266
391
657
שב"ס
31.1.19
ינואר
15
0
15
צה"ל

 


שנת 2018

עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל

 

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים*
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
494 1,429 0 240 3,207 5,370 שב"ס 31.12.18 דצמבר
0 0 0 135 0 135 צה"ל
469 1,487 0 218 3,188 5,362 שב"ס 30.11.18 נובמבר
0 0 0 125 0 125 צה"ל
481 1,465 0 256 3,224 5,426 שב"ס 31.10.18 אוקטובר
0 0 0 153 0 153 צה"ל
481 1,564 0 223 3,168 5,436 שב"ס 30.9.18 ספטמבר
0 0 0 111 0 111 צה"ל
465 1,508 0 225 3,295 5,493 שב"ס 31.8.18 אוגוסט
0 0 0 125 0 125 צה"ל
462 1,522 0 259 3,383 5,626 שב"ס 31.7.18 יולי
0 0 0 131 0 131 צה"ל
446 1,651 0 241 3,329 5,667 שב"ס 30.6.18 יוני
2 0 0 152 0 154 צה"ל
440 1,674 0 266 3,352 5,732 שב"ס 31.5.18 מאי
0 0 0 176 0 176 צה"ל
424 1677 0 295 3,376 5,772 שב"ס 30.4.18 אפריל
0 0 0 120 0 120 צה"ל
431 1,667 0 291 3,478 5,867 שב"ס 31.3.18 מארס
0 0 0 171 0 171 צה"ל
427 1,691 0 273 3,499 5,890
שב"ס
28.2.18
פברואר
0 0 0 191 0 191
צה"ל
445 1,713 0 301 3,492 5,951
שב"ס
31.1.18
ינואר
 
0 0 0 154 0 154
צה"ל

* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל  2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.

פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
202 362 564 שב"ס 31.12.18 דצמבר
3 0 3 צה"ל
220 489 709 שב"ס 30.11.18 נובמבר
3 0 3 צה"ל
217 461 678 שב"ס 31.10.18 אוקטובר
7 0 7 צה"ל
245 440 685 שב"ס 30.9.18 ספטמבר
2 0 2 צה"ל
254 489 743 שב"ס 31.8.18 אוגוסט
5 0 5 צה"ל
206 535 741 שב"ס 31.7.18 יולי
13 0 13 צה"ל
215 467 682 שב"ס 30.6.18 יוני
2 0 2 צה"ל
212 515 727 שב"ס 31.5.8 מאי
8 0 8 צה"ל
229 554 773 שב"ס 30.4.18 אפריל
6 0 6 צה"ל
262 655 917 שב"ס 31.3.18 מארס
6 0 6 צה"ל
269 611 880
שב"ס
28.2.18
פברואר
13 0 13
צה"ל
283 604 887 שב"ס 31.1.18 ינואר
9 0 9 צה"ל

* בחודש אפריל 2018 הוחזקו שלושה עצורים נוספים בידי הצבא בגין שהייה בלתי חוקית וחשד לעבירות ביטחוניות, והם מופיעים בטבלת הכלואים בשל עבירות ביטחוניות.

שנת 2017

עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל

 

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים*
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
437 1,763 0 318 3,458 5,976 שב"ס 31.12.17 דצמבר
0 0 0 226 0 226 צה"ל
425 1,775 0 272 3,409 5,881 שב"ס 30.11.17 נובמבר
0 0 0 148 0 148 צה"ל
447 1,879 0 324 3,293 5,943 שב"ס 31.10.17 אוקטובר
0 0 0 124 0 124 צה"ל
452 1,879 0 296 3,362 5,989 שב"ס 30.9.17 ספטמבר
0 0 0 156 0 156 צה"ל
435 1,864 0 285 3,314 5,898 שב"ס 31.8.17 אוגוסט
0 0 0 154 0 154 צה"ל
458 1,807 0 424 3,361 6,050 שב"ס 31.7.17 יולי
1 0 0 253 0 254 צה"ל
444 1,881 1 262 3,327 5,915 שב"ס 30.6.17 יוני
0 0 0 130 0 130 צה"ל
475 1,813 2 341 3,389 6,020
שב"ס
31.5.17
מאי
0 0 0 242 0 242
צה"ל
486 1,664 2 297 3,505 5,954
שב"ס
30.4.17
אפריל
162  162
צה"ל
492 1,580 2 274 3,630 5,978
שב"ס
31.3.17
מארס
210  210
צה"ל
514 1,578 1 272 3,608 5,973
שב"ס
28.2.17
פברואר
220 220
צה"ל
531 1,602 0 264 3,589 5,986
שב"ס
31.1.17
ינואר
 
277 277
צה"ל

* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל  2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.

פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
251 522 773 שב"ס 31.12.17 דצמבר
2 0 2 צה"ל
204 526 730 שב"ס 30.11.17 נובמבר
4 0 4 צה"ל
218 516 734 שב"ס 31.10.17 אוקטובר
6 0 6 צה"ל
246 554 800 שב"ס 30.9.17 ספטמבר
21 0 21 צה"ל
262 541 803 שב"ס 31.8.17 אוגוסט
17 0 17 צה"ל
235 611 846 שב"ס 31.7.17 יולי
19 0 19 צה"ל
225 521 746 שב"ס 30.6.17 יוני
10 0 10 צה"ל
255 556 811 שב"ס 31.5.17 מאי
21 0 21 צה"ל
272 556 828 שב"ס 30.4.17 אפריל
9 9 צה"ל
332 593 925
שב"ס
31.3.17
מארס
11 11
צה"ל
312 586 898
שב"ס
28.2.17
פברואר
12 12
צה"ל
322 550 872
שב"ס 
31.1.17
ינואר
9 9
צה"ל

 

שנת 2016

עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים*
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
535 1,594 0 253 3,561 5,943 שב"ס 31.12.16 דצמבר
0 0 0 146 0 146 צה"ל
576 1,613 0 248 3,542 5,979 שב"ס 30.11.16 נובמבר
1 0 0 180 0 181 צה"ל
598 1,683 0 310 3,474 6,065 שב"ס 31.10.16 אוקטובר
1 0 0 142 0 143 צה"ל
608 1,628 0 246 3,547 6,029 שב"ס 30.9.16 ספטמבר
6 0 0 183 0 189 צה"ל
644 1,578 1 235 3,530
5,988
שב"ס
31.8.16
אוגוסט
2  0  0 207  0
209
צה"ל
642 1,682 1 227 3,516
6,068
שב"ס
31.7.16
יולי
 0  0  0 194  0
194
צה"ל
685 1,667 1 227 3,528
6,108
שב"ס
30.6.16
 
יוני
1  0  0 196  0
197
צה"ל
678 1,690 1 219 3,601
6,189
שב"ס
31.5.16
 
מאי
5  0  0 173  0
178
צה"ל
692 1,773 1 249 3,580
6,295
שב"ס
30.4.16
אפריל
2  0  0 166
168
צה"ל
688 1,757 1 278 3,589
6,313
שב"ס
31.3.16
מארס
35  0  0 334
369
צה"ל
627 1,735 1 321 3,520
6,204
שב"ס
29.2.16
פברואר
33  0  0 252
285
צה"ל
568 1,750 1 256 3,497
6,072
שב"ס
31.1.16
ינואר
 
11  0  0 230
241
צה"ל

* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל  2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.

פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
256 501 757 שב"ס 31.12.16 דצמבר
11 0 11 צה"ל
262 530 792 שב"ס 30.11.16 נובמבר
6 0 6 צה"ל
284 493 777 שב"ס 31.10.16 אוקטובר
10 0 10 צה"ל
272 546 818 שב"ס 30.9.16 ספטמבר
14 0 14 צה"ל
342 568 910 שב"ס 31.8.16 אוגוסט
22 22 צה"ל
312 582 894 שב"ס 31.7.16 יולי
31 31 צה"ל
281 500 781 שב"ס 30.6.16 יוני
18 18 צה"ל
239 524 763 שב"ס 31.5.16 מאי
3 3 צה"ל
216 533 749 שב"ס 30.4.16 אפריל
4 4 צה"ל
* *
*
שב"ס
31.3.16
 
מארס
3
3
צה"ל
257 617
874
שב"ס
29.2.16
 
פברואר
2
2
צה"ל
238 635
873
שב"ס 
31.1.16
 
 
ינואר
7
7
צה"ל

 

שנת 2015

עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים*
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
584 1,740  0 297 3,445
6,066
שב"ס
31.12.15
דצמבר
17  0  0 238  0
255
צה"ל
527 1,695  0 357 3,357
5,936
שב"ס
30.11.15
נובמבר
25  0  0 332  0
357
צה"ל
429 1,513  0 383 3,358
5,683
שב"ס
31.10.15
אוקטובר
24  0  0 345  0
369
צה"ל
315 1,363  0 174 3,392
5,244
שב"ס
30.9.15
 
ספטמבר
 
6  0  0 104  0
110
צה"ל
341 1,351  0 185 3,496
5,373
שב"ס
31.8.15
 
אוגוסט
 
1  0  0 126  0
127
צה"ל
342 1,331 1 159 3,536
5,369
שב"ס
31.7.15
 
יולי
 
 0  0  0 117  0
117
צה"ל
370 1,363 1 149 3,559
5,422
שב"ס
30.6.15
 
יוני
 
2  0  0 102  0
104
צה"ל
391 1,370 1 216 3,538
5,516
שב"ס
31.5.15
 
מאי
 
1  0  0 131  0
132
צה"ל
396 1,479 1 176 3,502
5,554
שב"ס
30.4.15
 
אפריל
 
4  0  0 155  0
159
צה"ל
412 1,499 1 184 3,495
5,591
שב"ס
31.3.15
 
מארס
3  0  0 123  0
126
צה"ל
424 1,534 1 222 3,428
5,609
שב"ס
28.2.15
 
פברואר
1  0  0 131  0
132
צה"ל
455 1,526 1 242 3,325
5,549
שב"ס
31.1.15
ינואר
 
4  0  0 140  0
144
צה"ל

* פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל  2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.

פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
260 641
901
שב"ס
31.12.15
 
דצמבר
 
5  0
5
צה"ל
365 597
962
שב"ס
30.11.15
 
נובמבר
 
4  0
4
צה"ל
310 618
928
שב"ס
31.10.15
 
אוקטובר
 
14  0
14
צה"ל
235 611
846
שב"ס
30.9.15
 
ספטמבר
 
21  0
21
צה"ל
325 652
977
שב"ס 
31.8.15
 
אוגוסט
 
32  0
32
צה"ל
258 714
972
שב"ס 
31.7.15
 
יולי
 
20  0
20
צה"ל
241 731
972
שב"ס 
30.6.15
 
יוני
 
21  0
21
צה"ל
267 755
1,022
שב"ס 
31.5.15
 
מאי
 
31  0
31
צה"ל
279 749
1,028
שב"ס 
30.4.15
 
אפריל
 
25  0
25
צה"ל
284 777
1,061
שב"ס 
31.3.15
מארס
43  0
43
צה"ל
274 787
1,061
שב"ס 
28.2.15
פברואר
14  0
14
צה"ל
285 758
1,043
שב"ס 
31.1.15
 
ינואר
 
31  
31
צה"ל

 

שנת 2014

עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים**
עצורים*
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
463 1,511 1 206 3,347
5,528
שב"ס
31.12.14
דצמבר
9  0  0 182  0
191
צה"ל
461 1,534 1 227 3,304
5,527
שב"ס
30.11.14
נובמבר
7  0  0 144  0
151
צה"ל
457 1,609 1 224 3,156
5,477
שב"ס
31.10.14
 
אוקטובר
 
5  0  0 145  0
150
צה"ל
468 1,623 1 220 3,127
5,439
שב"ס
30.9.14
 
ספטמבר
9  0  0 183  0
192
צה"ל
473 1,650 1 261 3,120
5,505
שב"ס
31.8.14
אוגוסט
 0  0  0 45  0
45
צה"ל
446 1,577  0 270 3,090
5,383
שב"ס
31.7.14
יולי
 0  0  0 29  0
29
צה"ל
363 1,497  0 317 3,141
5,318
שב"ס
30.6.14
 
יוני
 0  0  0 29  0
29
צה"ל
196 1,476  0 237 3,144
5,053
שב"ס
31.5.14
 
מאי
 0  0  0 27  0
27
צה"ל
191 1,495  0 202 3,133
5,021
שב"ס
30.4.14
 
אפריל
 0  0  0 25  0
25
צה"ל
186 1,471  0 209 3,133
4,999
שב"ס
31.3.14
 
מארס
 0  0  0 11  0
11
צה"ל
181 1,470  0 238 3,072
4,961
שב"ס
28.2.14
 
פברואר
 0  0  0 21  0
21
צה"ל
175 1,376  0 235 3,095
4,881
שב"ס
31.1.14
 
ינואר
 
 0  0  0 49  0
49
צה"ל

לפי מידע שהתקבל מדובר צה"ל, במהלך מבצע "צוק איתן" (בחודשים יולי-אוגוסט 2014) נעצרו ברצועת עזה 159 פלסטינים שהועברו לשלושה מתקני כליאה יעודיים בסמוך לרצועה. כל המתקנים נסגרו עד ל-5.8.14. חלק מהעצירים שוחררו  ואחרים הועברו למשמורת השב"ס, אולם לא נמסרו נתונים בנושא.
** פלסטיני אחד תושב רצועת עזה הוחזק בידי השב"ס מכוח החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מאז אוגוסט 2014 ועד חודש אפריל  2018 על אף שלא בכל אחד מהחודשים הללו הוא הופיע בנתוני השב"ס.

 

פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
310 805
1,115
שב"ס
31.12.14
דצמבר
56  0
56
צה"ל
410 866
1,276
שב"ס
30.11.14
 
נובמבר
37  0
37
צה"ל
375 813
1,188
שב"ס
31.10.14
 
אוקטובר
29  0
29
צה"ל
381 850
1,231
שב"ס
30.9.14
 
ספטמבר
72  0
72
צה"ל
508 821
1,329
שב"ס
31.8.14
אוגוסט
356 839
1,195
שב"ס
31.7.14
יולי
424 850
1,274
שב"ס
30.6.14
יוני
440 873
1,313
שב"ס
31.5.14
מאי
434 899
1,333
שב"ס
30.4.14
אפריל
459 985
1,444
שב"ס
31.3.14
מארס
478 925
1,403
שב"ס
28.2.14
פברואר
453 962
1,415
שב"ס
31.1.14
ינואר
 

 

שנת 2013

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
150 1,351  0 189 3,078
4,768
שב"ס
31.12.13
דצמבר
143 1,301  0 218 3,123
4,785
שב"ס
30.11.13
נובמבר
140 1,299  0 202 3,112
4,753
שב"ס
31.10.13
אוקטובר
135 1,299  0 239 3,133
4,806
שב"ס
30.9.13
ספטמבר
134 1,295  0 172 3,161
4,762
שב"ס
31.8.13
אוגוסט
134 1,219  0 169 3,306
4,828
שב"ס
31.7.13
יולי
137 1,150  0 232 3,308
4,827
שב"ס
30.6.13
יוני
147 1,194  0 190 3,286
4,817
שב"ס
31.5.13
מאי
155 1,216  0 189 3,188
4,748
שב"ס
30.4.13
אפריל
164 1,196  0 214 3,190
4,764
שב"ס
31.3.13
מארס
169 1,118  0 267 3,159
4,713
שב"ס
28.2.13
פברואר
159 1,069  0 158 3,207
4,593
שב"ס
31.1.13
ינואר
 


 

פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
נכון לתאריך
חודש
415 869
1,284
31.12.13
דצמבר
456 886
1,342
30.11.13
נובמבר
406 852
1,258
31.10.13
אוקטובר
446 834
1,280
30.9.13
ספטמבר
488 809
1,297
31.8.13
אוגוסט
364 912
1,276
31.7.13
יולי
372 895
1,267
30.6.13
יוני
428 902
1,330
31.5.13
מאי
378 960
1,338
30.4.13
אפריל
391 1,029
1,420
31.3.13
מארס
428 1,065
1,493
28.2.13
פברואר
406 1,109
1,515
31.1.13
ינואר
 


שנת 2012
 

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
178 1,031  0 219 3,089
4,517
שב"ס
31.12.12
דצמבר
178 990  0 216 3,048
4,432
שב"ס
30.11.12
נובמבר
156 925  0 135 3,082
4,298
שב"ס
31.10.12
אוקטובר
184 920  0 161 3,101
4,373
שב"ס
30.9.12
ספטמבר
212 943  0 145 3,078
4,378
שב"ס
31.8.12
אוגוסט
250 919  0 129 3,125
4,423
שב"ס
31.7.12
יולי
285 909 1 170 3,119
4,484
שב"ס
30.6.12
יוני
302 896 1 144 3,094
4,437
שב"ס
31.5.12
מאי
308 853 1 165 3,097
4,424
שב"ס
30.4.12
אפריל
320 795 1 145 3,125
4,386
שב"ס
31.3.12
מארס
320 713 1 164 3,213
4,411
שב"ס
29.2.12
פברואר
309 676 1 156 3,215
4,357
שב"ס
31.1.12
ינוארפלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

 

עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
נכון לתאריך
חודש
429 927
1,356
31.12.12
דצמבר
477 859
1,336
30.11.12
נובמבר
452 788
1,240
31.10.12
אוקטובר
468 840
1,308
30.9.12
ספטמבר
465 834
1,299
31.8.12
אוגוסט
423 948
1,371
31.7.12
יולי
414 854
1,268
30.6.12
יוני
402 847
1,249
31.5.12
מאי
384 822
1,206
30.4.12
אפריל
389 900
1,289
31.3.12
מארס
395 980
1,375
29.2.12
פברואר
360 909
1,269
31.1.12
ינואר
 

 

