דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על ימי סגר מוחלט בשטחים

*הנתונים נמסרו על-ידי הצבא

 

שנת 2021

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
3
פברואר
7
מארס
3
אפריל
13
סה"כ

 

שנת 2020

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
5
מארס
0
אפריל
0 מאי
0
יוני
0 יולי
0 אוגוסט
5 ספטמבר
4 אוקטובר
0 נובמבר
0 דצמבר
14
סה"כ

 

שנת 2019

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
3
מארס
8
אפריל
2 מאי
0
יוני
0 יולי
0 אוגוסט
3 ספטמבר
12 אוקטובר
0 נובמבר
0 דצמבר
28
סה"כ

 

שנת 2018

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
1
פברואר
5
מארס
10
אפריל
2
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
8
ספטמבר
1
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
27
סה"כ

 

שנת 2017

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
4
מארס
8
אפריל
2
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
6
ספטמבר
12
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
32
סה"כ

 

שנת 2016

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
0
מארס
3
אפריל
2
מאי
2
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
0
ספטמבר
9
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
16
סה"כ

 

שנת 2015

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
0
מארס
0
אפריל
0
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
2
ספטמבר
0
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
2
סה"כ

 

שנת 2014

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
0
מארס
2
אפריל
3
מאי
17
יוני
5
יולי
0
אוגוסט
0
ספטמבר
2
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
29
סה"כ

 

שנת 2013

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
2
מארס
3
אפריל
0
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
2
ספטמבר
0
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
7
סה"כ

 

שנת 2012

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
2
מארס
6
אפריל
0
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
3
ספטמבר
0
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
11
סה"כ

 

שנת 2011

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
5
מארס
10
אפריל
8
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
5
ספטמבר
3
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
31
סה"כ

 

שנת 2010

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
4
פברואר
11
מארס
10
אפריל
0
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
19
ספטמבר
0
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
44
סה"כ

 

שנת 2009

מספר ימי סגר כללי
חודש
9
ינואר
2
פברואר
4
מארס
16
אפריל
6
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
8
ספטמבר
10
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
55
סה"כ

 

שנת 2008

מספר ימי סגר כללי
חודש
4
ינואר
0
פברואר
8
מארס
11
אפריל
13
מאי
2
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
2
ספטמבר
12
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
52
סה"כ

 

שנת 2007

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
4
מארס
13
אפריל
0
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
11
ספטמבר
6
אוקטובר
0
נובמבר
0
דצמבר
34
סה"כ

 

שנת 2006

מספר ימי סגר כללי
חודש
14
ינואר
0
פברואר
21
מארס
30
אפריל
7
מאי
4
יוני
8
יולי
20
אוגוסט
4
ספטמבר
12
אוקטובר
2
נובמבר
0
דצמבר
122
סה"כ

 

שנת 2005

מספר ימי סגר כללי
חודש
3
ינואר
0
פברואר
5
מארס
8
אפריל
5
מאי
4
יוני
19
יולי
20
אוגוסט
6
ספטמבר
31
אוקטובר
13
נובמבר
18
דצמבר
132
סה"כ

 

שנת 2004

מספר ימי סגר כללי
חודש
4
ינואר
0
פברואר
14
מארס
30
אפריל
31
מאי
16
יוני
1
יולי
0
אוגוסט
14
ספטמבר
11
אוקטובר
20
נובמבר
22
דצמבר
163
סה"כ

 

שנת 2003

מספר ימי סגר כללי
חודש
27
ינואר
6
פברואר
19
מארס
30
אפריל
31
מאי
22
יוני
9
יולי
12
אוגוסט
16
ספטמבר
4
אוקטובר
0
נובמבר
2
דצמבר
178
סה"כ

 

שנת 2002

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
5
מארס
30
אפריל
31
מאי
4
יוני
לא ידוע
יולי
0
אוגוסט
6
ספטמבר
0
אוקטובר
1
נובמבר
0
דצמבר
77 לפחות
סה"כ

 

שנת 2001

מספר ימי סגר כללי
חודש
21
ינואר
15
פברואר
31
מארס
16
אפריל
1
מאי
29
יוני
31
יולי
31
אוגוסט
30
ספטמבר
31
אוקטובר
8
נובמבר
0
דצמבר
244
סה"כ

 

שנת 2000

מספר ימי סגר כללי
חודש
0
ינואר
0
פברואר
0
מארס
0
אפריל
0
מאי
0
יוני
0
יולי
0
אוגוסט
0
ספטמבר
26
אוקטובר
30
נובמבר
17
דצמבר
73
סה"כ