דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

חשד לשימוש מופרז בנשק קטלני על ידי הכוח הצבאי שהתעכב בקלנדיה עד קרוב לשבע בבוקר

עדכון: -5.1.14 הודיעה הפרקליטות הצבאית לבצלם כי השלמת החקירה הסתיימה והתיק הועבר לבחינתה.

בצלם תיעד בעבר מקרים אחרים שבהם כוח צבאי שנכנס למחנה פליטים נתקל ביידוי אבנים מסיבי מצד התושבים והגיב בירי קטלני. במחנה הפליטים קלנדיה עצמו אירע מקרה דומה לפני כשנתיים, ב-1.8.11, כאשר חיילים שנכנסו לבצע פעולת מעצר באישון לילה נתקלו ביידוי אבנים מצד תושבי המחנה ובסוף פעולת המעצר הגיבו בירי חי, הרגו שניים מתושבי המחנה, מועתסם עודוואן ועלי ח'ליפה, ופצעו אדם שלישי.

על פי התחקיר הראשוני של בצלם, בתקופה האחרונה בוצעו מספר פעולות מעצר במחנה הפליטים קלנדיה שהסתיימו ביידוי אבנים מצד תושבי המחנה ובירי אמצעים לפיזור הפגנות על ידי הצבא, שלא הביא לפצועים. על פי ההערכה הראשונית, במקרה זה יידוי האבנים היה מסיבי משום שהכוח שביצע את המעצר התעכב במחנה הפליטים עד לשעה מאוחרת יחסית - בסביבות רבע לשבע בבוקר – וזאת יום לאחר פתיחת שנת הלימודים ברשות, דבר שהביא לנוכחות אנשים רבים ברחובות בזמן פעולת המעצר.

ניסיון העבר מלמד שכל כניסה של כוחות הביטחון לאזורי מגורים פלסטיניים צפופי אוכלוסין עלולה לחשוף אותם ליידוי אבנים מצד חלק מהתושבים ואף להעמידם במצב של סכנת חיים. הדבר ברור בוודאי גם לגורמי הפיקוד.

פעולת מעצר כזו – שהסכנות הגלומות בה ידועות לכל הגורמים הרשמיים מראש – לא אמורה להסתיים במותם של שלושה אזרחים. תוצאות קשות אלה מעלות סימני שאלה בנוגע לשיקול הדעת שהופעל בעת ההחלטה על היציאה לפעולה ובנוגע להיערכות מראש של כוחות הביטחון והן מעלות חשד כבד כי לא ננקטו מראש כל האמצעים האפשריים כדי למנוע תוצאות אלה וכי לא נשקלו דרכי פעולה חלופיות. כן עולה החשד לשימוש מופרז של כוחות הביטחון בירי קטלני.

יש לפתוח מיידית בחקירה של האירוע שתבחן סוגיות אלה, ובעיקר את החלטת הדרג הפיקודי על ביצוע המעצר באופן זה, ואת השאלה האם הכוחות נערכו לפעולה באופן שיכול היה למנוע שימוש באמצעים קטלניים. בצלם פנה לפרקליטות הצבאית לעניינים מבצעיים וכן למשטרת מחוז ש"י (האחראית על חקירת חשדות לעבירות ירי של שוטרי מג"ב) על מנת לוודא כי תיפתח חקירה כזו. בנוסף לכך, על הצבא לפעול על מנת למנוע את הישנותם של מקרים כאלה בעתיד, ובמסגרת זו לנסח נהלים ברורים בנושא פעולות מעצר וכניסות של הצבא לאזורי מגורים צפופים.