דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על קטינים פלסטינים במשמורת כוחות הביטחון

מאז חודש אוקטובר 2020 הפסיק שירות בתי הסוהר להעביר לבצלם נתונים בתשובה לבקשות לפי חוק חופש המידע.

בסוף חודש ספטמבר 2020 הוחזקו 157 קטינים פלסטינים כעצירים ואסירים ביטחוניים על-יד שירות בתי הסוהר הישראלי, בהם לפחות שני קטינים שהוחזקו במעצר מנהלי. כמו כן הוחזקו בסוף חודש זה במתקני הכליאה של השב"ס שני קטינים פלסטינים בגין שהייה בלתי חוקית בישראל. קטינים אלה מוגדרים על-ידי השב"ס כעצירים ואסירים פליליים.

בנוסף, מוחזקים קטינים בודדים במתקנים המנוהלים על-ידי צה"ל לתקופות קצרות. 

*בשל מדיניות שירות בתי הסוהר, לפיה החל מחודש מאי 2020 לא נמסרים לבצלם נתונים מספריים נמוכים מ-5, ייתכנו פערים בין מספר הכלואים הכולל, כפי שנמסר לבצלם, ובין סיכום מספרי הכלואים בקטגוריות השונות.

בצלם עתר לבית המשפט המחוזי מרכז בדרישה לביטול נוהל זה.

הנתונים שלהלן נמסרו על-ידי שירות בתי הסוהר ועל ידי הצבא והם באחריותם:

לחצו לצפיה בגראף המלא

* הנתונים בגרף מתייחסים למספר הקטינים שהוחזקו במשמרות ביום נתון לגביו התקבלו נתונים, כמפורט בטבלאות להלן. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הקטינים שהוחזקו בחודש מסוים.

לנתונים נוספים הקליקו כאן

למידע נוסף ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לאיל שגיב בכתובת: saeyal@btselem.org.

הערות לנתוני הכלואים 

 

שנת 2020

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
בידי
נכון לתאריך
חודש
* * * * * עד 14 שב"ס 31.12.20 דצמבר
* * * * * 16-14
* * * * * 18-16
* * * * * סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
0 0 0 0 0 16-14
10 0 0 0 10 18-16
10 0 0 0 10 סה"כ
* * * * * עד 14 שב"ס 30.11.20 נובמבר
* * * * * 16-14
* * * * * 18-16
* * * * * סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
0 0 0 0 0 16-14
6 0 0 0 6 18-16
6 0 0 0 6 סה"כ
* * * * * עד 14 שב"ס 31.10.20 אוקטובר
* * * * * 16-14
* * * * * 18-16
* * * * * סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
7 0 0 0 7 16-14
10 0 0 0 10 18-16
17 0 0 0 17 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 30.9.20
 
ספטמבר
18 0 *3-5 *4-10 2 16-14
139 2 *55-57 *68-74 12 18-16
157 2 60 78 14 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 צה"ל
6 0 0 0 6 16-14
9 0 0 0 9 18-16
16 0 0 0 16 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.8.20 אוגוסט
18 0 5 11 2 16-14
135 2 59 65 9 18-16
153 2 64 76 11 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
6 0 0 0 6 16-14
15 0 0 0 15 18-16
21 0 0 0 21 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.7.20 יולי
21 0 9 11 1 16-14
133 2 57 66 8 18-16
154 2 66 77 9 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
2 0 0 0 2 16-14
9 0 0 0 9 18-16
11 0 0 0 11 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 30.6.20 יוני
14 0 10 3 1 16-14
137 2 54 70 11 18-16
151 2 64 73 12 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
3 0 0 0 3 16-14
20 0 0 0 20 18-16
23 0 0 0 23 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.5.20 מאי
17 0 7 8 2 16-14
125 2 47 71 5 18-16
142 2 54 79 7 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
4 0 0 0 4 16-14
6 0 0 0 6 18-16
10 0 0 0 10 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 30.4.20 אפריל
20 0 7 12 1 16-14
148 1 41 92 14 18-16
168 1 48 104 15 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
1 0 0 0 1 16-14
1 0 0 0 1 18-16
2 0 0 0 2 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.3.20 מארס
30 0 10 15 5 16-14
164 2 45 102 15 18-16
194 2 55 117 20 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
7 0 0 0 7 18-16
12 0 0 0 12 סה"כ
2 0 1 0 1 עד 14 שב"ס 29.2.20 פברואר
30 0 7 19 4 16-14
169 3 53 93 20 18-16
201 3 61 112 25 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
10 0 0 0 10 16-14
15 0 0 0 15 18-16
25 0 0 0 25 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.1.20 ינואר
20 0 6 12 2 16-14
163 3 52 86 22 18-16
183 3 58 98 24 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
30 0 0 0 30 18-16
35 0 0 0 35 סה"כ
 

 

 

קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

סה"כ
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
בידי
חודש
* * * 31.12.20 שב"ס דצמבר
0 0 0 צה"ל
* * * 30.11.20 שב"ס נובמבר
0 0 0 צה"ל
* * * 31.10.20 שב"ס אוקטובר
0 0 0 צה"ל
2 2 0 30.9.20 שב"ס ספטמבר
0 0 0 צה"ל
5 1-4 1-4 31.8.20 שב"ס אוגוסט
1 0 1 צה"ל
5 0 5 31.7.20 שב"ס יולי
0 0 0 צה"ל
5 5 0 30.6.20 שב"ס יוני
0 0 0 צה"ל
7 3 3 31.5.20 שב"ס מאי
0 0 0 צה"ל
5 4 1 30.4.20 שב"ס אפריל
0 0 0 צה"ל
5 3 2 31.3.20 שב"ס מארס
0 0 0 צה"ל
6 2 4 29.2.20 שב"ס פברואר
0 0 0 צה"ל
5 4 1 31.1.20 שב"ס ינואר
0 0 0 צה"ל

