דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

מבצע מעצר נרחב של קטינים פלסטינים בדרכם לבית הספר בחברון – לפחות חמישה מתחת לגיל האחריות הפלילית

עדכון: במהלך היום פנה בצלם בכתב ליועץ המשפטי של אוגדת איו"ש ושל המשטרה וכן לדובר אוגדת איו"ש, אשר אישרו כי הצבא עצר 27 קטינים, לפחות 14 מהם מתחת לגיל האחריות הפלילית (12), בעקבות יידוי אבנים באותו בוקר, ושחרר 20 מהם לחזקת הרשות הפלסטינית. שבעת הנותרים נחקרו במשטרה. במכתבים שנשלחו ליועמ"ש אוגדת איו"ש הבהיר בצלם כי אסור היה לחקור את שבעת הקטינים ללא ידיעת הוריהם ובלא נוכחות מבוגר מטעמם וכי היה זה מחובתה של המשטרה ליידע את משפחותיהם מיד עם עיכובם. כמו כן הבהיר בצלם לגבי הילדים שמתחת לגיל האחריות הפלילית, כי אסור היה לצבא מתכתחילה לעכבם או לקחת אותם למקום כלשהו, וכי הדבר נעשה בניגוד לחוק.

בצלם פנה הבוקר בדחיפות ליועץ המשפטי של אוגדת איו"ש, אל"מ דורון בן ברק, בדרישה להתערבותו הדחופה בנוגע לעיכובם של קטינים רבים, בהם ילדים בגילאי 10-8 על ידי הצבא הבוקר בחברון.


תיעוד הווידיאו של מעצר הילדים בחברון. צולם על-ידי פעילה בינלאומית.

ממידע ראשוני שהגיע הבוקר לידי בצלם עולה כי הצבא ערך היום מבצע מעצר בסמוך לעיקול 160 במרכז העיר חברון, שבמסגרתו עיכב או עצר למעלה מעשרים קטינים בעת שהיו בדרכם לבית הספר. כעשרה מתוכם שוחררו. ככל שידוע לבצלם בשלב זה, עם הקטינים שעיכב הצבא נמנו לפחות חמישה ילדים בגילאים 10-8, וייתכן שישנם ילדים נוספים מתחת לגיל האחריות הפלילית, שהחוק אוסר לעצרם. מבירור מול משטרת חברון עולה כי חלק מהקטינים הועברו לחקירה אצל חוקר נוער.


מחסום השוטר/באב א-זאוויה בחברון: חיילים משחררים ילדים שעוכבו קודם לכן ליד מחסום 160. צילום: פעילה בינלאומית.

בשיחה שקיים בצלם עם דובר אוגדת איו"ש נמסר לנו כי ייתכן שהילדים והנערים שנלקחו על ידי הצבא מעורבים ביידוי אבנים ובקבוקי תבערה. אם ישנם חשדות פרטניים כלפי נערים מעל לגיל האחריות הפלילית, בידי המשטרה סמכות לעכבם ולחקור אותם, אולם הדבר אינו יכול להצדיק מעצר המוני של נערים בחשד כללי, כל שכן מעצר או עיכוב של ילדים מתחת לגיל 12.

חוק הנוער הישראלי מחייב לחקור קטינים החשודים בעבירות פליליות בנוכחות הורה או מבוגר מטעמם. החוק לא חל פורמלית על פלסטינים בשטחים הכפופים לחוק הצבאי, אולם בית המשפט הצבאי המליץ להתחשב בהוראותיו בכל הנוגע לטיפול בקטינים פלסטינים.