דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על גזרי דין מוות ברשות הפלסטינית ותחת שלטון חמאס ברצועת עזה

הערות הוצאות להורג בהליך בזק על-ידי הזרוע הצבאית של חמאס הוצאות להורג על-ידי ממשלת חמאס
גזרי דין מוות בבתי משפט של חמאס בעזה
הוצאות להורג על-ידי הרשות הפלסטינית
גזרי דין מוות בבתי משפט של  הרשות הפלשתינית בגדה
שנה
אחד הנידונים שוחרר מהכלא והשני הוצא להורג בשנת 2005. לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
0  
2
1995
עונשם של שניים מהנידונים הומר במאסר עולם עם עבודת פרך. שני נידונים הוצאו להורג בשנת 2005 ואחד הוצא להורג בשנת 2010 על-ידי ממשלת חמאס. לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
0  
6
1996
  לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
0  
0  
1997
שניים מהנידונים הוצאו להורג עוד בשנת בשנת 1998 ונידון אחר שוחרר מן הכלא במהלך פלישה ישראלית. לא רלוונטי לא רלוונטי

לא רלוונטי

2
4
1998
 אחד הנידונים הוצא להורג בשנת 1999. לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
1
4
1999
אחד הנידונים הוצא להורג בשנת 2000 ואחד בשנת 2005. נידון אחד שוחרר מן הכלא במהלך פלישה ישראלית. מקום הימצאם של השניים הנותרים אינו ידוע. לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
1
6
2000
נידון אחד הוצא להורג בשנת 2001 ואחד בשנת 2005. ארבעה מהנידונים נרצחו בעת שהיו במשמורת הרשות. חמישה נידונים נוספים נמלטו מן הכלא במהלך פלישה ישראלית ונידון אחד שוחרר ונהרג בתאונה. מקום הימצאו של נידון אחד אינו ידוע. לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
1
13
2001
שלושה נידונים הוצאו להורג בשנת 2002. נידון אחד הוצא להורג בשנת 2008 ואחד בשנת 2009. ארבעה אחרים נרצחו בעת שהיו במשמורת הרשות. נידון אחד נמלט מן הכלא. שני נידונים הוצאו להורג בידי הזרוע הצבאית של חמאס לאחר שנמלטו מהכלא שהופצץ במהלך "מבצע עופרת יצוקה" (דצמבר 2008-ינואר 2009). לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
3
16
2002
  לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
0  
2
2003
אחד הנידונים למוות הוצא להורג בשנת 2010 על-ידי ממשלת חמאס. שניים מהנידונים הוצאו להורג בשנת 2011 על-ידי ממשלת חמאס. אחד הנידונים הורשע ברצח של אדם נוסף ונידון שוב למוות בשנת 2020. לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
0  
10
2004
  לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
5
1
2005
  לא רלוונטי לא רלוונטי
לא רלוונטי
0  
0  
2006
  0   0  
0  
0  
0  
2007
נידון אחד הוצא להורג על-ידי הזרוע הצבאית של חמאס במהלך "מבצע עופרת יצוקה" (דצמבר 2008-ינואר 2009).  1 0  
2
0  
5
2008
שניים מהנידונים למוות הוצאו להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2010 ואחד הוצא להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2011. 2 0  
3
0  
1
2009
אחד הנידונים למוות הוצא להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2010. חמישה מהנידונים נשפטו שלא בפניהם, אחד מהם אזרח ישראלי. שלושה מהנידונים הוצאו להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2012. אחד הנידונים הוצא להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2014. 0   5
16
0  
0  
2010
אחד הנידונים נשפט שלא בפניו. שלושה נידונים הוצאו להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2012. שני נידונים הוצאו להורג על-ידי הזרוע הצבאית של חמאס במהלך "מבצע עמוד ענן" בשנת 2012.  2 3 10
0  
1
2011
אחד הנידונים נשפט שלא בפניו. נידון אחד הוצא להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2013. שלושה נידונים הוצאו להורג על-ידי הזרוע הצבאית של חמאס במהלך "מבצע עמוד ענן" בשנת 2012. 3 6 5
0  
0  
2012
אחד הנידונים נשפט שלא בפניו. שני נידונים הוצאו להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2013. נידון אחד הוצא להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2014. שני נידונים הוצאו להורג על ידי ממשלת חמאס בשנת 2016. שישה נידונים הוצאו להורג על-ידי הזרוע הצבאית של חמאס במהלך "מבצע צוק איתן" בשנת 2014. מקום הימצאו של נידון אחד אינו ידוע. 6 3 16
0  
0  
2013
אחד הנידונים הוצא להורג על ידי ממשלת חמאס בשנת 2016. 0   2 5
0  
0  
2014
אחד הנידונים הוצא להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2017. נידון אחד נמלט מהכלא. מקום הימצאו של נידון אחד אינו ידוע. עונשו של אחד הנידונים הומר במאסר עולם. אחד הנידונים מת בכלא במשמורת ממשלת חמאס בשנת 2020.  0   1 5
0  
1
2015
שני נידונים הוצאו להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2016. שלושה מהנידונים נשפטו שלא בפניהם. מקום הימצאם של שלושה נידונים אינו ידוע. 0   2 16
0  
0  
2016
אחד הנידונים נשפט שלא בפניו. שלושה נידונים הוצאו להורג על-ידי ממשלת חמאס בשנת 2017.  0   3   16
0  
0  
2017
שלושה נידונים נשפטו שלא בפניהם. 0 0 13 0 0 2018
  0 0 2 0 0 2019
שבעה נידונים נשפטו שלא בפניהם. 0 0 16 0 0 2020
אחד הנידונים נשפט שלא בפניו. 0 0 5 0 0 2021
  • 3 גזרי דין מוות הומרו במאסר
  • 8 נידונים נרצחו במשמורת הרשות (לרבות אחד ששוחרר ונהרג בתאונה)
  • 11 נידונים שוחררו או נמלטו
  • 8 נידונים נעדרים
  • 15 פלסטינים שלא נידונו למוות נהרגו בידי הזרוע הצבאית של חמאס במהלך "מבצע עופרת יצוקה" (דצמבר 2008-ינואר 2009) אך בידי בצלם מידע חלקי בלבד בעניינם. למידע נוסף הקליקו כאן.
  • פלסטיני אחד שלא נידון למוות הוצא להורג בהליך בזק על-ידי הזרוע הצבאית של חמאס במהלך "מבצע עמוד ענן" בשנת 2012.
  • 15  פלסטינים שלא נידונו למוות הוצאו להורג בהליך בזק על-ידי הזרוע הצבאית של חמאס במהלך "מבצע צוק איתן" בשנת 2014. 
  • פלסטיני אחד שלא הועמד לדין הוצא להורג בהליך בזק על-ידי הזרוע הצבאית של חמאס בשנת 2018.
  • נידון אחד מת במשמורת ממשלת חמאס. 
14 25
130
13
72
סה"כ


 

הנתונים מעודכנים ל-30.8.21. מקור הנתונים: הקבוצה הפלסטינית לפיקוח על זכויות האדם, PHRMG, המרכז הפלסטיני לזכויות האדם, PCHR, הנציבות הפלסטינית העצמאית לזכויות האזרח,ICHR, ותחקיר בצלם.

* בעקבות סיווג מחדש של מידע חל שינוי בנתונים לעומת פרסומים קודמים.

תגיות