דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

מעבר לגבול החוקיות: פגיעה בכבודם, בגופם, ברכושם ובחייהם של פלסטינים השוהים בישראל ללא היתר

דף מידע, מארס 2007

בגדה המערבית וברצועת עזה שוררת כעת מצוקה כלכלית קשה. שיעור העוני בשטחים הוא גבוה ביותר ורבים מתקשים למצוא עבודה שתפרנס אותם ואת התלויים בהם. מדינת ישראל נושאת בחלק ניכר מהאחריות ליצירתו של מצב עגום זה, וכמי שמחזיקה בשליטה אפקטיבית על השטחים, הנטל לתקן את המעוות רובץ לפתחה. ואולם בפועל, לא זו בלבד שישראל אינה עושה דבר להקלת המצוקה בשטחים, היא אף נוקטת בצעדים שגורמים להחמרת המצב. בין היתר, ישראל מטילה סגר הדוק, שבמסגרתו היא אוסרת על פלסטינים לצאת מהשטחים ולהיכנס לתחומיה אלא בהיתרים שניתנים ביד קפוצה. רבבות פלסטינים שלא זכו באישור הכניסה המיוחל מפירים את הסגר ושוהים בישראל ללא היתר מתוך תקווה למצוא פרנסה ולחלץ את עצמם ואת קרוביהם מהדוחק המעיב על חייהם.

במהלך השנים הגיעו לבצלם דיווחים חוזרים ונשנים בדבר מעשי התעללות שמבצעים שוטרים וחיילים ישראליים במפרי הסגר הללו. בעוד הרשויות הישראליות מוקיעות את מקרי ההתעללות שהתפרסמו ברבים כחריג מגונה, הדו"ח חושף כי למעשה, מקרים אלה אינם חריגים כלל וכלל. לאימתו של דבר, הם בבחינת קצה הקרחון שמתחתיו מסתתרת שגרה קשה של אלימות והתעמרות הכוללת שימוש בכוח שלא כדין, פגיעה בלתי חוקית ברכוש, שימוש באמצעי כפייה בלתי חוקיים לצורך השגת מידע וגיוס משתפי פעולה וירי בלתי חוקי. עוד עולה מהדו"ח כי מעשים פסולים אלה מבוצעים לעיתים בעקבות הנחיות מפורשות שנתנו על-ידי מפקדים וכי, לצד הגינוי הרשמי, הרשויות משדרות לחיילים ולשוטרים גם מסר סותר של קריצת עין והסכמה שבשתיקה.

דפוסי הפעולה הקלוקלים שמפורטים בדו"ח כרוכים כולם בהפרה בוטה של הוראות הדין הישראלי והמשפט הבינלאומי. אולם, בשל סדרה של כשלים ומחדלים שמונעים הגשת תלונות מלכתחילה ומסכלים את בירור התלונות שהוגשו, הרשויות כמעט שאינן ממצות את הדין עם שוטרים וחיילים שפשעו ופגעו בפלסטינים בדרכים פסולות אלו.

כצעד הכרחי לתיקון עיוותים אלה, בצלם קורא לרשויות להבטיח כי נהלי הטיפול בפלסטינים השוהים בישראל ללא היתר יותאמו לדרישות המשפט הישראלי והמשפט הבינלאומי; לדאוג לכך ששוטרים וחיילים לא יחרגו מאמות מידה אלה; ולוודא כי מי מהם שיעשה כן יבוא על עונשו. בנוסף, ומעל ומעבר לכך, בצלם קורא גם לפתרון בעיות היסוד שבעטיין פלסטינים כה רבים שוהים מלכתחילה בישראל בלא היתר: על ישראל לפעול באופן אפקטיבי לקידום עצמאותו של המשק הפלסטיני. כל עוד המצב הכלכלי בשטחים נותר עגום, על ישראל להקל במדיניות הסגר ולאפשר לעובדים פלסטינים רבים יותר להיכנס לתחומיה, באופן מבוקר ובכפוף לבדיקות ביטחוניות מתאימות. כניסה מבוקרת שכזו לא תאיים על האינטרסים הביטחוניים של אזרחי ישראל והיא עשויה להקל מאוד על המצוקה בשטחים.