דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

החזקת בני ערובה - לא חוקית ולא מוסרית

ארגוני זכויות האדם - בצלם, האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם - מברכים על החלטת בית המשפט העליון לשחרר את שמונת הלבנונים שערערו נגד החזקתם כבני ערובה. השמונה הם חלק מתוך 15לבנונים, המוחזקים בישראל שנים רבות ללא משפט.

בהחלטתם קבעו שופטי בית המשפט העליון כי, חוק המעצרים המינהליים, שמכוחו מוחזקים בני הערובה הלבנונים, אינו מאפשר להחזיק אדם במעצר כבן ערובה.

ארגוני זכויות האדם קוראים לשר הביטחון וראש הממשלה, אהוד ברק, לשחרר לאלתר את כל הלבנונים המוחזקים במעצר מינהלי בישראל.

ארגוני זכויות האדם מכירים בחובתה של המדינה לעשות כל מאמץ למען חזרתם הביתה בשלום של השבויים והנעדרים. אולם, אפילו למען מטרה נעלה זו, אסור למדינה לנקוט באמצעים בלתי מוסריים ובלתי חוקיים, לרבות חטיפת בני אדם חפים מפשע והחזקתם כ"קלפי מיקוח."

רקע

מדינת ישראל החזיקה במעצר, במשך שנים רבות, 21 אזרחים לבנונים שהוגדרו כ"קלפי מיקוח" לצורך משא ומתן עתידי על חזרתם של שבויים ונעדרים ישראליים ממלחמת לבנון, ובמיוחד לשחרורו של הנווט רון ארד או בירור גורלו. בדצמבר 1999 שוחררו חמישה מהם, ובמארס 2000 עציר נוסף, כך שכיום נותרו בידי ישראל 15 עצירים לבנונים. כולם מוחזקים במעצר מינהלי, חלקם למעלה מעשור, בלא שהועמדו לדין או הוגש נגדם כתב אישום על עבירה כלשהי. 10 מבין העצירים ערערו ב-1994 לבית המשפט העליון על חוקיות מעצרם. בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי חוק המעצרים מתיר למדינה להחזיק אדם במעצר ללא משפט, גם אם הוא עצמו אינו מהווה סכנה. היום הפך בית המשפט את החלטתו, במסגרת הדיון הנוסף שהתקיים בנושא זה, וקבע כי אין סמכות חוקית להחזקת בני אדם כני ערובה.