 

שנת 2019

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
בידי
נכון לתאריך
חודש
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.12.19 דצמבר
26 0 6 14 6 16-14
160 4 49 37 70 18-16
186 4 55 51 76 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
2 0 0 0 2 16-14
15 0 0 0 15 18-16
17 0 0 0 17 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 30.11.19 נובמבר
18 0 7 8 3 16-14
164 2 44 99 19 18-16
182 2 51 107 22 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 צה"ל
9 0 0 0 9 16-14
4 0 0 0 4 18-16
14 0 0 0 14 סה"כ
1 0 1 0 0 עד 14 שב"ס 31.10.19 אוקטובר
24 0 5 10 9 16-14
160 3 41 98 18 18-16
185 3 47 108 27 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
7 0 0 0 7 16-14
9 0 0 0 9 18-16
16 0 0 0 16 סה"כ
3 0 1 0 2 עד 14 שב"ס 30.9.19 ספטמבר
24 0 4 12 8 16-14
161 3 40 91 27 18-16
188 3 45 103 37 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
7 0 0 0 7 16-14
15 0 0 0 15 18-16
22 0 0 0 22 סה"כ
2 0 1 0 1 עד 14 שב"ס 31.8.19 אוגוסט
20 0 2 14 4 16-14
163 1 50 101 11 18-16
185 1 53 115 16 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
2 0 0 0 2 16-14
8 0 0 0 8 18-16
10 0 0 0 10 סה"כ
1 0 1 0 0 עד 14 שב"ס 31.7.19 יולי
27 0 10 13 4 16-14
182 0 55 109 18 18-16
210 0 66 122 22 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
8 0 0 0 8 18-16
13 0 0 0 13 סה"כ
2 0 1 0 1 עד 14 שב"ס 30.6.19 יוני
24 0 4 14 6 16-14
184 0 47 115 22 18-16
210 0 52 129 29 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
4 0 0 0 4 16-14
10 0 0 0 10 18-16
14 0 0 0 14 סה"כ
1 0 1 0 0 עד 14 שב"ס 31.5.19 מאי
30 0 7 13 10 16-14
170 0 35 102 33 18-16
201 0 43 115 43 סה"כ
0 0 0 0 0 14 צה"ל
6 0 0 0 6 16-14
12 0 0 0 12 18-16
18 0 0 0 18 סה"כ
1 0 1 0 0 עד 14 שב"ס 30.4.19 אפריל
30 0 7 17 6 16-14
174 2 45 112 15 18-16
205 2 53 129 21 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
4 0 0 0 4 16-14
16 0 0 0 16 18-16
20 0 0 0 20 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.3.19 מארס
30 0 8 18 4 16-14
185 2 57 99 27 18-16
215 2 65 117 31 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
18 0 0 0 18 18-16
23 0 0 0 23 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 28.2.19 פברואר
32 0 10 19 3 16-14
173 2 61 88 22 18-16
205 2 71 107 25 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
14 0 0 0 14 18-16
19 0 0 0 19 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.1.19 ינואר
46 0 14 25 7 16-14
163 2 64 83 14 18-16
209 2 78 108 21 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
17 0 0 0 17 16-14
20 0 0 0 20 18-16
37 0 0 0 37 סה"כ
 

 

קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

סה"כ
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
בידי
חודש
5 1 4 31.12.19 שב"ס דצמבר
0 0 0 צה"ל
3 0 3 30.11.19 שב"ס נובמבר
1 0 1 צה"ל
5 1 4 31.10.19 שב"ס אוקטובר
1 0 1 צה"ל
2 1 1 30.9.19 שב"ס ספטמבר
0 0 0 צה"ל
2 0 2 31.8.19 שב"ס אוגוסט
0 0 0 צה"ל
4 2 2 31.7.19 שב"ס יולי
0 0 0 צה"ל
4 3 1 30.6.19 שב"ס יוני
0 0 0 צה"ל
5 0 5 31.5.19 שב"ס מאי
0 0 0 צה"ל
4 2 2 30.4.19 שב"ס אפריל
0 0 0 צה"ל
3 2 1 31.3.19 שב"ס מארס
0 0 0 צה"ל
4 2 2 28.2.19 שב"ס פברואר
1 0 1 צה"ל
5 2 3 31.1.19 שב"ס ינואר
1 0 1 צה"ל

 

