דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

אין דין ואין דיין: ענישה ללא משפט, חטיפה, מעצר בלתי-חוקי ועינויים של פלסטינים תושבי הגדה המערבית בידי מנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני

אוגוסט 1995, תקציר

 

בדו"ח זה בחן בצלם את פעולות השיטור שקיים מנגנון הביטחון המסכל של הרשות הפלסטינית בגדה המערבית.

מתחקיר בצלם עולה תמונה חמורה של הפרות זכויות האדם של פלסטינים תושבי הגדה המערבית. הפרות אלה כוללות ענישה ללא משפט, חטיפת תושבים מבתיהם, מעצרם בלא צו והחזקתם לתקופות ארוכות בלא כל ביקורת שיפוטית, מניעת ייצוג משפטי, מניעה של ביקורי משפחה סדירים ושיטות עינויים קשות. חלק מהשיטות דמו לאלה שננקטו במתקני החקירה של השב"כ הישראלי; כמו בחקירות השב"כ נוהגו החוקרים להכות את הנחקרים, לקשור אותם בתנוחות מכאיבות למשך זמן ממושך, למנוע מהם שינה, לכסות את ראשם בשק, ולהטיח בהם עלבונות ואיומים. חלק מהעדים ציינו שיטות עינויים נוספות, כמו טפטוף פלסטיק רותח על גופם או תלייתם מרגליהם. אימאן שהאב, האישה היחידה שנתנה עדות לתחקיר זה, מסרה על התעללות מינית, שכללה משיכת הפטמות בצבת .

העובדה שרוב האנשים שמסרו עדויות לבצלם (וגם רבים אחרים שהתראיינו לתקשורת בנושאים בהם עוסק דו"ח זה), ביקשו ששמותיהם לא יפורסמו, מצביעה על כך כי תושבים רבים בגדה המערבית נמנעו מלהביע בפומבי ביקורת על מנגנון הביטחון המסכל, מחשש שהדבר יגרור תגובה קשה ואלימה מצידו .

פעולות השיטור של אנשי מנגנון הביטחון המסכל, בגדה המערבית, מהוות חריגה חמורה מסמכותם. ה"הסכם בדבר רצועת עזה ויריחו", שנחתם בקהיר בין ישראל לאש"ף ב-4.5.94, הגביל את סמכויות הרשות הפלסטינית בתחום בטחון הפנים לשטחים שבתחום שיפוטה בלבד.

כל עוד לא הועברו סמכויות השיטור בגדה לרשות הפלסטינית, בגלוי ובכפוף למערכת חוקים שתעלה בקנה אחד עם הוראות המשפט הבינלאומי, הוטלה האחריות להגנה על האוכלוסייה הפלסטינית על ישראל. אולם, השלטון הישראלי התעלם ממעשי אנשי מנגנון הביטחון המסכל ברחבי הגדה המערבית. ישראל נמנעה כמעט לחלוטין מלנקוט בצעדים שימנעו את המשך הפרות זכויות האדם ולא העמידה את האחראים להן לדין, למרות העובדה שברוב המקרים זהותם ידועה. התנערותה של ישראל מחובתה להגן על התושבים הפלסטינים בגדה מהפרה של זכויותיהם מצביעה על זלזול בחירותם ובגופם של התושבים הפלסטינים .

התנערות זו בלטה במיוחד על רקע הנחישות שגילה השלטון הישראלי אל מול פעילות מנגנון הביטחון המסכל במזרח ירושלים. מכאן, שישראל בחרה לאכוף את החוק על אנשי מנגנון הביטחון המסכל רק כאשר אלה מערערים על ריבונותה ולא בשל העובדה שפעולות אלה פוגעות בשלומם ובבטחונם של התושבים הפלסטינים הנמצאים תחת אחריותה.

אישים בכירים ברשות הפלסטינית הצהירו פעמים רבות כי בכוונת הרשות לכבד את זכויות האדם ולשמור על שלטון החוק. בהתאם להתחייבות אלה, קרא בצלם לרשות הפלסטינית לעקור מן השורש לאלתר את התופעות המפורטות בדו"ח, ולהוכיח בכך כי הצהרות אלה אינן מס שפתיים בלבד.

תהליך השלום, שאיפתה של הרשות הפלסטינית להלחם בפשיעה הפלילית בקרב האוכלוסייה הפלסטינית ורצונה לקבוע סממנים של ריבונות בגדה המערבית, אינם יכולים לכסות על הפרות בוטות של זכויות אדם ולכפר על מעשים הנעשים ללא סמכות ובניגוד לחוק.