שנת 2011
 

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
307 625 1 152 3,196
4,281
שב"ס 31.12.11
דצמבר
283 630 1 169 3,720
4,803
שב"ס 30.11.11
נובמבר
278 609 1 131 3,753
4,772
שב"ס 31.10.11
אוקטובר*
286 616 1 131 4,235
5,269
שב"ס 30.9.11
ספטמבר
272 642 2 124 4,164
5,204
שב"ס 31.8.11
אוגוסט
243 621 2 122 4,410
5,398
שב"ס 31.7.11
יולי
242 615 2 136 4,425
5,420
שב"ס 30.6.11
יוני
228 630 2 154 4,321
5,335
שב"ס 31.5.11
מאי
219 657 2 124 4,381
5,383
שב"ס 30.4.11
אפריל
217 645 17 140 4,474
5,493
שב"ס 27.3.11
מארס
214 632 2 162 4,540
5,550
שב"ס 28.2.11
פברואר
219 621 3 181 4,618
5,642
שב"ס
31.1.11
ינואר

 * במהלך חודש זה שוחררו 477 אסירים פלסטינים במסגרת עסקת שליט.

 

שנת 2010

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
204 683 3 153 4,662 5,705 שב"ס 31.12.10
דצמבר
205 719 3 162 4,652 5,741 שב"ס
30.11.10
נובמבר
213 737 3 147 4,747 5,847 שב"ס 31.10.10 אוקטובר
212 781 4 172 4,767 5,936 שב"ס 30.9.10
ספטמבר
189 806 5 164 4,847 6,011 שב"ס 31.8.10
אוגוסט
199 850 7 167 4,934 6,157 שב"ס 31.7.10
יולי
203 938 7 167 4,937 6,252 שב"ס 30.6.10
יוני
213 1,046 7 153 4,919 6,388 שב"ס 31.5.10
מאי
222 1,120 7 161 4,974 6,484 שב"ס 30.4.10
אפריל
237 1,150 8 173 5,063 6,631 שב"ס 31.3.10
מארס
259 1,202 7 217 5,074 6,759 שב"ס 28.2.10 פברואר
264 1,246 7 223 5,054
6,794
שב"ס
31.1.10
ינואר

 

שנת 2009

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
278 1,264 9 207 5,073 6,831
שב"ס
31.12.09
דצמבר
291 1,322 9 187 5,082 6,891
שב"ס
30.11.09
נובמבר
322 1,449 9 202 5,076 7,058
שב"ס
31.10.09
אוקטובר
335 1,569 9 191 5,051 7,155
שב"ס
30.9.09
ספטמבר
363 1,576 9 155 5,182 7,285
שב"ס
31.8.09
אוגוסט
387 1,607 10 191 5,235 7,430
שב"ס
31.7.09
יולי
 0  0  0 8  0 8
צה"ל
28.6.09
יוני
428 1,620 13 203 5,296 7,560
שב"ס
30.6.09
 0 3  0 20 8 31
צה"ל
28.5.09
מאי
449 1,682 14 217 5,307 7,669
שב"ס
31.5.09
487 1,752 15 231 5,301 7,786
שב"ס
30.4.09
אפריל
1 1  0 14  0 16
צה"ל
31.3.09
מארס
506 1,750 15 298 5,315 7,884
שב"ס
31.3.09
 0 1  0 25 25 51
צה"ל
26.2.09
פברואר
542 1,787 22 356 5,231 7,938
שב"ס
28.2.09
 0 5  0 26 1 32
צה"ל
28.1.09
ינואר
564 1,922 19 276 5,170
7,951
שב"ס
3.2.09

 

שנת 2008

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
 0 2 40 6 48 צה"ל 28.12.08
דצמבר
546 1,931 223 5,204 7,904 שב"ס 31.12.08
 0 6 47 6 59 צה"ל
29.11.08
נובמבר
569 1,970 286 5,393 8,218 שב"ס 30.11.08
 0  0 32  0 32 צה"ל 29.10.08 אוקטובר
578 2,069 317 5,292 8,256 שב"ס
31.10.08
1 1 39  0 41 צה"ל 29.9.08 ספטמבר
598 2,085 280 5,354 8,317 שב"ס
30.9.08
2 3 29 1 35 צה"ל
29.8.08
אוגוסט
649 2,175 322 5,257 8,403 שב"ס 31.8.08
691 2,270 335 5,176 8,472 שב"ס 31.7.08
יולי
 0 1 29  0 30 צה"ל
30.6.08
יוני
730 2,351 241 5,137 8,459 שב"ס 30.6.08
 0  0 44 1 45 צה"ל
29.5.08
מאי
761 2,266 327 5,196 8,550 שב"ס 31.5.08
790 1,653 811 5,248 8,502 שב"ס
30.4.08
אפריל
 0 1 75 5 81 צה"ל 30.3.08 מארס
776 2,150 357 5,237 8,520 שב"ס 31.3.08
 0 2 75 2 79 צה"ל 29.2.08 פברואר
788 2,167 360 5,148 8,463 שב"ס 28.2.08
1 2 40  0 43 צה"ל
31.1.08
ינואר
813 2,199 321 5,095
8,428
שב"ס
31.1.08