שנת 2018

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
בידי
נכון לתאריך
חודש
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.12.18 דצמבר
43 0 12 21 10 16-14
160 2 75 72 11 18-16
203 2 87 93 21 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 צה"ל
16 0 0 0 16 16-14
10 0 0 0 10 18-16
27 0 0 0 27 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 שב"ס 30.11.18 נובמבר
48 0 17 20 11 16-14
168 3 70 76 19 18-16
217 3 87 96 31 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
14 0 0 0 14 16-14
12 0 0 0 12 18-16
26 0 0 0 26 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 שב"ס 31.10.18 אוקטובר
41 0 10 20 11 16-14
178 4 71 84 19 18-16
220 4 81 104 31 סה"כ
2 0 0 0 2 עד 14 צה"ל
16 0 0 0 16 16-14
9 0 0 0 9 18-16
27 0 0 0 27 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 30.9.18 ספטמבר
41 0 3 26 12 16-14
189 4 74 92 19 18-16
230 4 77 118 31 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
10 0 0 0 10 16-14
10 0 0 0 10 18-16
20 0 0 0 20 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.8.18 אוגוסט
35 0 8 22 5 16-14
204 3 89 89 23 18-16
239 3 97 111 28 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
11 0 0 0 11 18-16
16 0 0 0 16 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.7.18 יולי
44 0 20 17 7 16-14
207 4 88 104 11 18-16
251 4 108 121 18 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
4 0 0 0 4 16-14
9 0 0 0 9 18-16
13 0 0 0 13 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 30.6.18 יוני
50 0 17 28 5 16-14
223 3 69 137 14 18-16
273 3 86 165 19 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
3 0 0 0 3 16-14
7 0 0 0 7 18-16
10 0 0 0 10 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.5.18 מאי
49 0 13 32 4 16-14
242 3 71 158 10 18-16
291 3 84 190 14 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
7 0 0 0 7 18-16
12 0 0 0 12 סה"כ
2 0 0 1 1 עד 14 שב"ס 30.4.18 אפריל
59 0 14 38 7 16-14
254 3 64 155 32 18-16
315 3 78 1954 40 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 צה"ל
6 0 0 0 6 16-14
12 0 0 0 12 18-16
19 0 0 0 19 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.3.18 מארס
63 0 20 35 8 16-14
241 3 76 143 19 18-16
304 3 96 178 27 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
11 0 0 0 11 18-16
16 0 0 0 16 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 שב"ס 28.2.18 פברואר
90 0 19 50 21 16-14
265 4 76 155 30 18-16
356 4 95 205 52 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
13 0 0 0 13 16-14
17 0 0 0 17 18-16
30 0 0 0 30 סה"כ
1 0 1 0 0 עד 14 שב"ס 31.1.18 ינואר
77 0 15 47 15 16-14
273 3 85 155 30 18-16
351 3 101 202 45 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
16 0 0 0 16 18-16
22 0 0 0 22 סה"כ

 

קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

 

סה"כ
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
בידי
חודש
2 1 1 31.12.18 שב"ס דצמבר
0 0 0 צה"ל
2 0 2 30.11.18 שב"ס נובמבר
0 0 0 צה"ל
2 1 1 31.10.18 שב"ס אוקטובר
0 0 0 צה"ל
5 3 2 30.9.18 שב"ס ספטמבר
0 0 0 צה"ל
9 4 5 31.8.18 שב"ס אוגוסט
0 0 0 צה"ל
9 3 6 31.7.18 שב"ס יולי
0 0 0 צה"ל
2 1 1 30.6.18 שב"ס יוני
0 0 0 צה"ל
6 4 2 31.5.18 שב"ס מאי
0 0 0 צה"ל
6 3 3 30.4.18 שב"ס אפריל
0 0 0 צה"ל
4 3 1 31.3.18 שב"ס מארס
1 0 1 צה"ל
5 2 3 28.2.18 שב"ס
פברואר
 
0 0 0 צה"ל
6 5 1 31.1.18 שב"ס
ינואר
 
1 0 1 צה"ל

שנת 2017

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
בידי
נכון לתאריך
חודש
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.12.17 דצמבר
78 0 15 44 19 14-16
274 2 87 153 32 16-18
352 2 102 197 51 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
14 0 0 0 14 14-16
27 0 0 0 27 16-18
41 0 0 0 41 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 30.11.17 נובמבר
61 0 17 36 8 14-16
252 2 88 145 17 16-18
313 2 105 181 25 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 צה"ל
1 0 0 0 1 14-16
16 0 0 0 16 16-18
18 0 0 0 18 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 שב"ס 31.10.17 אוקטובר
59 0 8 42 9 14-16
258 2 78 152 26 16-18
318 2 86 194 36 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 14-16
15 0 0 0 15 16-18
20 0 0 0 20 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 30.9.17 ספטמבר
55 0 8 36 11 14-16
270 2 85 153 30 16-18
325 2 93 189 41 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
6 0 0 0 6 14-16
12 0 0 0 12 16-18
18 0 0 0 18 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 31.8.17 אוגוסט
48 0 7 31 10 14-16
249 1 61 154 33 16-18
297 1 68 185 43 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
8 0 0 0 8 14-16
23 0 0 0 23 16-18
31 0 0 0 31 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 שב"ס 31.7.17 יולי
51 0 6 31 14 14-16
252 1 79 139 33 16-18
304 1 85 170 48 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
10 0 0 0 10 14-16
27 0 0 0 27 16-18
37 0 0 0 37 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 שב"ס 30.6.17 יוני
59 0 8 34 17 14-16
258 2 69 161 26 16-18
318 2 77 195 44 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
4 0 0 0 4 14-16
13 0 0 0 13 16-18
17 0 0 0 17 סה"כ
3  0 1  1 1 עד 14 שב"ס 31.5.17 מאי
71  0 18 33 20 16-14
257 2 65 147 43 18-16
331 2 84 181 64 סה"כ
2 0 0 0 2 עד 14 צה"ל
8 0 0 0 8 16-14
28 0 0 0 28 18-16
38 0 0 0 38 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 30.4.17 אפריל
63  0 20 31 12 16-14
240 2 71 133 34 18-16
303 2 91 164 46 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
 7  0  0  0 7 16-14
 21  0  0  0 21 18-16
28  0  0  0 28 סה"כ 
2  0 1  0 1 עד 14 שב"ס 31.3.17 מארס
57  0 25 27 5 16-14
230 1 82 129 18 18-16
289 1 108 156 24 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
4  0  0  0 4 16-14
15  0  0  0 15 18-16
19  0  0  0 19 סה"כ
5 0 2 0 3 עד 14 שב"ס 28.2.17 פברואר
61 0 23 30 8 16-14
231 0 85 116 30 18-16
297 0 110 146 41 סה"כ
2  0  0  0 2 עד 14 צה"ל
6  0  0  0 6 16-14
29  0  0  0 29 18-16
37  0  0  0 37 סה"כ
2 0 2 0 0 עד 14 שב"ס 31.1.17 ינואר
68 0 23 35 10 16-14
231 0 76 129 26 18-16
231 0 76 129 26 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
18  0  0  0 18 16-14
27  0  0  0 27 18-16
45  0  0  0 45 סה"כ

