דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

כלא עזה

ישראל ניתקה את רצועת עזה מהעולם החיצון במידה כזו שלפלסטינים תושבי ישראל או הגדה המערבית קל יותר לבקר בן משפחה במאסר מאשר קרוב שחי ברצועת עזה. כך עולה מדו"ח חדש של בצלם והמוקד להגנת הפרט, המתפרסם היום. הדו"ח, "כלא עזה", מתעד את ההפרה המתמשכת של זכויות האדם ושל המשפט הבינלאומי הכרוכה בהגבלות שישראל מטילה על תנועתם של אנשים וסחורות בין רצועת עזה לגדה המערבית, לישראל ולעולם. כמו כן, מתריע הדו"ח מפני מגמת ההתנערות של ישראל מאחריותה כלפי הפלסטינים תושבי הרצועה בעידן שלאחר ההתנתקות. למרות ההקלות עליהן הכריזה ישראל בעקבות פסגת שארם א-שייח' בפברואר 2005, לא חל כמעט שיפור בחופש התנועה של הפלסטינים מרצועת עזה ואליה, ואף לא בתנועת הייבוא והייצוא של סחורות. הדו"ח ממחיש כיצד מתייחסת ישראל לרבות מזכויות האדם הבסיסיות - בהן הזכות לחופש תנועה, לחיי משפחה, לבריאות, לחינוך ולעבודה - כאל "מחוות הומניטאריות" שהיא מעניקה ושוללת כרצונה.

עיקרי הדו"ח:

  • כתוצאה מן המצור הכלכלי שמטילה ישראל על הרצועה, למעלה מ-77% מתושביה, 1,033,500 בני אדם, חיים כיום מתחת לקו העוני, כמעט כפליים מבתקופה שלפני האינתיפאדה. כ-23% מתושבי הרצועה, למעלה מ-323,000 נפשות, סובלים מ"עוני עמוק", ואינם מגיעים לקו ההישרדות גם לאחר קבלת סיוע בינלאומי.
  • משטר ההפרדה קורע פלסטינים רבים ממשפחותיהם, ואף מפריד בין בני זוג. בדו"ח מופיעות בין היתר עדויותיהן של אישה שבעלה גורש מהגדה לרצועה, ושל אם לבן שלא ראה מעולם את אביו.
  • כמעט כל ההגבלות על חופש התנועה מרצועת עזה ואליה מוטלות על קבוצות אוכלוסייה שלמות, על סמך קריטריונים גורפים, מבלי לבחון בצורה פרטנית מהי הסכנה שנשקפת כביכול מכל אדם ואדם, מהו היקף הפגיעה בו כתוצאה מהאיסור על תנועתו והאם ישנן חלופות שפגיעתן פחותה. ההוכחה הבולטת לכך היא העובדה שבעקבות התערבות של ארגונים לזכויות האדם, חוזרת בה ישראל לעיתים קרובות מהגבלות שהטילו על תנועתו של אדם מסוים, כדי להימנע מהתמודדות משפטית מביכה.
  • מרבית מרכיבי מדיניות החנק הם בלתי חוקיים, על פי המשפט הבינלאומי והישראלי.

רצועת החנק התהדקה סביב עזה כתגובה לגל הפיגועים ששטף את ישראל ואת השטחים מאז פרוץ האינתיפאדה. התקפות המכוונות נגד אזרחים הן "פשע מלחמה" שלא ניתן להצדיקו וישראל זכאית, ומחוייבת, להגן על אזרחיה מפניהן. עם זאת, אין בזכות להגנה עצמית של ישראל משום היתר לרמוס את זכויות האדם של אוכלוסייה שלמה.

עם אישורה של תכנית ההתנתקות הצהירה ממשלת ישראל כי "השלמת התכנית תשלול את תוקפן של הטענות כנגד ישראל בדבר אחריותה לפלסטינים ברצועת עזה", וכן כי "לא יהיה יסוד לטענה שרצועת עזה הינה שטח כבוש". אולם, המוקד להגנת הפרט ובצלם מדגישים בדו"ח כי כל הסבל המתואר בו, צפוי להימשך ואף להחמיר גם לאחר יישומה של התכנית, וכי ישראל תמשיך לשאת באחריות המשפטית לכך.

תגיות