דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

עפרה היא מאחז לא חוקי

כמעט 60% מההתנחלות בנויים על אדמה הרשומה בטאבו על שם פלסטינים

בצלם מפרסם היום (שני, 22 בדצמבר 2008) דו"ח הקובע כי ההתנחלות הותיקה עפרה היא מאחז בלתי מורשה, לפי התנאים שקבעה ממשלת ישראל. זאת משום שחלקים גדולים משטחה הבנוי רשומים בטאבו על שם פלסטינים ולפי החלטות הממשלה ופסיקת בג"ץ, לא ניתן לבנות על אדמות כאלה התנחלויות ישראליות. '

באחרונה התפרסמו טענות כלליות אודות בעלות פלסטינית פרטית על קרקעות בעפרה. הדו"ח הנוכחי מספק לראשונה ניתוח פרטני של הסוגיה, בהתבסס על נתונים שבצלם קיבל מהמנהל האזרחי. />

שטחה הבנוי של עפרה הוא 670 דונם. בצלם השיג מן המנהל האזרחי 43 נסחי טאבו עבור 210 דונם מן הקרקע, בהם מפורטים בעלי הקרקע הפלסטינים, תושבי הכפרים עין יברוד וסילוואד. 180 דונם נוספים כלולים בשטחו של צו הפקעה בלתי חוקי שהוציא הצבא בשנת 1977. מכאן, שההיקף הכולל של האדמות הרשומות בטאבו על שם פלסטינים הנמצאות בתוך השטח הבנוי של עפרה הוא לפחות 390 דונם, המהווים 58% משטחה הבנוי של ההתנחלות.

נוסף לכך, עד היום לא הוכרז לעפרה תחום שיפוט, לא אושרה עבורה תוכנית מתאר מפורטת ולא הוצאו בה היתרי בנייה כחוק. לכן, מאות בתיה של עפרה הוקמו בלי היתר ולמעשה מדובר בבנייה בלתי-חוקית של יישוב שלם.

מפעל ההתנחלויות הישראלי הוא בלתי חוקי על פי המשפט הבינלאומי. הדו"ח הנוכחי מראה כי ישראל אינה עומדת אפילו במחויבות המוצהרת שנטלה על עצמה לכבד את החוק המקומי. לפי החלטת ממשלת ישראל, יישוב ישראלי בגדה המערבית הבנוי על אדמה שרשומה בטאבו על שם פלסטינים, ואין לו היתרי בנייה או שטח שיפוט, הוא מאחז בלתי חוקי שיש לפרקו. לפיכך, על ממשלת ישראל מוטלת החובה לפרק את המאחז עפרה, להשיב לבעלים הפלסטינים את האדמות שנלקחו מהם בניגוד לחוק ולפצות את בעלי האדמות הפלסטיניים שזכויותיהם נפגעו.

תגיות