דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתוני הרוגים באינתיאפדה הראשונה

פלסטינים שנהרגו בשטחים (כולל מזרח ירושלים)

מתוכם: קטינים מתחת לגיל 17
פלסטינים שנהרגו בידי אזרחים ישראלים
מתוכם: קטינים מתחת לגיל 17
פלסטינים שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים
שנה
0

0

5
22

1987
החל
ב-9.12

2
15
48
289
1988
5
17
78
285
1989
2
9
23
125
1990
3
6
24
91
1991
0
2
23
134
1992
1
5
36
124
1993 עד 13.9
0
8
4
30
1993 מ-14.9
8
38
16
106
1994
1
2
4
42
1995
1
3
10
69
1996
0
4
5
18
1997
0
6
3
21
1998
0
0
0
8
1999
0
0
2
12
2000 עד 29.9.00
23
115
281
1,376
סה"כ

 

ישראלים שנהרגו בשטחים (כולל מזרח ירושלים)

 

אנשי כוחות הביטחון הישראליים שנהרגו בידי פלסטינים
מתוכם: קטינים מתחת לגיל 17
אזרחים ישראלים שנהרגו בידי פלסטינים
שנה
0
0
0

1987
החל
ב-9.12

4
3
6
1988
6
0
3
1989
3
0
4
1990
1
0
7
1991
14
0
11
1992
15
0
16
1993 עד 13.9
3
0
11
1993 מ-14.9
12
0
11
1994
9
0
7
1995
19
1
3
1996
0
0
4
1997
3
0
8
1998
2
0
1
1999
0
0
2
2000 עד 29.9.00
91
4
94
סה"כ

 

פלסטינים שנהרגו בישראל

 

פלסטינים שנהרגו בידי אזרחים ישראלים
פלסטינים
שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים
שנה
0
0

1987
החל
ב-9.12

5
1
1988
2
1
1989
10
1
1990
2
5
1991
0
2
1992
2
7
1993 עד 13.9
0
4
1993 מ-14.9
1
7
1994
1
0
1995
2
0
1996
1
0
1997
1
0
1998
0
1
1999
0
4
2000 עד 29.9.00
27
33
סה"כ

 

ישראלים שנהרגו בישראל

 

אנשי כוחות הביטחון הישראליים שנהרגו בידי פלסטינים
מתוכם: קטינים מתחת לגיל 17
אזרחים ישראלים שנהרגו בידי פלסטינים
שנה
0
0
0

1987
החל
ב-9.12

0
0
2
1988
5
1
17
1989
2
0
13
1990
4
0
7
1991
1
1
8
1992
5
0
6
1993 עד 13.9
2
0
3
1993 מ-14.9
4
2
47
1994
21
0
9
1995
15
7
38
1996
0
3
25
1997
0
0
1
1998
0
0
1
1999
0
0
0
2000 עד 29.9.00
59
14
177
סה"כ
* ה-9 בדצמבר 1987 נחשב ליום בו פרצה האינתיפאדה הראשונה.
** ב-13.9.93 נחתמה הצהרת העקרונות בין ישראל לאש"ף.
*** ה-29.9.00 נחשב ליום בו פרצה אינתיפאדת אל-אקצא.