 

קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

 

סה"כ
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
בידי
חודש
6 4 2 31.12.17 שב"ס דצמבר
0 0 0 צה"ל
9 7 2 30.11.17 שב"ס נובמבר
0 0 0 צה"ל
7 6 1 31.10.17 שב"ס אוקטובר
0 0 0 צה"ל
8 3 5 30.9.17 שב"ס ספטמבר
0 0 0 צה"ל
6 3 3 31.8.17 שב"ס אוגוסט
1 0 1 צה"ל
3 3 0 31.7.17 שב"ס יולי
1 0 1 צה"ל
8 3 5 30.6.17 שב"ס יוני
0 0 0 צה"ל
8 2 6 31.5.17 שב"ס
מאי
 
2 0 2 צה"ל
2  0 2 30.4.17 שב"ס
אפריל
 
 0  0  0 צה"ל
8 4 4 31.3.17 שב"ס
מארס
 
 0  0  0 צה"ל
7 2 5 28.2.17 שב"ס
פברואר
 
 0  0  0 צה"ל
7 4 3 31.1.17 שב"ס
ינואר
 
 0  0  0 צה"ל

 

שנת 2016

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
בידי
נכון לתאריך
חודש
1 0 1 0 0 עד 14 שב"ס
 
31.12.16 דצמבר
64 0 21 32 11 16-14
210 1 79 97 33 18-16
275 1 101 129 44 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
15 0 0 0 15 18-16
20 0 0 0 20 סה"כ
2 0 0 1 1 עד 14 שב"ס 30.11.16 נובמבר
68 0 21 29 18 16-14
214 4 82 107 21 18-16
284 4 103 137 40 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
13 0 0 0 13 16-14
10 0 0 0 10 18-16
23 0 0 0 23 סה"כ
2 0 0 1 1 עד 14 שב"ס 31.10.16 אוקטובר
59 0 18 31 10 16-14
224 5 73 124 22 18-16
285 5 91 156 33 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 צה"ל
5 0 0 0 5 16-14
4 0 0 0 4 18-16
9 0 0 0 9 סה"כ
0 0 0 0 0 עד 14 שב"ס 30.9.16 ספטמבר
50 0 23 24 3 16-14
221 7 79 120 15 18-16
271 7 102 144 18 סה"כ
1 0 0 0 1 עד 14 צה"ל
11 0 0 0 11 16-14
14 0 0 0 14 18-16
26 0 0 0 26 סה"כ
2  0  0  0 2 עד 14 שב"ס 31.8.16 אוגוסט
70  0 29 35 6 16-14
247 10 96 133 8 18-16
319 10 125 168 16 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
3  0  0  0 3 16-14
13  0  0  0 13 18-16
16  0  0  0 16 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.7.16 יולי
73  0 27 35 11 16-14
270 8 97 146 19 18-16
343 8 124 181 30 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
4  0  0  0 4 16-14
13  0  0  0 13 18-16
 17  0  0  0 17 סה"כ
1  0 1  0  0 עד 14 שב"ס 30.6.16 יוני 
59  0 18 37 4 16-14
240 7 97 122 14 18-16
300 7 116 159 18 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
1  0  0  0 1 16-14
9  0  0  0 9 18-16
10  0  0  0 10 סה"כ
2  0 2  0  0 עד 14 שב"ס 31.5.16 מאי
75  0 24 41 10 16-14
255 10 100 128 17 18-16
332 10 126 169 27 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
8  0  0  0 8 16-14
7  0  0  0 17 18-16
25  0  0  0 25 סה"כ
3  0 2 1  0 עד 14 שב"ס 30.4.16 אפריל
109  0 30 62 17 16-14
302 13 98 166 25 18-16
414 13 130 229 42 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
6  0  0  0 6 16-14
18  0  0  0 18 18-16
24  0  0  0 24 סה"כ 
5  0 2 1 2 עד 14 שב"ס 31.3.16 מארס
107  0 32 59 16 16-14
332 11 110 182 29 18-16
444 11 144 242 47 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
13  0  0  0 13 16-14
31  0  0  0 31 18-16
44  0  0  0 44 סה"כ
5  0 1 2 2 עד 14 שב"ס 29.2.16 פברואר
103 1 29 55 18 16-14
330 6 100 180 44 18-16
438 7 130 237 64 סה"כ
1  0  0  0 1 עד 14 צה"ל
13  0  0  0 13 16-14
 31  0  0  0 31 18-16
45  0  0  0 45 סה"כ
2  0 2  0  0 עד 14 שב"ס 31.1.16 ינואר
112  0 36 60 16 16-14
292 2 97 173 20 18-16
406 2 135 233 36 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
9  0  0  0 9 16-14
22  0  0  0 22 18-16
31  0  0  0 31 סה"כ

 

קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

 

סה"כ
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
בידי
חודש
6 3 3 31.12.16 שב"ס דצמבר
0 0 0 צה"ל
6 4 2 30.11.16 שב"ס נובמבר
0 0 0 צה"ל
12 5 7 31.10.16 שב"ס אוקטובר
0 0 0 צה"ל
8 4 4 30.9.16 שב"ס ספטמבר
0 0 0 צה"ל
10 3 7 31.8.16 שב"ס
 
