דילוג לתוכן העיקרי
Photo by Lukas from Pexels
תפריט
מהשטח
נושאים

סקר ישראלי פלסטיני חדש: 45% מבני האדם החיים בין הירדן לים סבורים כי ״אפרטהייד״ הוא תיאור המתאים למשטר הישראלי

בצלם מפרסם היום (יום שלישי, 13.4) ממצאים של סקר דעת קהל חדש. הסקר, שנערך על-ידי ד״ר דליה שיינדלין וד״ר ח׳ליל שקאקי, בדק לראשונה מה כל בני האדם החיים תחת שליטה ישראלית – ישראלים יהודים ופלסטינים ונתינים פלסטינים בגדה המערבית כולל מזרח ירושלים וברצועת עזה – חושבים על המצב, על חייהם ועל העתיד ומציג ניתוח של הממצאים כיחידת אוכלוסייה אחת, במקום כשתי אוכלוסיות נפרדות.

הסקר מצא ש-45% אחוזים מהאוכלוסייה בין הירדן לים סבורים כי הגדרת המונח ״אפרטהייד״ כפי שהוצגה בשאלון הסקר מתאימה, או מתאימה מאוד, לתיאור המשטר הישראלי. רוב גדול מקרב המשיבים הפלסטינים מאמינים שהגדרת האפרטהייד הולמת את המשטר הישראלי (57% מתאימה מאוד, 18% מתאימה – כשלושה רבעים סה״כ) בעוד שבקרב היהודים התמונה היא הפוכה: 50% ענו שההגדרה כלל לא מתאימה ו-25% ענו כי היא לא כל כך מתאימה – שלושה רבעים סך הכול.

הן יהודים והן פלסטינים מסכימים שישראל היא השולטת בגדה המערבית (לבד או בשיתוף עם הרשות הפלסטינית):

 • מכלל האוכלוסייה החיה בין הירדן לים, שני שליש (67%) מאמינים שישראל שולטת בגדה המערבית לבד או עם הרשות הפלסטינית –93% מהנתינים הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה וכ-50% מהיהודים חושבים כך.
 • שני שליש (66%) מהאזרחים הישראלים (כאשר כוללים בחישוב אזרחים יהודים ופלסטינים) סבורים שישראל שולטת בגדה המערבית לבדה או ביחד עם הרשות הפלסטינית.
 • הסכמה חוצת מגזרים של 74% שוררת לגבי העובדה שישראל היא המחליטה מי יצא מרצועת עזה או ייכנס אליה. אחוז המשיבים שסבור שלישראל יש שליטה מלאה ברצועה דומה ועקבי בכל הקבוצות: 52% מהנתינים הפלסטינים בגדה, ברצועה ובמזרח ירושלים, 48% מאזרחי ישראל היהודים.

כך, אין זה מפתיע שרק מיעוט קטן סבור שישראל מעוניינת להגיע לפתרון שתי המדינות. מבין ארבע האפשרויות לתשובה לגבי ״מה לדעתך ממשלת ישראל מנסה לעשות בשטחים הפלסטיניים״ רק 12% מהנתינים הפלסטינים בגדה (כולל מזרח ירושלים) וברצועת עזה ו-14% מאזרחי ישראל בחרו בפתרון שתי המדינות - 13% בשקלול כלל האוכלוסיה.

 • רוב מוצק של הפלסטינים (58%) ושליש מהישראלים (32%) מאמינים שישראל מתכוונת לספח רשמית את הגדה המערבית.
 • רוב יחסי בקרב היהודים (43%) ו-27% מהנתינים הפלסטינים בגדה (כולל מזרח ירושלים) וברצועת עזה מאמינים שישראל מעוניינת להמשיך בשליטה צבאית בשטח.

יחדיו, ממצאים אלו משקפים הבנה בשני הצדדים כי ממשלת ישראל מעוניינת לשמר את הסטטוס קוו או לספח רשמית את הגדה המערבית.

פלסטינים בגדה (כולל מזרח ירושלים) וברצועת עזה אינם מאמינים שמערכות אכיפת החוק והמשפט הישראליות יסייעו להם לזכות בצדק:

 • 82% השיבו שיש סיכוי קטן שיזכו ליחס הוגן מהמשטרה במידה ויגישו תלונה.
 • 87% השיבו שלא יזכו ליחס הוגן מבית המשפט הגבוה לצדק.

רוב האזרחים הישראלים (51%) והפלסטינים (70%) סבורים שהחלטת בית המשפט הפלילי הבינלאומי כי סמכות השיפוט שלו חלה על פשעים שבוצעו בשטחים הפלסטיניים הכבושים לא תשפיע על ישראל באופן שיגרום לה לרסן את התנהלותה.

כשהוצג תרחיש על פיו ישראל תספח פורמלית את הגדה המערבית ותעניק אזרחות לכל תושביה, כולל שוויון זכויות וזכות הצבעה:

 • 68% מהיהודים התנגדו לרעיון של מדינה אחת בה יתקיים שוויון זכויות.
 • רק 21% מכלל האזרחים הישראלים תמכו בו (בדומה לסקרים קודמים).
 • בקרב אזרחי ישראל הפלסטינים יש תמיכה גבוהה יותר ברעיון (38% לעומת 18% בקרב יהודים, עליה לעומת סקר קודם שערך בצלם ב-2018 אז עמדה התמיכה על 27%).