 

שנת 2007

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
5 1 56 1 63
צה"ל
31.12.07
דצמבר
842 2,217 273 5,046 8,378
שב"ס
31.12.07
9 20 87 4 120
צה"ל
26.11.07
נובמבר
858 2,234 225 5,495 8,812
שב"ס
30.11.07
14 16 88 4 122
צה"ל
28.10.07
אוקטובר
842 2,144 195 5,415 8,596
שב"ס
30.10.07
1 3 95  0 99
צה"ל
24.9.07
ספטמבר
839 2,097 220 5,519 8,675
שב"ס
29.9.07
 0 1 78  0 79
צה"ל
12.8.07
אוגוסט
822 2,039 207 5,539 8,607
שב"ס
28.8.07
3 5 41 2 51
צה"ל
18.7.07
יולי
* * * * *
שב"ס
 
 0 2 62  0 64
צה"ל
18.6.07
יוני
831 2,272 267 5,910 9,280
שב"ס
6.6.07
 0 3 58  0 61
צה"ל
13.5.07
מאי
* * * * *
שב"ס
   
 0 5 82  0 87
צה"ל
10.4.07
אפריל
809 2,159 307 5,975 9,250
שב"ס
1.4.07
3 3 82  0 88
צה"ל
4.3.07
מארס
780 2,057 351 6,025 9,213
שב"ס
5.3.07
6 4 45  0 55
צה"ל
3.1.07
ינואר
801 2,012 261 6,029
9,103
שב"ס
25.1.07

 

שנת 2006

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של
נכון לתאריך
חודש
1  0 126  0 127
צה"ל
3.12.06
דצמבר
782 2,101 120 6,048 9,051
שב"ס
23.12.06
2 4 63  0 69
צה"ל
1.11.06
נובמבר
736 2,040 295 5,935 9,006
שב"ס
23.11.06
9 19 63 3 94
צה"ל
5.10.06
אוקטובר
694 2,178 292 6,330 9,494
שב"ס
22.10.06
116 519 176 118 929
צה"ל
3.9.06
ספטמבר
592 1,593 228 5,741 8,154
שב"ס
11.9.06
103 511 203 143 960
צה"ל
1.8.06
אוגוסט
* * * * *
שב"ס
 
68 449 289 137 943
צה"ל
2.7.06
יולי
645 * 1,739 5,701 8,085
שב"ס
25.7.06
143
511
188
138
980
צה"ל 1.6.06
יוני
* * * * *
שב"ס
 
142
479
274
143
1,038
צה"ל 1.5.05
מאי
* * * * *
שב"ס
 
109
604
241
165
1,119
צה"ל 2.4.06
אפריל
* * * * *
שב"ס
 
710
522
267
1,673
3,172
צה"ל 1.3.06
מארס
* * * * *
שב"ס
 
725
501
212
1,587
3,025
צה"ל
1.2.06
פברואר
* * * * *
שב"ס
 
738
538
174
1,645
3,095
צה"ל
1.1.06
ינואר
53
950
105
4,019
5,127
שב"ס
1.1.06

 

שנת 2005

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס

 

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של נכון לתאריך
חודש
788
522
162
1,665
3,137
צה"ל 1.12.06
דצמבר
47
910
92
3,990
5,039
שב"ס 1.12.05
751 456 309 1,600 3,116 צה"ל 1.11.06 נובמבר
42 976 89 3,802 4,909 שב"ס 1.11.05
578
398
537
1,641
3,154
צה"ל 2.10.06
אוקטובר
36
1,014
101
3,696
4,847
שב"ס 1.10.05
602
486
111
1,577
2,776
צה"ל 1.9.05
ספטמבר
24
964
84
3,677
4,749
שב"ס 1.9.05
596
460
138
1,520
2,714
צה"ל 1.8.05
אוגוסט
24
985
52
3,527
4,588
שב"ס 1.8.05
604
118
473
1,376
2,571
צה"ל 7.7.05
יולי
30
1,094
70
3,423
4,617
שב"ס 1.7.05
*
*
*
*
*
צה"ל  
יוני
29
1,200
62
3,321
4,612
שב"ס 1.6.05
674
124
507
1,605
2,883
צה"ל 1.5.05
מאי
29
1,295
41
3,328
4,693
שב"ס 1.5.05
704
470
84
1,543
2,801
צה"ל 6.4.05
אפריל
32
1,377
58
3,170
4,637
שב"ס 1.4.05
*
*
*
*
*
צה"ל  
מארס
34
1,512
54
3,027
4,627
שב"ס 1.3.05
*
*
*
*
*
צה"ל  
פברואר
45
1,697
41
2,785
4,568
שב"ס 1.2.05
848
1,232
266
1,994
4,340
צה"ל 6.1.05
ינואר
31
1,464
42
2,169
3,706
שב"ס 1.1.05