אוגוסט
1  0 1 צה"ל
11 7 4 31.7.16 שב"ס
יולי
 0  0  0 צה"ל
11 3 8 30.6.16 שב"ס
יוני
1  0 1 צה"ל
13 5 8 31.5.16 שב"ס
מאי
 
 0  0  0 צה"ל
7 2 5 30.4.16 שב"ס
אפריל
 
 0  0  0 צה"ל
* * * 31.3.16 שב"ס
מארס
 
 0  0  0 צה"ל
7 3 4 29.2.16 שב"ס
פברואר
 
 0  0  0 צה"ל
5 31.1.16 שב"ס
ינואר
 
 0  0  0 צה"ל

 

שנת 2015

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
בידי
נכון לתאריך
חודש
4  0 1 3  0 עד 14 שב"ס 31.12.15 דצמבר
116  0 35 56 25 16-14
302 6 75 190 31 18-16
422 6 111 249 56 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
13  0  0  0 13 16-14
31  0  0  0 31 18-16
44  0  0  0 44 סה"כ
4  0  0 1 3 עד 14 שב"ס 30.11.15 נובמבר
113  0 20 57 36 16-14
290 5 61 176 48 18-16
407 5 81 234 87 סה"כ
1  0  0  0 1 עד 14 צה"ל
18  0  0  0 18 16-14
54  0  0  0 54 18-16
73  0  0  0 73 סה"כ
2  0  0 1 1 עד 14 שב"ס 31.10.15 אוקטובר
77  0 7 45 25 16-14
228 4 56 108 60 18-16
307 4 63 154 86 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
23  0  0  0 23 16-14
75  0  0  0 75 18-16
98  0  0  0 98 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 30.9.15 ספטמבר
27  0 2 19 6 16-14
144  0 59 67 18 18-16
171  0 61 86 24 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
3  0  0  0 3 16-14
12  0  0  0 12 18-16
15  0  0  0 15 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.8.15 אוגוסט
21  0 5 15 1 16-14
135  0 61 59 15 18-16
156  0 66 74 16 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
3  0  0  0 3 16-14
19  0  0  0 19 18-16
22  0  0  0 22 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.7.15 יולי
19  0 5 10 4 16-14
134  0 61 66 7 18-16
153  0 66 76 11 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
4  0  0  0 4 16-14
5  0  0  0 5 18-16
9  0  0  0 9 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 30.6.15 יוני
22  0 8 13 1 16-14
138  0 62 68 8 18-16
160  0 70 81 9 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
1  0  0  0 1 16-14
9  0  0  0 9 18-16
10  0  0  0 10 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.5.15 מאי
21  0 3 13 5 16-14
142  0 55 80 7 18-16
163  0 58 93 12 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
6  0  0  0 6 16-14
24  0  0  0 24 18-16
30  0  0  0 30 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 30.4.15 אפריל
17  0 4 10 3 16-14
147  0 65 72 10 18-16
164  0 69 82 13 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
4  0  0  0 4 16-14
24  0  0  0 24 18-16
28  0  0  0 28 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.3.15 מארס
26  0 10 15 1 16-14
156  0 66 79 11 18-16
182  0 76 94 12 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
3  0  0  0 3 16-14
17  0  0  0 17 18-16
20  0  0  0 20 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 28.2.15 פברואר
25  0 8 16 1 16-14
157  0 61 88 8 18-16
182  0 69 104 9 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
2  0  0  0 2 16-14
11  0  0  0 11 18-16
13  0  0  0 13 סה"כ
2  0 1  0 1 עד 14 שב"ס 31.1.15 ינואר
14  0 2 9 3 16-14
147  0 41 94 12 18-16
163  0 44 103 16 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
2  0  0  0 2 16-14
18  0  0  0 18 18-16
20  0  0  0 20  

 

קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

 

סה"כ
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
בידי
חודש
10 2 8 31.12.15 שב"ס
דצמבר
1  0 1 צה"ל
7 3 4 30.11.15 שב"ס
נובמבר
1  0 1 צה"ל
8 2 6 31.10.15 שב"ס
אוקטובר
 0  0  0 צה"ל
7 5 2 30.9.15 שב"ס
ספטמבר
 0  0  0 צה"ל
13 5 8 31.8.15 שב"ס
אוגוסט
1  0 1 צה"ל
15 11 4 31.7.15 שב"ס
יולי
2  0 2 צה"ל
13 8 5 30.6.15 שב"ס
יוני
 0  0  0 צה"ל
11 1 10 31.5.15 שב"ס
מאי
 0  0  0 צה"ל
4 2 2 30.4.15 שב"ס
אפריל
 0  0  0 צה"ל
2  0 2 31.3.15 שב"ס
מארס
 0  0  0 צה"ל
3 3  0 28.2.15 שב"ס
פברואר
 0  0  0 צה"ל
4 4  0 31.11.15 שב"ס
ינואר
 0  0  0 צה"ל

 

