דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

מגן אנושי: שימוש באזרחים פלסטינים כמגינים אנושיים בניגוד לצו בג"ץ

תקציר, נובמבר 2002

הדו"ח חושף שורת אירועים בהם הפר צה"ל צו של בג"ץ ועשה שימוש באזרחים פלסטינים כבמגנים אנושיים (במסגרת "נוהל שכן"). הדו"ח מגלה לראשונה כי חיילי צה"ל השתמשו באזרח פלסטיני גם בעת הפעולה שהובילה להריגתו של איאד סוואלחה בג'נין, ב-9.11.2002.

"המפקד משך אותי אחורה ואמר לי: 'אנחנו רוצים שתכנס פנימה, תקרא לאיאד ותגיד לו שעדיף לו לצאת, כי אם לא יצא, אנחנו נהרוס את ביתו ואת הבתים הסמוכים'. עברתי את הקיר והלכתי שניים או שלושה מטרים... אחד החיילים עמד ליד הריסות הקיר שהצבא פוצץ כשהוא מכוון את נישקו לעברי. קראתי לאיאד."
מתוך עדותו של ח'אלד כמיל, בן 39 - 11 בנובמבר 2002

ביום 18 באוגוסט 2002, בעקבות עתירת ארגוני זכויות אדם, הוציא בג"ץ צו ביניים האוסר על כוחות צה"ל לעשות שימוש בנוהל המכונה "נוהל שכן". הצו תקף עד היום, אך בדו"ח החדש מפורטות כמה דוגמאות לשימוש שצה"ל עשה ב"נוהל שכן", לאחר הוצאתו.

במסקנות הדו"ח קורא בצלם לצה"ל לאסור באופן חד משמעי דרישה מאזרחים לבצע משימות צבאיות. כמו כן דורש בצלם מצה"ל לחקור לאלתר את כל המקרים המופיעים בדו"ח ולנקוט צעדים נגד כל המעורבים בשימוש באמצעי פסול זה.

עדכון

ביום ד', 20.11.02, הגישו ארגוני זכויות האדם שעתרו לבית-המשפט הגבוה לצדק בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, בעקבות ממצאי דו"ח בצלם. הארגונים העותרים ביקשו מבית המשפט להטיל על המדינה קנס ולחייב את המדינה בהוצאות מרתיעות, בגין הפרת צו הביניים.