דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

בג"ץ אישר את ניתוקו של היישוב א-ראם ממזרח ירושלים

ב-13.12.06 דחה בג"ץ עתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח בישראל ועמותת במקום נגד ניתוקו של היישוב א-ראם ממזרח ירושלים באמצעות מכשול ההפרדה.

מכשול ההפרדה הנבנה באזור עתיד להקיף את א-ראם משלושה עברים. בא-ראם מתגוררים, להערכת ראש מועצת היישוב, כ-58,000 נפש, וכמחציתם נושאים תעודת זהות ישראלית.

כמו כן, תוכנן תוואי המכשול כך שהוא מנתק מא-ראם את עתודת הבנייה האחרונה שלו, ומשאיר את היישוב בצד הישראלי של המכשול. המכשול מפריד את א-ראם גם משלושה כפרים השוכנים ממערב לשכונה.

הקמת המכשול פוגעת קשות בגישתם של תושבי א-ראם לשירותי חינוך ובריאות ולמקומות עבודה, מנתקת קשרים משפחתיים וחברתיים, ומחבלת בתפקודו הנוכחי של היישוב כמרכז מסחרי.

תוואי המכשול באזור זה נבחר משיקולים פוליטיים ולא ביטחוניים. התוואי נועד לשמר את קו הגבול המוניציפאלי של האזור שסופח למזרח ירושלים ולספח לעיר שטחי התנחלויות נוספות. לצורך כך חוצץ התוואי בין שכונות פלסטיניות, ופוגע קשות במרקם חייהם של עשרות אלפי אנשים.

בצלם קורא לישראל להפסיק את העבודות במקום ולפרק את קטעי החומה שנבנו. נוכח מציאות החיים שנרקמה מאז סיפוח מזרח ירושלים לישראל ב-1967, בחלקים רבים של העיר, כל פתרון ביטחוני המבוסס על הקמה חד-צדדית של מכשול פיסי, לרבות מכשול שיוקם על הקו הירוק, פוגע קשות בזכויות האדם. על ישראל לממש את חובתה לדאוג לביטחון תושביה באמצעים אחרים, העולים בקנה אחד עם כיבוד זכויות האדם של כל בני האדם החיים בשטח שתחת שליטתה.