דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
נושאים

נתונים על הריסה ואטימה של בתים כאמצעי ענישה בשנים 2004-1987

ב-17 בפברואר 2005 הכריז שר הביטחון על הפסקתה של הריסת הבתים לשם ענישה. בתקופה שבין אוקטובר 2001 (אז חודשו פעולות ההריסה לאחר הפסקה של כמעט ארבע שנים) לסוף ינואר 2005 הרסה ישראל בשטחים 668 בתים לשם ענישה.

אטימה חלקית
אטימה מלאה
הריסה חלקית
הריסה מלאה
שנה
0

0

0
1
1987 החל ב-9 בדצמבר
26
39
24
125
1988
27
76
18
144
1989
11
97
11
107
1990
20
34
4
46
1991
16
25
2
8
1992
15
18
2
1
1993
3
4
1
0
1994
0
1
0
0
1995
0
0
0
11
1996
0
2
0
6
1997
0
0
0
0
1998
0
0
0
0
1999
0
0
0
0
2000
0
0
1
10
2001
0
0
1
251
2002
0
3
0
224
2003
0
0
0
177
2004
118
299
64
1,115
סה"כ