שנת 2014

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
בידי
נכון לתאריך
חודש
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.12.14 דצמבר
10  0 1 8 1 16-14
141  0 46 87 8 18-16
151  0 47 95 9 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
5  0  0  0 5 16-14
16  0  0  0 16 18-16
21  0  0  0 21 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 30.11.14 נובמבר
17  0 6 7 4 16-14
139  0 49 83 7 18-16
156  0 55 90 11 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
3  0  0  0 3 16-14
13  0  0  0 13 18-16
16  0  0  0 16 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.10.14 אוקטובר
18  0 6 9 3 16-14
145  0 39 98 8 18-16
163  0 45 107 11 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
1  0  0  0 1 16-14
9  0  0  0 9 18-16
10  0  0  0 10 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 30.9.14 ספטמבר
19  0 7 11 1 16-14
163  0 50 103 10 18-16
182  0 57 114 11 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
3  0  0  0 3 16-14
19  0  0  0 19 18-16
22  0  0  0 22 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.8.14 אוגוסט
23  0 8 12 3 16-14
178  0 54 106 18 18-16
201  0 62 118 21 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
 0  0  0  0  0 16-14
1  0  0  0 1 18-16
1  0  0  0 1 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.7.14 יולי
22  0 10 10 2 16-14
170  0 50 101 19 18-16
192  0 60 111 21 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
 0 00  0  0  0 16-14
2  0  0  0 2 18-16
2  0  0  0 2 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 30.6.14 יוני
32  0 18 9 5 16-14
170  0 57 98 15 18-16
202  0 75 107 20 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
1  0  0  0 1 16-14
 0  0  0  0  0 18-16
1  0  0  0 1 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.5.13 מאי
33  0 11 12 10 16-14
182  0 64 92 26 18-16
215  0 75 104 36 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
 0  0  0  0  0 16-14
1  0  0  0 1 18-16
1  0  0  0 1 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס   אפריל
27  0 9 13 5 16-14
169  0 57 97 15 18-16
196  0 66 110 20 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
 0  0  0  0  0 16-14
 0  0  0  0 1 18-16
1  0  0  0 1 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.3.14 מארס
24  0 7 15 2 16-14
178  0 63 104 11 18-16
202  0 70 119 13 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
 0  0  0  0  0 16-14
1  0  0  0 1 18-16
1  0  0  0 1 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 28.2.14 פברואר
28  0 3 19 6 16-14
182  0 54 104 24 18-16
210  0 57 123 30 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 צה"ל
 0  0  0  0  0 16-14
5  0  0  0 5 18-16
5  0  0  0 5 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 שב"ס 31.1.14 ינואר
20  0 7 7 6 16-14
163  0 45 97 21 18-16
183  0 52 104 27 סה"כ
2  0  0  0 2 16-14 צה"ל
 0  0  0  0  0 18-16
2  0  0  0 2 סה"כ


קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

 

סה"כ
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
בידי
חודש
9 4 5 31.12.14 שב"ס
דצמבר
9 4 5 צה"ל
15 7 8 30.11.14 שב"ס
נובמבר
        צה"ל
17 7 10 31.10.14 שב"ס
אוקטובר
        צה"ל
19 8 11 30.9.14 שב"ס
ספטמבר
        צה"ל
20 11 9 31.8.14 שב"ס
אוגוסט
19 7 12 31.7.14 שב"ס
יולי
19 7 12 30.6.14 שב"ס
יוני
19 7 12 31.5.14 שב"ס
מאי
18 6 12 30.4.14 שב"ס
אפריל
22 9 13 31.3.14 שב"ס
מארס
28 12 16 28.2.14 שב"ס
פברואר
20 11 9 31.1.14 שב"ס
ינואר

 

 

 

שנת 2013

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
נכון לתאריך
בידי
חודש
 0  0  0  0  0 עד 14 31.12.13 שב"ס דצמבר
14  0 3 11  0 16-14
140  0 45 88 7 18-16
154  0 48 99 7 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 30.11.13 שב"ס נובמבר
16  0 6 10  0 16-14
157  0 52 87 18 18-16
173  0 58 97 18 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 31.10.13 שב"ס אוקטובר
15  0 8 7  0 16-14
144  0 57 77 10 18-16
159  0 65 84 10 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 30.9.13 שב"ס ספטמבר
27  0 11 12 4 16-14
152  0 55 84 13 18-16
179  0 66 96 17 סה"כ
1  0  0 1  0 עד 14 31.8.13 שב"ס אוגוסט
30  0 12 16 2 16-14
149  0 53 88 8 18-16
180  0 65 105 10 סה"כ
3  0 2 1  0 עד 14 31.7.13 שב"ס יולי
32  0 14 14 4 16-14
160  0 69 80 11 18-16
195  0 85 95 15 סה"כ
4  0 2 1 1 עד 14 30.6.13 שב"ס יוני
137  0 21 15 1 16-14
152  0 69 81 2 18-16
193  0 92 97 4 סה"כ
4  0 1 3  0 עד 14 31.5.13 שב"ס מאי
44  0 17 22 5 16-14
175  0 87 80 8 18-16
223  0 105 105 13 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 30.4.13 שב"ס אפריל
44  0 15 21 8 16-14
192  0 92 84 16 18-16
236  0 107 105 24 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 31.3.13 שב"ס מארס
39  0 10 24 5 16-14
197  0 90 92 15 18-16
236  0 100 116 20 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 28.2.13 שב"ס פברואר
39  0 10 21 8 16-14
195  0 74 98 23 18-16
234  0 84 119 31 סה"כ
 0  0  0  0  0 עד 14 31.1.13 שב"ס ינואר
31  0 10 21  0 16-14
188  0 85 95 8 18-16
219  0 95 116 8 סה"כ


קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

 

סה"כ
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
בידי
חודש
23 8 15 31.12.13 שב"ס
דצמבר
25 10 15 30.11.13 שב"ס
נובמבר
22 10 12 31.10.13 שב"ס
אוקטובר
22 9 13 30.9.13 שב"ס
ספטמבר
23 9 14 31.8.13 שב"ס
אוגוסט
19 13 6 31.7.13 שב"ס
יולי
20 11 9 30.6.13 שב"ס
יוני
18 10 8 31.5.13 שב"ס
מאי
21 10 11 30.4.13 שב"ס
אפריל
17 10 7 31.3.13 שב"ס
מארס
26 10 16 28.2.13 שב"ס
 
