דילוג לתוכן העיקרי
הכפר א-דוקייקה שבדרום הר חברון אינו מחובר לרשת המים ותושביו נאלצים לרכוש מים במכליות במחיר הגבוה פי ארבעה ממחיר המים ממוצע לצריכה ביתית בישראל. צילום: נאסר נוואג'עה, בצלם, 19.8.12
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים

 

צריכת המים בגדה המערבית (לא כולל מזרח ירושלים) בשנת 2018, לפי מחוזות*

מחוז כמות מים שמסופקת לכל אזור בשנה
(במיליוני קוב)
ממוצע צריכת המים**
בליטר לנפש ליום בפועל 
פחת
(אחוז המים שאיננו מגיע ליעדו בשל ליקויי צנרת וגניבת מים, במלמ"ק)
בית לחם וחברון 39.3 78.5 11.9
ג'נין 8.2 50.2 2.3
טובאס 4.0 118.4 1.3
טול-כרם 10.1 99.3 3.2
יריחו
ובקעת הירדן***
6.5 268.7 1.5
סלפית 5.4 155.5 1.0
קלקיליה 8.3 147.4 2.1
רמאללה, אל-בירה ואל-קודס 21.4 97.3 3.8
שכם 15.7 82.9 3.7
סה"כ 118.9 90.5 30.8

*     הנתונים לקוחים מאתר הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה.
**   צריכה ביתית, מסחרית ותעשייתית.
*** נתון זה כולל מים המשמשים לפעילויות פנאי, תיירות וכלכלה באזורים אלה.

 

צריכת המים ברצועת עזה בשנת 2018, לפי מחוזות*

מחוז כמות מים שמסופקת לכל אזור בשנה
(במיליוני קוב)
ממוצע צריכת המים**
בליטר לנפש ליום בפועל 
פחת
(אחוז המים שאיננו מגיע ליעדו בשל ליקויי צנרת וגניבת מים, במלמ"ק)
צפון עזה 24.0 89.9 11.4
עזה 32.4 85.8 11.4
דיר אל-בלח 13.9 80.6 5.6
ח'אן יונס 15.4 81.3 4.0
רפיח 9.4 70.2 3.2
סה"כ 95.1 83.1 35.6

*    הנתונים לקוחים מאתר הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה.
**   צריכה ביתית, מסחרית ותעשייתית.
*** נתון זה כולל מים המשמשים לפעילויות פנאי, תיירות וכלכלה באזורים אלה.

נתונים משנים קודמות

צריכת המים בגדה המערבית (לא כולל מזרח ירושלים) בשנת 2016, לפי מחוזות*

 

מחוז כמות מים שמסופקת לכל אזור בשנה
(במיליוני קוב)
ממוצע צריכת המים**
בליטר לנפש ליום בפועל 
פחת
(אחוז המים שאיננו מגיע ליעדו בשל ליקויי צנרת וגניבת מים, במלמ"ק)
בית לחם וחברון 36.5 69.1 12.2
ג'נין 7.8 44.1 2.6
טובאס 3.5 84.9 1.4
טול-כרם 10.8 97.8 4.1
יריחו
ובקעת הירדן***
6.1 207.0 2.0
סלפית 3.3 97.3 0.7
קלקיליה 8.5 154.8 2.0
רמאללה, אל-בירה ואל-קודס 26.1 105.6 5.8
שכם 13.4 66.0 3.9
סה"כ 116.0 82.3 34.7

 

*     הנתונים לקוחים מאתר הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה.
**   צריכה ביתית, מסחרית ותעשייתית.
*** נתון זה כולל מים המשמשים לפעילויות פנאי, תיירות וכלכלה באזורים אלה.

 

אזורי מגורים פלסטיניים בשטח C* שאינם מחוברים לרשת המים נכון לשנת 2013**

מחוז מספר אזורי מגורים שאינם מחוברים לרשת מים מספר תושבים באזורי מגורים אלה
אל-קודס 15 1,672
בית לחם 4 1,160
ג'נין 21 5,067
חברון 66 13,920
טובאס 21 1,934
טול-כרם 2 480
יריחו 11 1,765
סלפית 6 194
קלקיליה 4 367
רמאללה 10 1,367
שכם 20 2,273
סה"כ 180 30,199

 

* מדובר באזורים הנמצאים באופן מלא או חלקי בשטח C.

