דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

הפרות פנים-פלסטיניות

 

עונש מוות ברשות הפלסטינית ותחת שלטון חמאס

 

המשפט הבינלאומי אינו אוסר בצורה גורפת על הטלת עונש מוות. עם זאת, הוא קובע תנאים מחמירים לגבי יישומו ומעודד מדינות שבהן הוא בשימוש לנקוט צעדים לקראת ביטולו. בהתאם לכך, מחייבת האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות להגביל את מספר העבירות בגינן ניתן להטיל עונש מוות "לעבירות החמורות ביותר" (סעיף 6 לאמנה). כמו כן, ניתן להטיל עונש מוות רק בתנאי שכללי המשפט ההוגן, כפי שהוגדרו בסעיף 14 לאמנה, נשמרו בקפדנות יתרה, ובתנאי שניתנת לנאשם אפשרות לערער על החלטת בית המשפט.

רבים מארגוני זכויות האדם בעולם, בהם בצלם, רואים בעונש המוות הפרה של זכותו הבסיסית של כל אדם לחיים, וכן צורת ענישה אכזרית, לא אנושית ומשפילה, וקוראים לכל המדינות לבטלו כליל. מדינות רבות כבר חתמו על פרוטוקולים אופציונאליים, הנלווים לכמה מן האמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם, האוסרים  לחלוטין על הטלת עונש מוות. להמשך קריאה»

למידע נוסף >>