פברואר
25 11 14 31.1.13 שב"ס
ינואר

 

 

שנת 2012

 

קטינים פלסטינים שהוחזקו במשמורת שב"ס כעצירים ואסירים בטחוניים

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
נכון לתאריך
בידי
חודש
23  0 9 10 4 עד 16 31.12.12 שב"ס
דצמבר
170  0 67 86 17 18-16
21  0 8 8 5 עד 16 30.11.12 שב"ס
נובמבר
156  0 42 94 20 18-16
21  0 10 10 1 עד 16 31.10.12 שב"ס
אוקטובר
143  0 49 85 9 18-16
28  0 15 9 4 עד 16 30.9.12 שב"ס
ספטמבר
161  0 61 88 12 18-16
30  0 8 17 5 עד 16 31.8.12 שב"ס
אוגוסט
164  0 43 113 8 18-16
34  0 14 18 2 עד 16 31.7.12 שב"ס
יולי
176  0 54 117 5 18-16
35  0 10 20 5 עד 16 30.6.12 שב"ס
יוני
185  0 46 127 12 18-16
39  0 7 25 7 עד 16 31.5.12 שב"ס
מאי
192  0 43 136 13 18-16
33  0 7 23 3 עד 16 30.4.12 שב"ס
אפריל
185  0 33 132 20 18-16
31  0 9 15 7 עד 16 31.3.12 שב"ס
מארס
172  0 36 122 14 18-16
24  0 8 14 2 עד 16 29.2.12 שב"ס
 
פברואר
159  0 38 100 21 18-16
26  0 5 18 3 עד 16 31.1.12 שב"ס
ינואר
140  0 32 90 18 18-16
 
 

 

קטינים פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס בגין שהייה בלתי חוקית בישראל

 

 

סה"כ
שפוטים
עצורים
נכון לתאריך
חודש
24 11  13 31.12.12
דצמבר
30 16 14 30.11.12
נובמבר
34 13 21 31.10.12
אוקטובר
32 10 22 30.9.12
ספטמבר
26 8 18  31.8.12
אוגוסט
28 10 18  31.7.12
יולי
20 8  12 30.6.12
יוני
19 9  10 31.5.12
מאי
18 9  9 30.4.12
אפריל
14 8  6 31.3.12
מארס
22 10 12  29.2.12
פברואר
23 9 14  31.1.12 ינואר

 

שנת 2011

קטינים פלסטינים שהוחזקו במשמורת שב"ס כעצירים ואסירים בטחוניים

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
נכון לתאריך
בידי
חודש
19  0 2 15 2 עד 16 31.12.11 שב"ס דצמבר
113 1 24 62 26 18-16
33  0 10 21 2 עד 16 30.11.11 שב"ס נובמבר
126  0 51 61 14 18-16
30  0 11 17 2 עד 16 31.10.11 שב"ס אוקטובר
120  0 49 60 11 18-16
35  0 10 21 4 עד 16 30.9.11 שב"ס ספטמבר
127  0 66 56 5 18-16
31  0 11 20  0 עד 16 31.8.11 שב"ס אוגוסט
145  0 61 74 10 18-16
40  0 17 20 3 עד 16 31.7.11 שב"ס יולי
161  0 73 79 9 18-16
38  0 18 16 4 עד 16 30.6.11 שב"ס יוני
169  0 85 81 3 18-16
39  0 14 17 8 עד 16 31.5.11 שב"ס מאי
172  0 66 91 15 18-16
37  0 17 19 1 עד 16 30.4.11 שב"ס אפריל
180  0 64 102 14 18-16
46  0 15 23 8 עד 16 27.3.11 שב"ס מארס
178  0 78 92 8 18-16
45  0 12 27 6 עד 16 28.2.11 שב"ס פברואר
171  0 69 90 12 18-16
34  0 12 15 7 עד 16 31.1.11 שב"ס
ינואר
187  0 90 85 12 18-16

 

שנת 2010

קטינים פלסטינים שהוחזקו במשמורת שב"ס כעצירים ואסירים בטחוניים

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
נכון לתאריך
בידי
חודש
30  0 9 17 4 עד 16 31.12.10 שב"ס
דצמבר
180 1 91 84 4 18-16
32  0 4 23 5 עד 16 30.11.10 שב"ס
נובמבר
194 2 93 92 7 18-16
34  0 8 18 8 עד 16 31.10.10 שב"ס אוקטובר
217 2 105 95 15 18-16
32  0 9 12 11 עד 16 30.9.10 שב"ס
ספטמבר
232 2 111 111 8 18-16
20  0 6 13 1 עד 16 31.8.10 שב"ס
אוגוסט
260 2 130 109 19 18-16
18  0 8 9 1 עד 16 31.7.10 שב"ס
יולי
263 2 135 111 15 18-16
23  0 9 12 2 עד 16 30.6.10 שב"ס
יוני
264 2 128 117 17 18-16
25  0 17 3 5 עד 16 31.5.10 שב"ס
מאי
275 2 129 135 9 18-16
32  0 23 7 2 עד 16 30.4.10 שב"ס
אפריל
296 2 135 140 19 18-16
39  0 21 9 9 עד 16 31.3.10 שב"ס
מארס
298 2 129 153 14 18-16
41  0 23 10 8 עד 16 28.2.10 שב"ס
פברואר
297  0 124 141 32 18-16
44  0 25 16 3 עד 16 31.1.10 שב"ס
ינואר
270  0 108 132 30 18-16

