דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על פירוד משפחות בשטחים - 2000-1998

מאז פרוץ אינתיפאדת אל-אקצא ב-29.9.00 הוקפאו כל ההליכים לאיחוד משפחות. הרשות מקבלת בקשות חדשות מאנשים אך ישראל אינה מטפלת בהן. ישראל גם אינה מאשרת בקשות הנמצאות כבר בידיה, למעט מקרים חריגים.

להלן נתונים על התקופה שקדמה לכך:

בשנת 2000 הוגדלה המכסה השנתית לאיחוד משפחות ל-4,000 בשנה. קודם לכן עמדה המכסה על 2,000 בשנה. נקבע כי הרשות הפלסטינית תבחר 4,000 בקשות מבין אלה שיוגשו לה, ותעביר אותן לאישור ישראל.

על-פי מקורות במת"ק האזרחי הראשי ברשות הפלסטינית (CAC), היו בידי הרשות בתחילת דצמבר 1999 24,000 בקשות לאיחוד משפחות שהמתינו להיכלל במכסות. (נתונים: המוקד להגנת הפרט)

ב-1999 אושרו 3,000 בקשות לאיחוד משפחות. 2,000 במסגרת המכסה, ו-1000 במסגרת הסכם וואי. 50 בקשות נוספות, מעבר למכסה, אושרו לשנה הבאה עבור איחוד משפחות למחנה קנדה ברצועת עזה. זאת בנוסף ל-132 בתי אב שאושר להם לחזור לרצועת עזה ממחנה קנדה. (נתונים: מתאם הפעולות בשטחים).

בשנת 1999 נכנסו לשטחים, באמצעות רישיונות ביקור, 64,000 מבקרים.

בשנת 1998 נכנסו 46,887 מבקרים לגדה ו-19,352 לעזה.