דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

על ישראל והפלסטינים לסייע להצלחת משלחת הבדיקה של האו"ם להפרות זכויות האדם בלחימה בעזה

בצלם' מברך על מינויו של המשפטן ריצ'רד גולדסטון לראשות משלחת הבדיקה שיזמה מועצת זכויות האדם של האו"ם לאירועי הלחימה בעזה, ובמיוחד על העובדה שהמנדט שהוגדר למשלחת מתייחס להפרות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי משני הצדדים, ברצועת עזה ובישראל.

בצלם סבור כי המנדט שניתן למשלחת והרכבה האנושי עונים על התנאים הבסיסיים לקיומה של חקירה עצמאית, הוגנת ואמינה. אולם הצלחתה של הועדה תלויה בשיתוף פעולה מלא מצד הצדדים ללחימה. קיומה של חקירה מאוזנת ונטולת פניות הוא אינטרס ישראלי מובהק. חקירה כזו תממש גם את זכותם של קורבנות העימות משני צדי הגבול לצדק, ואת הדרישה שמפרי זכויות האדם יתנו את הדין על מעשיהם.

לשם כך קורא בצלם לממשלה לאפשר למשלחת להיכנס לישראל ולרצועת עזה. כמו כן, על ישראל להציג בפני המשלחת את כל החומר הרלבנטי שברשותה כדי לאפשר לחבריה להבין מה היו השיקולים שהנחו את הצבא בבחירת המטרות שהותקפו וכלי הנשק בהם נעשה שימוש, ובמתן ההוראות לכוחות הקרקעיים. נוסף, עליה להציג את הראיות שברשותה להפרות שביצע חמאס.

לגבי התנהלות ישראל, על המשלחת לחקור:

 • האם אובייקטים אזרחיים שימשו יעד להתקפה, למרות שלא תרמו לפעולות צבאיות של חמאס
 • האם שמר הצבא על עקרון המידתיות, לפיו אסור שהפגיעה הצפויה באזרחים תהיה מופרזת ביחס ליתרון הצבאי הישיר הצפוי
 • האם חיילים ירו באזרחים ללא הצדקה
 • האם חיילים השתמשו באזרחים פלסטינים כמגנים אנושיים
 • האם הותקפו אמבולנסים וצוותים רפואיים, שפעלו במסגרת תפקידם
 • האם עיכב הצבא פינוי וטיפול בפצועים, באזורים שבהם לא הייתה לחימה באותה שעה
 • שימוש אסור בנשק- כולל זרחן לבן

לגבי התנהלות הכוחות הפלסטיניים, על המשלחת לחקור:

 • ירי רקטות לעבר אוכלוסייה אזרחית ישראלית
 • ירי לעבר חיילים מתוך שכונות אזרחיות תוך סיכון חיי התושבים
 • אגירת נשק בתוך מבנים אזרחיים
 • הוצאה להורג של פלסטינים החשודים בסיוע לישראל ויריבים פוליטיים.
 • המשך החזקתו של גלעד שליט כבן ערובה על ידי חמאס
 • האם פעילי חמאס כפו על אזרחים לשמש להם כמגנים אנושיים ועשו
 • שימוש פסול באמבולנסים ובבתי חולים.