דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

היועמ"ש מבקש מבג"ץ לאמץ מדיניות חדשה, שגובשה כתגובה לעתירת בצלם, כדי למנוע פרסום תשדיר של שמות ילדים שנהרגו בעזה

שינוי הכללים עליו ממליץ היועמ"ש דווקא בעת שהתשדיר של בצלם מובא לאישור מעלה חשש לאפליה פסולה

עורכי הדין חגי קלעי וגלעד ברנע הגישו היום בשם בצלם את תגובתו לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה לבג"ץ מוקדם יותר השבוע, במסגרת תשובת המדינה לעתירת הארגון. בתגובתו, בצלם מדגיש כי ההלכה הקיימת קובעת באופן ברור כי מותר "לשדר פרסומת פוליטית ובלבד שתתמקד במסר עובדתי בלבד", וכי התשדיר שבצלם מבקש לשדר עומד בתנאים אלו. עוד נאמר בתגובה כי רשות השידור אינה רשאית לשקול את זהות המשדר כפי שעשתה, ואינה רשאית לבחון אם העובדות המוצגות יכולות להתפרש בדרכים שונות על ידי שומעים שונים. עוד, אסור לרשות השידור לבחון את העובדות המוצגות בתשדיר אל מול מה שהיא תופסת כעמדת הממשלה. התנהלות זו סותרת את חובתה של רשות השידור לפעול באורח עצמאי ומעמידה בספק רב את יכולתה לקיים ביקורת אפקטיבית על השלטון.

בתגובתו לבג"ץ מציע היועץ המשפטי לממשלה להפוך הלכה קיימת, מבלי שחל שום שינוי בנסיבות שיצדיק זאת ובמקום זאת הוא מציע מבחן חדש, הכולל שורה של שאלות לפיהן יוחלט האם להתיר שידור של תשדירים. למשל, האם התשדיר יובן כפוליטי או כמעורר מחלוקת אידאולוגית? האם קיימים כלי תקשורת אלטרנטיביים לפרסום המידע? מהו עיתוי הפרסום? מהי זהות המפרסם?

בתגובתו מציין בצלם כי לשיקולים אלו אין בסיס בפסיקה, הם סותרים את ההלכה הקיימת, אינם חוקיים ואינם חוקתיים. אסור לרשות השידור לשקול את זהות המפרסם – זו אפליה פסולה ופגיעה בחופש הביטוי. המשמעות של עמדת היועמ"ש היא שכל תשדיר, לרבות תשדיר עובדתי שהמידע שהוא כולל עשוי לדעת רשות השידור לתמוך בעמדה שנויה במחלוקת, לרבות במשתמע, ייאסר לשידור.

"המדיניות" החדשה של היועץ המשפטי לממשלה, מראשיתה ועד סופה, גובשה רק לאחר שהוגשה העתירה הנוכחית ובתגובה לה. למעשה, במקום שתשדיר העותרת ייבחן על בסיס מדיניות רשות השידור, עוצבה המדיניות הנטענת של רשות השידור במהלך התגובה בעתירה זו, וזאת על מנת למנוע את פרסומו. שינוי המבחנים כעת, לצורך מניעת פרסומו של התשדיר של בצלם, מחריף את החשש להיעדר מנהל תקין ובית המשפט הכיר כבר בעבר בכך ששינוי כללים באופן שמותאם לבקשתו של גוף אחד מעורר חשש כבד של אפליה מנהלית.

עוד נאמר כי הנורמה החדשה שרשות השידור והיועמ"ש מבקשים לקבוע נעדרת כל ביטוי בכתובים, ואינה מעוגנת בכללים או בהנחיות פנימיות של הרשות. מדיניות חדשה זו יכולה להשתנות חדשות לבקרים, אינה חשופה לציבור, ואין כל מניעה שיום למחרת סיום ההליך הנוכחי היא תשונה פעם נוספת, על מנת לאפשר שידור תשדיר פוליטי של גורם האהוד יותר על ראשות רשות השידור.

ההלכה הקיימת נקבעה בעתירה של המפקד הלאומי והתקבלה בדיון בהרכב מורחב בבג"ץ. בצלם מוסיף ומדגיש בתשובתו לבג"ץ: אם ימצא בית המשפט לנכון לשקול שינוי בהלכה – יידרש המשך דיון בעתירה בפני הרכב מורחב, על מנת ללבן את הסוגיות החוקתיות שהעתירה מעלה.

הקראת שמות הילדים בפייסבוק וביטיוב: