דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

ארגונים ישראלים לזכויות האדם: סכנה ברורה ומיידית לפגיעה בחייהם של רבבות אזרחים.

קריאה ישראלית לפעולה הומניטארית דחופה בעזה

תשעה ארגונים ישראליים לזכויות האדם קראו היום לממשלה ולצבא לחדול מפגיעה בלתי-מידתית באזרחים ברצועת עזה, לאור קיומה של סכנה ברורה ומיידית לפגיעה בחייהם ושלומם של רבבות אזרחים. בפניה לראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד פיקוד דרום והיועץ המשפטי לממשלה, כתבו הארגונים:

מאז תחילת המערכה בעזה, ב-27 בדצמבר, עולה חשד כבד שמבוצעות הפרות חמורות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי על ידי כוחות הצבא. לאחר סיום הלחימה, תבוא העת לחקירת נושא זה ולנתינת הדין של האחראים להפרות אלה. בשלב זה אנו דורשים כי תשומת לבכם תופנה לסכנה הברורה והמיידית הנשקפת לחייהם ולשלומם של רבבות אזרחים.

היקף הפגיעה באוכלוסייה האזרחית הוא חסר תקדים. על פי עדויות תושבי הרצועה ודיווחי התקשורת, כוחות הצבא עושים שימוש מופקר בכוח קטלני שגרם עד עתה למאות הרוגים בלתי מעורבים, ומחריבים תשתיות ורכוש בהיקף עצום. בנוסף, פוגעת ישראל גם במטרות אזרחיות, לאחר שהגדירה אותם כמטרות צבאיות לגיטימיות רק בשל היותם "סמלי ממשל".

בתווך, חיים כמיליון וחצי אזרחים במצוקה הומניטארית קיצונית, שהצעדים המצומצמים שננקטו על ידי הצבא אינם מספקים לה מענה ראוי. מצוקה זו מפורטת בנספח א' ועיקריה:

 1. הלחימה מתבצעת בכל רחבי רצועת עזה, שמעבריה סגורים, כך שלתושבים אין לאן לברוח, לא בתוך הרצועה ולא מחוצה לה. רבים אינם יכולים להימלט מאיזור הקרבות ולהגן על עצמם והם נאלצים לחיות בפחד ובאימה. דרישת הצבא מהם לפנות את בתיהם פן ייפגעו היא נטולת בסיס. אחרים, שנמלטו, חיים כפליטים בלי כל.


  />/>/>
 2. מערכת הבריאות קרסה. בתי החולים אינם מסוגלים להעניק טיפול הולם לפצועים ולא ניתן לפנותם למרכזים רפואיים מחוץ לרצועה. מצב זה מוביל למותם של פצועים שניתן היה להצילם. גם חולים כרונים אינם מקבלים את הטיפול הדרוש להם. מצבם הבריאותי מתדרדר וחלקם אף נפטרו.

  />/>
 3. אזורים שהיו נתונים להתקפות אינטנסיביות מנותקים לחלוטין. לא ניתן לדעת מה מצבם של האנשים הנמצאים שם, האם יש פצועים הזקוקים לטיפול והאם יש להם מזון, מים ותרופות. הצבא מונע מצוותי חילוץ מקומיים ובינלאומיים להגיע למקומות אלה וגם נמנע מלהושיט להם עזרה בעצמו, למרות שהוא מחוייב לכך על-פי דין.


  />/>/>
 4. לרבים מהתושבים אין גישה לחשמל, למים זורמים ובאזורים מאוכלסים רבים מציף הביוב את הרחובות. צירוף זה יוצר בעיות סניטציה קשות ומגביר את הסכנה להתפרצות מגיפות.

הלחימה באופן הזה מהווה הפרה בוטה של דיני הלחימה ומעלה חשד, אותו אנו מבקשים לחקור, כי מתבצעים פשעי מלחמה.

אחריותה של מדינת ישראל בנושא זה היא ברורה ואינה מוטלת בספק. שליטתו המוחלטת של הצבא באיזור הקרבות ובנתיבי הגישה אליו אינם מאפשרים לישראל להעביר אחריות זו למדינות אחרות. לכן, אנו קוראים לכם לפעול לאלתר כדלקמן:

 1. להפסיק את הפגיעה הלא-מידתית באזרחים ולהפסיק את הפגיעה ביעדים אזרחיים שאינם משמשים לצרכים צבאיים, אף אם הם עונים להגדרה "סמלי ממשל".

  />/>
 2. לפתוח ערוץ מילוט לאזרחים אל מחוץ לאיזור הקרבות, תוך הבטחת אפשרות לחזרתם עם סיום הלחימה

  />/>
 3. להעניק טיפול רפואי הולם ומיידי לכל הפצועים והחולים ברצועה, בין אם באמצעות פינויים למרכזים רפואיים מחוץ לרצועת עזה ובין אם באמצעות פתרון אחר בתוך הרצועה.

  />/>
 4. לאפשר לצוותי חילוץ ורפואה להגיע לאזורים מוכי הקרבות כדי לפנות את הפצועים ולהעביר אספקה לאלה שנותרו שם. לחלופין, על הצבא לבצע פעולות אלה.

  />/>
 5. להבטיח את פעילותן התקינה של מערכות החשמל, המים והביוב באופן שיענה על צרכי האוכלוסיה.

הארגונים השותפים לקריאה:

אמנסטי אינטרנשיונל סניף ישראל , במקום - מתכננים למען זכויות תכנון, בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות, האדם בשטחים, גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, רופאים לזכויות אדם
/>