עם זאת, כאשר נבדק תרחיש קרוב למציאות הנוכחית – נרשמה ירידה בתמיכה לעומת סקר בצלם מ-2018. משתתפי הסקר נשאלו: ״לאחרונה יש קולות שתומכים בכך שישראל תספח את הגדה/יו"ש ותמשיך לשלוט בפלסטינים בלי לתת לפלסטינים אזרחות. ישראל תמשיך להפריד בין אזורים שפתוחים לפלסטינים ואזורים שפתוחים ליהודים בתשתיות, תחבורה וכבישים שונים".

 • רק 37% מהישראלים (אזרחים יהודים וערבים) תמכו בתרחיש זה.
 • ב-2017, 47% מהישראלים תמכו באותו רעיון, וב-2018, 40%.
 • בקרב אזרחים יהודים, התמיכה ביישומו של רעיון זה ירדה בעקביות אחרי השיח הציבורי הנרחב שהתנהל בנושא הסיפוח במהלך שנת 2020. הירידה מתבטאת בשלושה סקרים: מ-52% בשנת 2017 ל-46% בשנת 2018 ו-41% בלבד כעת.

ממצא מעניין נוסף מראה תמיכה מצומצמת ביותר ב"חוק יסוד: מדינת הלאום של העם היהודי", שמקבע עליונות יהודית כעיקרון חוקתי, ואשר נחקק עם תמיכה רחבה של כמעט כל המפלגות הציוניות.

 • יותר משליש מאזרחי ישראל תומכים בביטול חוק הלאום (36% מכלל המדגם ו-29% מהיהודים).
 • רק 46% מהישראלים (53% בקרב יהודים) תומכים בשמירה על החוק כפי שהוא (וליתר אין עמדה בעניין).

בסקר נרשם שינוי משמעותי ביחס לנכונות לקבל פלסטינים כשחקנים פוליטיים וכשותפים בממשלת ישראל:

 • בפעם הראשונה מאז שנבחנה השאלה באפריל 2019, הרעיון של מפלגה ערבית שותפה בקואליציה זוכה לרוב – 54% מהנשאלים ענו שזה מקובל או מקובל עליהם מאוד.
 • בקרב יהודים התמיכה בכך עלתה מ-35% באפריל 2019 ל-49% עכשיו.
 • הזינוק בתמיכה דרמטי אף יותר בקרב יהודים המגדירים עצמם כימנים או כתומכי מרכז: מ-19% בימין שאמרו שהדבר מקובל עליהם ב-2019, ל31% כעת; בקרב תומכי המרכז, התמיכה עלתה מ-50% באפריל 2019 לשני שליש - 67%, בהווה.

חלק משמעותי מהפלסטינים בגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) וברצועת עזה הביע נכונות להשתתף בבחירות בישראל:

 • יותר מרבע מהפלסטינים (28% גם בגדה וגם ברצועה) ענו שלו היה מתאפשר להם להצביע בבחירות בישראל, הם היו מצביעים בהן למפלגות פלסטיניות.
 • שיעור דומה (30%) מהפלסטינים ברצועת עזה והגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) אף פירטו לאיזו מפלגה הם ישקלו להצביע בתרחיש בו יוכלו להשתתף בבחירות; בשעה ששני שליש ענו שלא יצביעו בבחירות ישראליות. לגבי שאלה זו, תושבי רצועת עזה היו הרבה יותר נחרצים: 40% ציינו באיזו מפלגה היו תומכים, ו-57% בלבד אמרו כי לא היו משתתפים בהצבעה. זאת לעומת 21% בלבד מהפלסטינים בגדה המערבית שציינו באיזו מפלגה היו בוחרים, ושלושה רבעים שאמרו כי לא יצביעו בבחירות כאלה.

מתודולוגיה

הסקר הוזמן על-ידי בצלם ונכתב על-ידי ד״ר דליה שיינדלין וד״ר ח׳ליל שקאקי

מדגם – ישראלים

N=800, יהודים N=600, פלסטינים אזרחי ישראל (שאלון בערבית) N=200 מהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה מגיל 18 ומעלה

איסוף המידע (יהודים): פאנל אינטרנטי של הגל החדש

איסוף מידע (אזרחים פלסטינים): טלפון, בפיקוח ד״ר הישאם ג׳ובראן

תאריכי איסוף המידע: 19-14 בפברואר 2021

טעות דגימה: +/-3.5% (יותר עבור חיתוכים)

מדגם – פלסטינים

 • N=913 – מדגם מייצג של האוכלוסייה מגיל 18 ומעלה
 • ראיונות פנים אל פנים: 913, מתוכם 598 בגדה המערבית כולל מזרח ירושלים ו-315 ברצועת עזה
 • תאריכי איסוף המידע: 11-16 בפברואר 2021
 • טעות הדגימה היא +/-4%, (יותר עבור חיתוכים)

ניתוח כלל האוכלוסייה: שקלול המדגם התבצע על בסיס נתוני הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה הישראלית והפלסטינית לגבי בני 18 ומעלה (משיבים ממזרח ירושלים חושבו במדגם הפלסטיני). בהתבסס על מקורות אלו, אחוז האוכלוסייה מעל גיל 18 בכל סקטור במדגם הוא:

 • 56% יהודים
 • 10% פלסטינים אזרחי ישראל
 • 34% פלסטינים מהגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) ומרצועת עזה

כאשר כוללים קטינים מתחת לגיל 18 בחישוב האוכלוסיות, ישנו שוויון דמוגרפי בין יהודים לפלסטינים בין הים לירדן, בהתבסס על הנתונים הרשמיים של שני הצדדים.

תגיות