** הנתונים מבוססים על סקר שערכה סוכנות האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים בשנת 2013. 

 

 

צריכת המים בגדה המערבית בשנת 2014, לפי מחוזות*

 

מחוז כמות מים שמסופקת לכל אזור בשנה (במיליוני קוב) ממוצע צריכת המים** בליטר לנפש ליום בפועל  פחת (אחוז המים שאיננו מגיע ליעדו בשל ליקויי צנרת וגניבת מים, במלמ"ק)
אל-קודס 4.4 40 2.1
בית לחם וחברון 35.2 73.3 10.9
ג'נין 6.4 39.2 2.0
טובאס 2.0 55.9 0.7
טול-כרם 7.1 66.8 2.7
יריחו ובקעת הירדן 5.9 213 1.9
סלפית 3.1 90.1 0.8
קלקיליה 8.6 165.2 2.0
רמאללה ואל-בירה 18.1 125.3 2.4
שכם 12.0 64.7 3.1
סה"כ 102.8 79.1 28.6

 

* הנתונים לקוחים מאתר הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה

** צריכה ביתית, מסחרית ותעשייתית.

 

יישובים בגדה המערבית שאינם מחוברים לרשת המים, לפי מחוזות, נכון לסוף שנת 2011*

 

מחוז מספר תושבים מספר יישובים שאינם מחוברים לרשת מים מספר תושבים ביישובים אלה אחוז תושבי המחוז שאינם מחוברים לרשת מים
אל-קודס 144,740 2 1,546 1.07%
בית לחם 188,880 2 2,518 1.33%
ג'נין 274,001 8 18,198 6.64%
חברון 600,364 32 27,965 4.66%
טובאס 54,765 3 526 0.96%
טול-כרם 165,791 2 528 0.32%
יריחו 45,433 0 0 0.00%
סלפית 63,148 1 4,826 7.64%
קלקיליה 97,447 2 1,863 1.91%
רמאללה 301,296 1 811 0.27%
שכם 340,117 4 12,884 3.79%
סה"כ 2,275,982 57 71,666 2.6%

 

צריכת המים בגדה המערבית בשנת 2011, לפי מחוזות**

 

מחוז כמות מים שמסופקת לכל אזור בשנה (במיליוני קוב) ממוצע צריכת המים בליטר לנפש ליום בפועל פחת (אחוז המים שאיננו מגיע ליעדו בשל ליקויי צנרת וגניבת מים)*
אל-קודס 4.64 53.00 39.80
בית לחם 10.69 102.00 34.40%
ג'נין 5.99 43.00 27.60%
חברון 19.81 67.00 26.20%
טובאס 1.70 60.00 30.00%
טול-כרם 4.61 46.00 40.10%
יריחו 3.55 162.00 24.40%
סלפית 2.57 87.00 21.50%
קלקיליה 4.01 87.00 23.00%
רמאללה 16.20 108.00 26.80%
שכם 11.23 64.00 29.50%
סה"כ 85 73* 29.4%

 

* ממוצע משוקלל. 

** הנתונים לשנת 2011 נמסרו לבצלם על-ידי רשות המים הפלסטינית.

 

יישובים בגדה המערבית שאינם מחוברים לרשת המים, לפי מחוזות, נכון לסוף שנת 2008**

 

מחוז

מספר תושבים

מספר יישובים שאינם מחוברים לרשת מים

מספר תושבים ביישובים אלה

אחוז תושבי המחוז שאינם מחוברים לרשת מים

אל-קודס

164,247

3

2,113

0.90%

בית-לחם

182,340

0

0

5%

ג'נין

264,667

31

49,284

19%

חברון

569,317

47

38,712

7%

טובאס

50,380

12

14,796

29%

טול-כרם

163,434

5

2,707

12%

יריחו

43,101

0

0

0

סלפית

61,426

2

8,032

13%

קלקיליה

94,051

7

5,373

5.70%

רמאללה

287,193

0

0

0.06%

שכם

332,102

26

67,772

20%

סה"כ

2,212,258

133

188,922

10.40%

 

צריכת המים בגדה המערבית ב-2008, לפי מחוזות***

 

מחוז כמות מים שמסופקת לכל אזור בשנה (במיליוני קוב) פחת (אחוז המים שאיננו מגיע ליעדו בשל ליקויי צנרת וגניבת מים)* ממוצע צריכת המים בליטר לנפש ליום בפועל
אל-קודס 7.55 32% 86
בית-לחם 9.74 39% 89
ג'נין 6.43 34% 44
חברון 16.69 30% 56
טובאס 0.92 27% 37
טול-כרם 9.74 39% 99
יריחו 3.6 20% 183
סלפית 2.12 29% 67
קלקיליה 5.2 26% 112
רמאללה 14.79 32% 96
שכם 11.76 37% 62
סה"כ 88.54 31% 84.6

 

* הנתונים לשנת 2008 לקוחים מנתוני רשות המים הפלסטינית.

תגיות