דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

מברכים על המלצות ועדת טירקל, מבחנן יהיה ביישומן

בצלם מברך על המלצותיה של ועדת טירקל בנוגע לחקירות של הפרות של דיני הלחימה וקורא ליישומן המלא בהקדם. בצלם מדגיש כי המלצות הוועדה ייצרו שינוי מהותי במנגנון החקירה של הצבא.

בהמלצותיה אימצה הוועדה מספר עמדות עקרוניות שהציגו בצלם, ארגונים נוספים לזכויות האדם ומשפטנים בכירים בעדותם בפניה. הוועדה קיבלה את עמדתנו שלפיה התחקיר המבצעי אינו בסיס מתאים להחלטה האם לפתוח בחקירת מצ"ח, ושיש לקבוע מסגרת זמן מחייבת כדי למנוע את הסחבת הנפוצה בפעולת רשויות אכיפת החוק הצבאיות. כמו כן, קבעה הועדה שבגדה המערבית יש לחקור מיידית לא רק הרג של אזרחים אלא גם את פציעתם החמורה.

כמו כן מברך בצלם על מספר המלצות חשובות נוספות בדו"ח. העיקרית שבהן היא הקביעה שהחובה לחקור חשדות להפרות של דיני הלחימה חלה גם במהלך אירועי לחימה. ראוי במיוחד לציין את ההמלצה על הקמת גוף אזרחי במשרד המשפטים שיפקח על הייעוץ המשפטי שמעניקה הפרקליטות הצבאית. עוד יש לברך על ההמלצה הקובעת שיש להחיל על מפקדים ועל אנשי הדרג המדיני אחריות פלילית אישית בגין מעשיהם ומחדליהם של הכפופים להם, וכן בגין טיוח.

חשובות מאוד גם ההמלצות לערוך תיעוד חזותי מלא של כל חקירות השב"כ, כולל חקירות של נחקרים פלסטינים, ולהעביר את תפקידי ה"מבת"ן" למחלקה לחקירת שוטרים. הועדה קבעה גם שקורבנות פלסטינים צריכים ליהנות מההסדרים הקבועים בחוק זכויות נפגעי עבירה.

בצלם מתריע זה שנים על כך שהצבא אינו חוקר כראוי חשדות להתנהלות בלתי חוקית ונמנע מלאכוף את החוק על אנשי כוחות הביטחון שהפרו אותו. במשך כל העשור הקודם לא נפתחו כמעט חקירות בנוגע למקרי הרג, וגם כיום כאשר הן נפתחות באורח כמעט אוטומטי בנוגע למקרי הרג של אזרחים בגדה, הן נמשכות זמן רב ללא הכרעה, ולרוב אינן מתנהלות באופן מקצועי ומעמיק. עד לקבלת החלטה אודות התיק בפרקליטות הצבאית עובר זמן נוסף וברוב המקרים, כעבור שנים מתאריך האירוע, מתקבלת החלטה שאין לנקוט צעדים נגד מי מהמעורבים. מדיניות זו אינה תואמת את חובתו של הצבא לנקוט בכל הצעדים האפשריים כדי להגן על חייהם ועל שלמות גופם של פלסטינים. בנוסף, מדיניות זו יוצרת תרבות של חסינות מפני העמדה לדין, שאינה מרתיעה מפני הפרת חוק ומפני פגיעה באזרחים פלסטינים.

הוועדה קבעה כמה קביעות משמעותית, שיכולות להביא לשיפור באכיפת החוק על חיילים שפגעו בפלסטינים. הן קביעותיה העקרוניות בנוגע לשאלה מה צריך לחקור, מי צריך לחקור ואת מי צריך לחקור, והן קביעותיה בנוגע לאופן התנהלות החקירה – יכולות להביא לשיפור משמעותי באכיפת החוק על חיילים שפגעו בפלסטינים.

בצלם קורא לראש הממשלה לאמץ את מסקנות הוועדה שהוא מינה ולפעול ליישומן.