דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

מתווה לחקירת פעולות הצבא ברצועה במהלך מבצע "עופרת יצוקה"

תקציר נייר עמדה, פברואר 2009

ארגון זכויות האדם בצלם מפרסם (ראשון, 8.2) נייר עמדה ובו פירוט כיווני החקירה הנדרשים לבדיקה רשמית של התנהלות הצבא במהלך הלחימה בעזה. גורמי צבא וממשלה מצהירים בביטחון מלא, וללא חקירה, שהצבא פעל בהתאם לכללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ושהאחריות לפגיעה באוכלוסייה האזרחית מוטלת על חמאס לבדו, בשל השימוש שאנשיו עשו בה. ואולם, תחקירים ראשוניים של בצלם מעוררים ספקות בנוגע לקביעות אלה.

בצלם ממשיך לבדוק את דרכי הפעולה של הצבא במהלך המבצע וממצאי תחקירים אלה יפורסמו בהמשך. עם זאת, מהנתונים המצויים כבר בידיו עולים חשדות כבדים כי חיילים ומפקדים הפרו את הוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומי. חשדות אלה נוגעים לא רק להתנהגותו של חייל זה או אחר אלא בעיקר לשאלות של מדיניות.

בשלושת השבועות של הלחימה בעזה נגרמו לאוכלוסייה האזרחית אובדן והרס חסרי תקדים. משפחות נהרסו, ילדים נהרגו לנגד עיני הוריהם, אחרים נאלצו לצפות ביקיריהם מדממים למוות. הפגיעה הנרחבת באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה אין בה, כשלעצמה, ראייה להפרת חוק, אולם היא מחייבת את ישראל לקיים חקירה עצמאית ואמינה, ולא להסתפק בתחקירים מבצעיים פנימיים. חקירה כזו מחויבת לפי חוק, אך היא חיונית גם מכוח זכותו של הציבור לדעת מה נעשה בשמו ברצועת עזה והיא אינטרס ישראלי ראשון במעלה, אומר בצלם.

על סמך המידע הראשוני, יש לבחון במסגרת החקירה בין השאר את השאלות הבאות:

  • האם אובייקטים אזרחיים שימשו יעד להתקפה, למרות שלא תרמו לפעולות צבאיות של חמאס?
  • האם שמר הצבא על עקרון המידתיות, לפיו אסור שהפגיעה הצפויה באזרחים תהיה מופרזת ביחס ליתרון הצבאי הישיר הצפוי?
  • האם נעשה במהלך המבצע שימוש אסור בנשק- כולל זרחן לבן?
  • האם חיילים ירו באזרחים ללא הצדקה?
  • האם חיילים עשו שימוש באזרחים פלסטינים כמגנים אנושיים?
  • האם הותקפו אמבולנסים וצוותים רפואיים, שפעלו במסגרת תפקידם?
  • האם היה עיכוב בפינוי ובטיפול בפצועים, באזורים שבהם לא הייתה לחימה באותה שעה?

כארגון ישראלי, מתמקד בצלם במעשיה של ישראל ובאחריותה לפגיעה בזכויות האדם, אולם הוא מבהיר כי חמאס ביצע הפרות חמורות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי. אופן הפעולה של חמאס בתוך אוכלוסייה אזרחית פלסטינית משליך ללא ספק על חוקיותן של ההתקפות שביצעה ישראל ואשר גרמו לפגיעה באזרחים. אולם, אין בו כדי להכשיר באופן גורף את כל פעולות הצבא במהלך מבצע "עופרת יצוקה" או להוכיח כי חמאס הוא האחראי הבלעדי לכל פגיעה באזרחים.

במסמך מציין בצלם כי בחלק מן המקרים קיים חשד מבוסס כי הפגיעה באזרחים נבעה דווקא מהפרה של עקרונות ההבחנה והמידתיות. לפחות במקרים אלה, מחויבת ישראל לחקור את אחריות הצבא לפגיעה באזרחים, ולא להסתפק בטענה שהפגיעה נובעת אך ורק ממעשים בלתי חוקיים של חמאס.