דילוג לתוכן העיקרי
חיילים ישראלים בתדריך על גבול רצועת עזה. צילום: אמיר כהן, רויטרס, 29.3.18
תפריט
מהשטח
נושאים

בצלם: שטח הרצועה אינו "מרחב לחימה", ירי אש חיה במפגינים לא חמושים הוא פשע

בימים האחרונים מרבים גורמים רשמיים בישראל לאיים בשימוש באלימות קטלנית כתגובה להפגנות שמתכננים פלסטינים לקיים ברצועת עזה החל מיום שישי הקרוב (מחר). גורמים אלה התעלמו כולם מהאסון ההומניטארי המתחולל ברצועת עזה ומאחריותה של ישראל לכך ובמקום זאת מיסגרו את ההפגנות כסיכון בטחוני, את המפגינים כמחבלים, ואת רצועת עזה כ"מרחב לחימה". בד בבד, התפרסמו פיסות מידע בנוגע להוראות הפתיחה באש שהצבא מתכוון להעביר לחיילים בשטח: ירי בכל מי שיתקרב עד למרחק של פחות מ-300 מטרים מהגדר, ירי צלפים במי שייגע בגדר, שימוש באש חיה גם בנסיבות שאינן מסכנות חיים. במילים אחרות: ירי על מנת להרוג פלסטינים לא חמושים המשתתפים בהפגנות.

ישראל כבר עושה זה זמן רב שימוש באש חיה נגד מפגינים פלסטינים בתוך רצועת עזה, ותוצאותיה של מדיניות זו הן קטלניות. כך, רק במהלך דצמבר 2017 – שהיה החודש הקטלני ביותר בשנה האחרונה – ירו כוחות הביטחון אש חיה והרגו שמונה מפגינים פלסטינים לא חמושים. ירי זה הוא בלתי חוקי. יישום נרחב עוד יותר של מדיניות זו יביא בהכרח לנפגעים רבים. תוצאה זו צפויה וידועה, מן הסתם, למקבלי ההחלטות ולאחראים על קביעת ההוראות, והיתה חייבת להשפיע על תוכן ההוראות בפרט ועל הדיון סביב ההפגנות והוראות הפתיחה באש בכלל.

יומרתה של ישראל לחלק הוראות לפלסטינים בתוך רצועת עזה מופרכת. כלל לא ברור מהיכן לוקחת לעצמה ישראל את הסמכות להורות לתושבי הרצועה היכן לשהות או להפגין – לא בנוגע להפגנות הצפויות מחר ולא בנוגע לשגרת החיים ברצועה – ואף לאיים בירי אש חיה על מפגינים פלסטינים שינהגו בניגוד להוראות הישראליות.

מעבר לכך: אפילו גורם ישראלי רשמי אחד לא התייחס לסיבה להפגנות - המציאות הקיימת בתוך רצועת עזה - ולזכותו של כל אדם להשתתף בהפגנה ולהביע את מחאתו בהתאם לרצונו. האסון ההומניטארי המתמשך ברצועת עזה – רובו ככולו מעשה ידי ישראל. ברצותה – תשתנה המציאות באופן מיידי ומצבם של תושבי הרצועה ישתפר משמעותית. ישראל בוחרת לא לשנות את מדיניותה: היא זו שהפכה את עזה לכלא גדול, וכעת, כאשר אסיריו מכריזים כי ימחו נגד מציאות זו, היא אוסרת עליהם לעשות זאת ומאיימת להרגם.