 

שנת 2009

קטינים פלסטינים שהוחזקו במשמורת צה"ל ושב"ס כעצירים ואסירים בטחוניים

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
נכון לתאריך
בידי
חודש
42  0 18 16 8 עד 16 31.12.09 שב"ס
דצמבר
257  0 110 118 29 18-16
41  0 22 14 5 עד 16 30.11.09 שב"ס
נובמבר
255 1 119 117 18 18-16
41  0 22 14 5 עד 16 31.10.09 שב"ס
אוקטובר
269 1 125 123 20 18-16
40  0 14 19 7 עד 16 30.9.09 שב"ס
ספטמבר
275 1 110 155 9 18-16
39  0 17 21 1 עד 16 31.8.09 שב"ס
אוגוסט
290 1 130 146 13 18-16
42  0 14 24 4 עד 16 31.7.09 שב"ס
יולי
291 1 132 148 10 18-16
47  0 17 28 2 עד 16 30.6.09 שב"ס
יוני
290 1 137 127 25 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 28.6.09 צה"ל
1 * * * 1 18-16
39  0 15 23 1 עד 16 31.5.09 שב"ס
מאי
298 1 141 146 10 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 28.5.09 צה"ל
9 * * * 9 18-16
47  0 19 21 7 עד 16 30.4.09 שב"ס
אפריל
333 2 159 152 20 18-16
53  0 21 27 5 עד 16 31.3.09 שב"ס
מארס
355 2 164 161 28 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 31.3.09 צה"ל
8 * * * 8 18-16
54  0 13 31 10 עד 16 28.2.09
שב"ס
פברואר
346 6 136 175 29 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 26.2.09 צה"ל
12 * * * * 18-16
50  0 9 36 5 עד 16 3.2.09 שב"ס
ינואר
324 5 111 180 28 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 08.1.09 צה"ל
14 * * * * 18-16

 

שנת 2008

קטינים פלסטינים שהוחזקו במשמורת צה"ל ושב"ס כעצירים ואסירים בטחוניים

סה"כ
במעצר מינהלי
שפוטים
עצורים עד תום ההליכים
עצורים
גיל
נכון לתאריך
בידי
חודש
30  0 8 18 4 עד 16 31.12.08 שב"ס
דצמבר
303 6 110 175 12 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 28.12.08 צה"ל
13  0 * * * 18-16
25  0 7 9 9 עד 16 30.11.08
שב"ס
נובמבר
293 5 106 145 37 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 30.11.08 צה"ל
19  0  0  0 19 18-16
23  0 7 10 6 עד 16 31.10.08 שב"ס אוקטובר
268 8 83 154 23 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 29.10.08 צה"ל
6 * * * * 18-16
23  0 6 12 5 עד 16 30.9.08
שב"ס
ספטמבר
273 11 86 150 26 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 29.9.08
צה"ל
8 * * * * 18-16
21  0 7 10 4 עד 16 31.8.08
שב"ס
אוגוסט
255 13 65 158 19 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16 29.8.08
צה"ל
14 * * * * 18-16
33  0 15 14 4 עד 16 31.7.08
שב"ס
יולי
280 13 83 161 23 18-16
34  0 13 20 1 עד 16 30.6.08
שב"ס
יוני
277 13 81 164 19 18-16
 0  0  0  0  0 עד 16
30.6.08
צה"ל
5  0 * * * 18-16
37  0 13 23 1 עד 16 31.5.08
שב"ס
מאי
282 10 92 161 19 18-16
 0  0 * * * עד 16 29.5
צה"ל
9  0 * * * 18-16
39  0 8 26 5 עד 16 30.4.08
שב"ס
אפריל
271 12 95 131 33 18-16
45  0 14 24 7 עד 16 31.3.08
שב"ס
מארס
264 13 99 128 24 18-16
 0  0  0  0 0 עד 16 30.3.08
צה"ל
15 0 * * * 18-16
40 0 11 23 6 עד 16 29.2.08
שב"ס
פברואר
260 3 103 143 11 18-16
0 0 0 0 0 עד 16 29.2.08
צה"ל
13 * * * * 18-16
38 0 11 24 3 עד 16 31.1.08
שב"ס
ינואר
284 18 100 145 21 18-16
0 0 0 0 0 עד 16 31.1.08
צה"ל
6 * * * * 18-16

הערות:

  • החל בחודש אוגוסט 2008 הנתונים כוללים אסירים פלסטינים תושבי מזרח ירושלים. בנתוני החודשים והשנים הקודמות לא כלל השב"ס אסירים אלה בנתוני הכלואים הפלסטינים.
  • הנתונים המוצגים לעיל מפרטים את מספר הקטינים הפלסטינים תושבי השטחים שהוחזקו על-ידי צה"ל והשב"ס נכון לתאריכים המפורטים בטבלה. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הקטינים הפלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל בחודש מסוים.
  • הנתונים מהצבא מתקבלים באיחור וללא פירוט רב לגבי מעמדם המשפטי של הכלואים, למעט עצירים מנהליים. מדובר צה"ל נמסר כי רוב הכלואים הם במעמד של עצורים, למעט שפוטים בודדים. מכיוון שאין בידינו את החלוקה, המספר המלא של הכלואים בידי הצבא (למעט מנהליים) מופיע תחת הכותרת של עצורים. 
  • * = לא התקבלו נתונים.
  • הנתונים אינם כוללים אסירים ועצירים פליליים
  • הנתונים נמסרו לבצלם על-ידי צה"ל והשב"ס והם באחריותם