דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

פלסטינים שהיוו יעד להתנקשות בשטחים, במהלך מבצע "עופרת יצוקה"

טבלה חודשית
ינוארפברוארמארסאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמברסה"כ
סה"כ0