דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

המדינה דורשת להרוס כחצי מבתי הכפר סוסיא עוד לפני הדיון בבג"ץ

 נציגי הכפר סוסיא דרשו הבוקר במכתב למנהל האזרחי להקפיא את כל ההריסות המתוכננות לימים הקרובים בכפר, זאת, לאחר שנודע שהיקף ההרס שמבקשת המדינה לזרוע בכפר גדול בהרבה ממה שהוערך, וכולל כמעט חצי מהמבנים בו. אם ייהרסו המבנים, לא תהיה לתושבים דרך לשרוד בשטח בתנאי החום והקור הקיצוניים, כך שמדובר בפועל בגירוש התושבים מאדמתם.

הריסת אוהל מגורים וצריף בח'. סוסיא 24.11.2011. צילום: נסר א-נוואג'עה, בצלם.
הריסת אוהל מגורים וצריף בח'. סוסיא 24.11.2011. צילום: נסר א-נוואג'עה, בצלם.

במכתב דחוף ששיגרה היועצת המשפטית של הכפר, עורכת הדין קמר משרקי, לרס"ן ערן גרוס, סגן ראש תחום תשתית במנהל, נכתב כי מדובר בלחץ פוליטי פסול ולא בתוכנית הנובעת משיקולי תכנון נאות או דאגה לרווחת התושבים המוגנים ולסדר הציבורי. ההריסות שהממדינה מעוניינת לבצע עם סיום עיד אל פיטר, כבר בשבוע הבא, נועדו להפיס את דעתם של המתנחלים אשר השתלטו במהלך השנים על אדמותיהם הפרטיות של תושבי הכפר, ללא התערבות המנהל.

ביום א' האחרון קיימו מתאם פעולות הממשלה בשטחים בשטחים ונציגי המנהל האזרחי פגישה שיזמו עם תושבי הכפר סוסיא, בה איימו כי בשל לחץ מצד המתנחלים, הם עתידים לבצע הריסות בכפר עוד לפני ה-3.8.15, מועד קיומו של הדיון בעתירה שהגישו תושבי הכפר לבג"ץ.

אתמול בערב הועבר לתושבים מכתבו של רס"ן גרוס, המפרט את רשימת המבנים אותם המנהל דורש שהתושבים יהרסו. מדובר בכשלושים מבנים, בהם בתי מגורים, דירים, מרפאת הכפר, מחסנים, תאי שירותים וכדומה. מבנים אלו משמשים 74 מתושבי הכפר סוסיא, 35 מתוכם קטינים, ומאפשרים את הישרדותם של תושבי הכפר. בנוסף כלל המנהל ברשימתו שישה מבנים נוספים בקהילת ואדי-גח'יש הסמוכה לכפר סוסיא, למרות שקהילה זו איננה חלק מהעתירה. מבנים אלו משמשים שבעה עשר תושבים, מתוכם עשרה קטינים.

21 מן המבנים שהמנהל דורש להרוס נבנו במימון של ממשלות אירופאיות. ראשי כל המשלחות של חברות האיחוד האירופי בפלסטין סיירו בסוסיא בחודש שעבר וקראו לממשלת ישראל להימנע מהריסת הכפר.

במכתב מצוינת חוות דעתו של של פרופ' אייל בנבנישתי, כי ההריסה המתוכננת דווקא בימות הקיץ הקרובים תהווה הפרה חמורה של הדין הבינלאומי האוסר על גירושם של תושבים מוגנים: "משמעות ההוצאה לפועל של צווי ההריסה נשוא חוות דעת זו היא "העברה" בפועל של תושבים מוגנים באמצעות יצירת התנאים הפיזיים שמחייבים את האנשים המוגנים לעזוב את מקום הימצאם בניגוד לרצונם. לאחר הריסת המבנים המתוכננת, לא תהיה כל דרך לשרוד בשטח הכפר ללא קורת גג ומתקנים אחרים שמבטיחים את יכולת הקיום והמחייה של התושבים. בנוסף להעברה העקיפה, הריסת המבנים בכפר כמתואר לעיל מהווה הריסה של מבנים החיוניים להישרדות התושבים של הכפר, האסורה אף היא".

יש להדגיש כי מדיניות ההריסות של הרשויות הישראליות בשטחי סי, שהכוונה להרוס את הכפר סוסיא היא חלק ממנה, לא נובעת משיקולי תכנון ובניה, או חוק וסדר, אלא מהווה ניצול ציני של דיני התכנון כדי להגביל את קיומה של האוכלוסיה הפלסטינית, ולהרחיב את מפעל ההתנחלות. אם תבוצע ההריסה, הדבר יצור נזק בלתי הפיך וסבל עצום לתושבי הכפר, בעוד שתושבי המאחזים הסמוכים, שגם הם נבנו ללא היתרי בנייה ותכניות מתאר, ימשיכו ליהנות מתמיכת הרשויות ומחיבור לתשתיות, בלי להיות מאוימים בהריסת בתיהם.