דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

עצור! ילדים לפניך: התנהלותה הבלתי חוקית של המשטרה מול קטינים הנחשדים ביידוי אבנים בסילוואן

תקציר דף מידע, דצמבר 2010

מתחקיר בצלם עולה כי במהלך השנה האחרונה (נובמבר 2009 - אוקטובר 2010) נעצרו או עוכבו לחקירה לפחות 81 קטינים תושבי סילוואן, רובם המוחץ בחשד ליידוי אבנים. המעצרים בוצעו בעקבות עימותים בין פלסטינים למתנחלים בשכונה, שבה שורר מתח רב בשל השתלטות המתנחלים על בתים ועל אתרים ארכיאולוגיים.

עימותים אלה התגברו עוד יותר לאחר הריגתו של סאמר סרחאן, תושב סילוואן בן 32, ב- 22.9.10 מירי מאבטח של התנחלות, שטען כי נשקפה סכנה לחייו. מאז ועד ל- 31.10.10 נעצרו בסילוואן 32 קטינים לפחות.

כיוון שישראל החילה את חוקיה על מזרח ירושלים אמורה המשטרה להתנהל במקום בהתאם לחוק הישראלי. אולם, מתחקיר בצלם עולה כי משטרת ירושלים מפרה שוב ושוב את החוק ובעיקר את חוק הנוער, המקנה לקטינים זכויות יתר בהליך הפלילי:

  • מעצרים רבים נעשו בשעות הלילה, תוך הוצאת הקטינים ממיטותיהם והבהלתם לחקירה במגרש הרוסים, בדרך כלל על מנת לקבל מהם מידע על אירועים שהתרחשו מספר ימים קודם לכן.
  • לעיתים קרובות מנעו החוקרים את נוכחות ההורים בחקירת ילדיהם, למרות שזכותם זו מעוגנת בחוק.
  • קטינים רבים התלוננו על אלימות שהופעלה כלפיהם בעת שנלקחו מביתם בשעות הלילה לחקירה, וכל הנערים שמסרו לבצלם עדויות על מעצרם בידי כוחות מיוחדים דיווחו על אלימות קשה בעת המעצר. כמו כן התלוננו מספר קטינים על אלימות והשפלות מהן סבלו בעת שהמתינו לחקירתם במגרש הרוסים. תלונותיהם של הקטינים על אלימות נתקלו בחוסר התייחסות או בזלזול, ובמקרים הבודדים שבהם נפתחה חקירת מח"ש, היא נסגרה מבלי שננקטו הליכים כשלהם נגד האחראים. באחד מן המקרים הללו ידוע לבצלם כי החקירה התנהלה באורח רשלני, נמשכה זמן רב ולא כללה תחקור של עדים מרכזיים להתרחשויות.
  • המשטרה עיכבה לחקירה ארבעה קטינים מתחת לגיל 12, הוא גיל האחריות הפלילית, שתחתיו לא ניתן לנקוט הליכים פליליים. באחד המקרים נלקח ילד בן 8 ממיטתו באישון לילה רק בשל העובדה ששמו זהה לזה של ילד אחר שנחשד ביידוי אבנים.

יידוי אבנים בידי קטינים פלסטינים במזרח ירושלים הינו תופעה נרחבת אשר התגברה והלכה במהלך השנה האחרונה, ובמיוחד בחודש אוקטובר 2010. שכונת סילוואן שלמרגלות הר הבית הינה מוקד מרכזי לעימותים בין פלסטינים למתנחלים, הכוללים גם' יידוי אבנים משני הצדדים, ובעיקר מצד פלסטינים.

המשטרה נדרשת מתוקף תפקידה להתמודד עם העימותים בשכונה, אך הדבר אינו מצדיק הפרה שיטתית של החוק. התנהגות המשטרה כלפי קטינים פלסטינים מסילוואן מהווה זלזול חמור בהגנות המיוחדות המוקנות להם כקטינים.

בצלם קורא למשטרת ירושלים לקיים את חוק הנוער כלשונו וכרוחו בהתמודדותה עם מקרים של יידוי אבנים במזרח ירושלים. על המשטרה להפסיק לאלתר לעצור קטיניםבלילה ואת השימוש באלימותבעת ביצוע מעצר על ידיכוחות מיוחדים לצורך הבאת קטינים לחקירה. כמו כן על המשטרה להקפידלחקור קטינים רק בנוכחות הוריהם ולתת דגש לאפשרויות של שיקום הקטינים וצמצום הפגיעה בהם.
ההתנחלויות שבנתה ישראל במזרח ירושלים מהוות הפרה של החוק הבינלאומי. מוקדי ההתנחלות בלב האוכלוסייה הפלסטינית בסילוואן ובשכונות נוספות יוצריםמתחים ומוביליםלמציאות של עימותים בלתי פוסקים בין האוכלוסיות, ויש לפנותם לאלתר.