 

שנת 2004

'עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של נכון לתאריך
חודש

836

1,315
247
1,977
4,375
צה"ל 5.12.04
דצמבר
27
 0
1520
1913
3,412
שב"ס 6.12.04
831 * * * * צה"ל 2.11.04 נובמבר
27 0 1,509 1,785 3,286 שב"ס
*
*
*
*
*
צה"ל  
אוקטובר
23
 0
1,547
1,734
3,243
שב"ס 13.10.04
760
1,192
220
1,864
4,036
צה"ל 2.9.04
ספטמבר
21
 0
1,581
1,698
3,300
שב"ס  
731
1,176
284
1,806
3,997
צה"ל 1.8.04
אוגוסט
20
 0
1,623
1,647
3,290
שב"ס 8.8.04
737
1,265
229
1,712
3,943
צה"ל 7.7.04
יולי
23
 0
1,465
1,546
3,034
שב"ס 7.7.04
723
1,316
261
1,661
3,961
צה"ל 24.6.04
יוני
24
 0
1,374
1,546
2,866
שב"ס 13.6.04
670
1,457
275
1,537
3,939
צה"ל 10.5.04
מאי
33
 0
1,292
1,362
2,687
שב"ס 4.5.04
618
1,403
277
1,386
3,684
צה"ל 4.4.04
אפריל
26
 0
1,248
1,393
2,667
שב"ס 4.4.04
605
1,397
220
1,312
3,534
צה"ל 9.3.04
מארס
25
 0
1,283
1,333
2,641
שב"ס 2.3.04
606
1,307
223
1,188
3,334
צה"ל 1.2.04
פברואר
22
 0
1,227
1,319
2,568
שב"ס 3.2.04
638
1,268
233
1,431
3,570
צה"ל 4.1.04
ינואר
19
 0
1,225
1,288
2,532
שב"ס 6.1.04

 

שנת 2003

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של נכון לתאריך
חודש
631
1,244
280
1,310
3,465
צה"ל 1.12.03
דצמבר
18
 0
1,250
1,211
2,479
שב"ס 3.12.03
695 1,191 203 1,265 3,321 צה"ל 6.11.03 נובמבר
20 0 1,155 1,196 2,371 שב"ס 4.11.03
539
1,164
232
1,215
3,150
צה"ל 2.10.03
אוקטובר
14
 0
1,220
1,089
2,323
שב"ס 1.10.03
515
1,189
209
1,140
3,053
צה"ל 4.9.03
ספטמבר
13
 0
1,153
1,059
2,225
שב"ס 4.9.03
687
1,215
195
1,159
3,256
צה"ל 3.8.03
אוגוסט
13
 0
1,178
1,003
2,194
שב"ס 6.8.03
763
1,229
377
1,083
3,452
צה"ל 3.7.03
יולי
22
 0
1,080
925
2,027
שב"ס 1.7.03
932
1,177
275
987
3,371
צה"ל 2.6.03
יוני
20
 0
1,094
860
1,974
שב"ס 4.6.03
1,088
1,158
224
881
3,351
צה"ל 1.5.03
מאי
19
 0
1,183
809
2,011
שב"ס 15.5.03
1,119
1,078
337
856
3,390
צה"ל 3.4.03
אפריל
21
 0
1,118
743
1,882
שב"ס 3.4.03
1,108
1,092
306
810
3,316
צה"ל 2.3.03
מארס
19
 0
991
686
1,696
שב"ס 4.3.03
1,088
1,083
267
805
3,243
צה"ל 5.2.03
פברואר
19
 0
901
652
1,572
שב"ס 2.2.03
1,007
1,125
364
738
3,234
צה"ל 1.1.03
ינואר
11
 0
851
600
1,462
שב"ס 7.1.03

 

