דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על הריסת בתים כאמצעי ענישה

שנת 2020

בתים שהרשויות הישראליות הרסו כאמצעי ענישה

  מספר הדירות שנהרסו בצו מספר הדירות הסמוכות שהפכו בלתי ראויות למגורים אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
ינואר
0
0
0
0
פברואר 1 0 7 2
מארס 2 0 6 1
אפריל 0 0 0 0
מאי 1 0 2 0
יוני 0 0 0 0
יולי 0 0 0 0
אוגוסט 0 0 0 0
ספטמבר 0 0 0 0
אוקטובר 0 0 0 0
נובמבר 2 0 7 4
דצמבר 0 0 0 0
סה"כ 6 0 22 7

* בנוסף אטמו כוחות הביטחון בחודש אוקטובר 2020 חדר אחד בבית בעיירה יעבד.

שנת 2019

בתים שהרשויות הישראליות הרסו כאמצעי ענישה

  מספר הדירות שנהרסו בצו מספר הדירות הסמוכות שהפכו בלתי ראויות למגורים אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
ינואר
1
0
6
1
פברואר 0 0 0 0
מארס 2 0 1 0
אפריל 4 0 14 5
מאי 0 0 0 0
יוני 0 0 0 0
יולי 0 0 0 0
אוגוסט 0 0 0 0
ספטמבר 0 0 0 0
אוקטובר 3 0 0 0
נובמבר 4 0 15 9
דצמבר 0 0 0 0
סה"כ
14
0
36
15

 

שנת 2018

בתים שהרשויות הישראליות הרסו כאמצעי ענישה

קטינים שאיבדו את ביתם אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות הסמוכות שהפכו בלתי ראויות למגורים
מספר הדירות שנהרסו בצו
 
0
0
0
0
ינואר
0
0
0
0
פברואר
0
0
0
0
מארס
2
9
0
1
אפריל
0 0 0 0 מאי
1 3 0 1 יוני
0 0 0 0 יולי
4 9 0 1 אוגוסט
0 0 0 0 ספטמבר
0 0 0 0 אוקטובר
0 0 0 0 נובמבר
2 9 0 6 דצמבר
9
30
0
9
סה"כ

* בנוסף אטמו כוחות הביטחון בחודש מארס 2018 חדר אחד בבית בעיירה קאבטיה.

 

שנת 2017

בתים שהרשויות הישראליות הרסו כאמצעי ענישה

קטינים שאיבדו את ביתם אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות הסמוכות שהפכו בלתי ראויות למגורים
מספר הדירות שנהרסו בצו
 
0
0
0
0
ינואר
0
0
0
0
פברואר
3
0
1
מארס
0
0
0
0
אפריל
0
0
0
0
מאי
0
0
0
0
יוני
0
0
0
0
יולי
7
18
0
4
אוגוסט
0
0
0
0
ספטמבר
0 0 0 0 אוקטובר
7 10 0 1 נובמבר
3 5 0 1 דצמבר
19
36
0
7
סה"כ

* בנוסף, הרסו כוחות הביטחון בחודש אוגוסט חדר אחד בדירה בכפר כובר. 


שנת 2016

בתים שהרשויות הישראליות הרסו כאמצעי ענישה

קטינים שאיבדו את ביתם אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות הסמוכות שהפכו בלתי ראויות למגורים
מספר הדירות שנהרסו בצו
 
3
8
0
2
ינואר
10
18
0
3
פברואר
0
3
0
1
מארס
13
31
2
4
אפריל
0
1
0
1
מאי
4
10
0
3
יוני
1
16
0
3
יולי
11
22
0
5
אוגוסט
0
0
0
0
ספטמבר
5 9 0
1
אוקטובר
0 0 0
0
נובמבר 
0 0 0
0
דצמבר
47
118
2
23
סה"כ

 

בתים שהרשויות הישראליות אטמו כאמצעי ענישה

קטינים שאיבדו את ביתם אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות שנאטמו בצו
 
2
5
1
ינואר
0
0
0
פברואר
2
6
1
מארס
0
2
1
אפריל
0
0
0
מאי
0
0
0
יוני
0
0
0
יולי
0
0
0
אוגוסט
0
0
0
ספטמבר
0
0
0
אוקטובר
0
1
1
נובמבר
3
6
1
דצמבר
7
20
5
סה"כ


