דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

ביקורים אסורים: הפגיעה בזכות לביקורי משפחה של פלסטינים הכלואים בישראל

תקציר, ספטמבר 2006

למעלה מ-9,000 פלסטינים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה כלואים כיום בידי ישראל. רובם המוחלט מוחזק בבתי כלא המצויים בתוך שטחה הריבוני של ישראל ולא בשטחים הכבושים.

החזקתם של הכלואים הפלסטינים בישראל מהווה הפרה בוטה של ה חוק ההומניטארי הבינלאומי, האוסר על העברת אזרחים, לרבות עצירים ואסירים, מהשטח הכבוש לשטחה של המדינה הכובשת. התעלמותה של ישראל מאיסור זה היא אחת הסיבות העיקריות לפגיעה הקשה ביכולתם של הכלואים ושל בני משפחותיהם לממש בצורה סבירה את זכותם לביקורים.

דו"ח זה שופך אור על הקשיים הרבים ועל הסבל העובר על בני משפחות הכלואים, תושבי הגדה המערבית ועזה, בדרכם לביקור קרוביהם המוחזקים בידי ישראל.

החובה להבטיח כי כל תושב שטחים, שמי מיקיריו כלוא בישראל, יוכל לממש את זכותו לבקרו מוטלת על ישראל. אף-על-פי-כן, מי שמארגן את הביקורים בבתי הכלא, כבר משנת 1969, הוא ארגון הצלב האדום הבינלאומי. בני המשפחה, תושבי השטחים, המעוניינים לבקר את קרוביהם הכלואים, יכולים לעשות זאת רק במסגרת ימי הביקור וההסעות המאורגנות על-ידי הצלב האדום ובתנאי שקיבלו היתר לכך מכוחות הביטחון הישראליים.

ילד בן ארבע נוסע בלי אמו לבקר את אביו הכלוא בישראל. צילום: בצלם.
ילד בן ארבע נוסע בלי אמו לבקר את אביו הכלוא בישראל. צילום: בצלם.

בשל המגבלות הכרוכות בהליך הנפקת היתר הכניסה לישראל, פלסטינים רבים אינם יכולים לבקר את יקיריהם, אלא רק אחת לכמה חודשים. רבים אחרים אינם זכאים לקבל היתר כזה ומנועים לחלוטין מביקור קרוביהם. בנוסף, הביקור עצמו כרוך במסע-תלאות הנמשך כיממה בשל מסכת ממושכת של בדיקות ועיכובים.

השרירותיות וחוסר המידתיות המאפיינים את מדיניותה של ישראל בסוגיה זו לא רק פוגעים בזכות לביקורי משפחות, אלא גם גוררים פגיעה בזכויות ובעקרונות נוספים של המשפט הבינלאומי ושל המשפט הישראלי כאחד. תוצאה נוספת של מדיניות זו הינה מספר רב של קטינים, חלקם בני 4-5, הנוסעים ליום ביקור לבדם, ללא ליווי מבוגר.

לנוכח ממצאי הדו"ח, קורא בצלם לממשלת ישראל, לנקוט בצעדים הנדרשים לשם העברת כל הכלואים הפלסטינים המוחזקים כיום בישראל למתקני כליאה בתוך השטחים הכבושים. אם תחייב משימה זו הקמת מתקנים חדשים, יש לוודא כי הדבר ייעשה תוך כיבוד זכויות האדם של תושבי השטחים בכלל וזכותם לקניין בפרט.

כמו כן, כל עוד מוחזקים הכלואים הפלסטינים בתוך שטח ישראל, בצלם קורא לממשלה

  • להקל על קבלת היתרי כניסה לישראל לצורך ביקורי משפחות;
     
  • לזרז וליעל את תהליך הנפקת ההיתרים;
     
  • לקצר את משך המסע אל בית הכלא ובחזרה, ולהקל על הקשיים הכרוכים בו;
     
  • לא לשלול באופן גורף מילדיהם הקטינים של הכלואים את הזכות למגע פיזי עימם, ולשפר את תנאי התקשורת בין האסיר ומבקריו.