שנת 2002

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של נכון לתאריך
חודש
949
1,069
388
670
3,076
צה"ל 3.12.02
דצמבר
11
 0
836
588
1,435
שב"ס 8.12.02
927 1,086 299 597 2,909 צה"ל 4.11.02 נובמבר
9
 0
784
568
1,361
שב"ס 3.11.02
871
1,069
245
570
2,755
צה"ל 1.10.02
אוקטובר
7
 0
743
556
1,306
שב"ס 3.10.02
857
1,056
262
514
2,689
צה"ל 2.9.02
ספטמבר
10
16
689
567
1,330
שב"ס 3.9.02
808
1,045
315
476
2,644
צה"ל 8.8.02
אוגוסט
5
 0
610
561
1,176
שב"ס 5.8.02
938
651
737
447
2,773
צה"ל 15.7.02
יולי
5
 0
560
575
1,140
שב"ס 7.7.02
929
917
208
357
2,411
צה"ל 3.6.02
יוני
*
*
*
607
*
שב"ס 3.6.02
681
742
557
388
2,368
צה"ל 12.5.02
מאי
*
*
*
*
*
שב"ס  
111
2,025
546
2,682
צה"ל 15.4.02
אפריל
*
*
*
*
*
שב"ס  
40
659
15
442
1,136
צה"ל 11.3.02
מארס
4
 0
447
863
1,314
שב"ס 7.3.02
36
707
15
320
1,078
צה"ל 24.1.02
ינואר/
פברואר
 0
302
*
589
891
שב"ס 6.2.02

שנת 2001

עצירים ואסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס

עצירים מינהליים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
אסירים שפוטים
סה"כ כלואים
במתקני כליאה של נכון לתאריך
חודש
34
662
13
314
1,023
צה"ל 5.12.01
דצמבר
 0
256
*
575
831
שב"ס 4.12.01
31 670 15 259 975 צה"ל 5.11.01
נובמבר
 0
250
*
573
823
שב"ס 7.11.01
26
634
12
292
964
צה"ל 24.10.01 אוקטובר
1
238
*
577
816
שב"ס 5.10.01
*
*
*
*
*
צה"ל  
ספטמבר
*
*
*
*
*
שב"ס  
16
555
21
304
896
צה"ל 16.8.01
אוגוסט
1
199
*
572
773
שב"ס 5.8.01
9
535
21
284
849
צה"ל 17.7.01
יולי
1
184
45
582
813
שב"ס 11.7.01
12
504
16
291
823
צה"ל 14.6.01
יוני
1
174
39
574
748
שב"ס 10.6.01
11
495
12
302
820
צה"ל 8.5.01
מאי
1
151
44
574
725
שב"ס 8.5.01
11
506
16
279
812
צה"ל 11.4.01
אפריל
1
142
42
572
757
שב"ס 4.4.01
14
513
12
248
787
צה"ל 15.3.01
מארס
1
132
44
74
751
שב"ס 5.3.01
16
514
8
223
761
צה"ל 15.2.01
פברואר
 0
129
41
557
747
שב"ס 8.2.01
16
496
5
202
719
צה"ל 4.1.01
ינואר
 0
131
37
571
737
שב"ס 3.1.01

הערות:

  1. החל בחודש אוגוסט 2008 הנתונים כוללים אסירים פלסטינים תושבי מזרח ירושלים. בנתוני החודשים והשנים הקודמות לא כלל השב"ס אסירים אלה בנתוני הכלואים הפלסטינים.
  2. כמעט כל הכלואים הפלסטינים מוחזקים כיום בידי שירות בתי-הסוהר. ב- 3.10.06 הועברה האחריות על מתקן הכליאה "עופר", מידי הצבא לשב"ס. האחריות על מתקן מגידו הועברה לשב"ס ב-15.2.05, והאחריות על קציעות הועברה ב-1.3.06. 
  3. הנתונים מהצבא מתקבלים באיחור וללא פירוט רב לגבי מעמדם המשפטי של הכלואים, למעט עצירים מנהליים. מדובר צה"ל נמסר כי רוב הכלואים הם במעמד של עצורים, למעט שפוטים בודדים. מכיוון שאין בידינו את החלוקה, המספר המלא של הכלואים בידי הצבא (למעט מנהליים) מופיע תחת הכותרת של עצורים. 
  4. החל מחודש פברואר 2005 הפסיק השב"ס להעביר לבצלם באופן שוטף נתוני כלואים. הנתונים החל מחודש זה ואילך התקבלו בעקבות בקשת מידע שהגיש בצלם, בהתאם לחוק חופש המידע.
  5. הנתונים המוצגים לעיל מפרטים את מספר הפלסטינים תושבי השטחים שהוחזקו על-ידי הצבא והשב"ס נכון לתאריכים המפורטים בטבלה. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הפלסטינים שהוחזקו על-ידי גופים אלה בחודש מסוים. ממשטרת ישראל נמסר כי החל מתאריך 13.4.08 לא נותרו באחריות המשטרה מתקני מעצר (לאחר שהאחריות על כל המתקנים הועברה לשב"ס). המשטרה אינה מחזיקה יותר בעצורים פלסטינים, אלא למטרות חקירה בלבד.
  6. * = לא התקבלו נתונים.
  7. הנתונים אינם כוללים אסירים ועצירים פליליים למעט פלסטינים המוחזקים בגין שהייה בלתי חוקית בישראל.