שנת 2015

קטינים שאיבדו את ביתם אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות הסמוכות שהפכו בלתי ראויות למגורים
מספר הדירות שנהרסו בצו
 
0
0
0
0
ינואר
0
0
0
0
פברואר
0
0
0
0
מארס
0
0
0
0
אפריל
0
0
0
0
מאי
0
0
0
0
יוני
1
6
0
1
יולי
0
0
0
0
אוגוסט 
0
0
0
0
ספטמבר
5
9
4
3
אוקטובר*
9
25
1
5
נובמבר
8
14
4
3
דצמבר
23
54
9
12
סה"כ

* בנוסף, אטמו כוחות הביטחון בחודש אוקטובר חדר אחד בדירה במזרח ירושלים. 

בקיץ 2014, לאחר חטיפת שלושה תלמידי ישיבה בצומת גוש עציון והריגתם, חזרה מערכת הביטחון להרוס ולאטום בתים כאמצעי ענישה. בכל ההריסות שבוצעו מאז שמערכת הביטחון קיבלה את המלצות ועדת שני, לא ניתן כל הסבר להתעלמות מהמלצות אלה.

 

שנת 2014

קטינים שאיבדו את ביתם אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות נהרסו
 
0
0
0
ינואר
0
0
0
פברואר
0
0
0
מארס
0
0
0
אפריל
0
0
0
מאי
0
0
0
יוני
4
8
1
יולי
9
15
3
אוגוסט
0
0
0
ספטמבר
0
0
0
אוקטובר
3
6
1
נובמבר
16
29
5
סה"כ


ב-17 בפברואר 2005 הכריז שר הביטחון על הפסקתה של הריסת הבתים לשם ענישה. למרות החלטה זו, בשנת 2009 הרסה ישראל יחידת דיור אחת במזרח ירושלים ואטמה שתיים: בחודש ינואר 2009 נאטמו שתי יחידות דיור במזרח ירושלים ו-24 בני אדם איבדו את ביתם. בחודש אפריל 2009 נהרסה יחידת דיור אחת במזרח ירושלים וארבעה בני אדם איבדו את ביתם.

בין אוקטובר 2001 (אז חודשו פעולות ההריסה לאחר הפסקה של כמעט ארבע שנים) לסוף 2004 (בינואר 2005 לא נהרסו בתים) הרסה ישראל בשטחים 664 בתים לשם ענישה: 


2004-2001

אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות שנהרסו
2003
496
32
ינואר
159
24
פברואר
252
30
מארס
139
17
אפריל
194
35
מאי
120
13
יוני
19
3
יולי
142
16
אוגוסט
127
27
ספטמבר
43
6
אוקטובר
34
11
נובמבר
80
11
דצמבר
1,805
225
סה"כ
 
אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות שנהרסו
2004
65
17
ינואר
132
28
פברואר
91
18
מארס
121
21
אפריל
46
8
מאי
66
12
יוני
97
16
יולי
34
6
אוגוסט
51
15
ספטמבר
83
11
אוקטובר
71
14
נובמבר
52
11
דצמבר
909
177
סה"כ
     
אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות שנהרסו
2001
0
0
ינואר
0
0
פברואר
0
0
מארס
0
0
אפריל
0
0
מאי
0
0
יוני
0
0
יולי
0
0
אוגוסט
0
0
ספטמבר
51
5
אוקטובר
5
2
נובמבר
10
3
דצמבר
66
10
סה"כ
 
אנשים שאיבדו את ביתם
מספר הדירות שנהרסו
2002
18
2
ינואר
8
1
פברואר
14
3
מארס
0
0
אפריל
45
9
מאי
34
7
יוני
80
16
יולי
327
56
אוגוסט
74
17
ספטמבר
158
36
אוקטובר
318
47
נובמבר
326
58
דצמבר
1,402
252
סה"כ

כמו כן הרס צה"ל שני בתים באופן חלקי (בחודש יולי 2002 ובחודש דצמבר 2001), ואטם שלוש דירות (בחודש ינואר שנת 2003).

במקרים מסוימים הרס הצבא בתים במסגרת פעולות למעצר חשודים, לאחר תום הפעולה. במקרים אלה מתעורר חשד כי הבתים נהרסו למטרות ענישה, אך כיוון שאין מדובר בהריסה על-פי צו, בתים אלה מופיעים בנתונים תחת הנושא של "הריסה בתואנה של צורך צבאי".