דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
נושאים

דו"ח על טיפול הצבא בהפגנות בכפר א-נבי סאלח: כוחות הביטחון שוללים הלכה למעשה את זכותם של הפלסטינים להפגין

לקראת ההצבעה הצפויה על צירופה של מדינה פלסטינית לאו"ם, נערכת ישראל לאפשרות של הפגנות רחבות היקף בשטחים. ניסיון העבר מלמד כי כוחות הביטחון מתקשים להתמודד עם אירועים מסוג זה, ולכן קיים פוטנציאל להפרה של זכויות האדם. לכן ישנה חשיבות לבחון כבר עתה את דרך הטיפול השגרתית של כוחות הביטחון בהפגנות בשטחים. לשם כך, בדק בצלם בדו"ח הפגנת כוח, המתפרסם היום (שני, 12 בספטמבר), את טיפול כוחות הביטחון בהפגנות השבועיות שמקיימים תושבי הכפר א-נבי סאלח זה יותר משנה וחצי, במחאה על הכיבוש ועל השתלטות מתנחלים על אדמותיהם.

מהמחקר עולה כי ישראל אינה מכירה בזכותם של תושבי הכפר להפגין, וכי הצבא מתייחס לכל הפגנה בכפר כאל הפרת סדר, גם כאשר משתתפיה אינם מיידים אבנים ואינם נוקטים באלימות: חיילים ושוטרי מג"ב פיזרו את התהלוכה, לעיתים עוד בטרם יצאה מהכפר, וברוב המקרים בלי שהמפגינים נקטו באלימות. הצבא הגדיר את כל הכפר "שטח צבאי סגור" וחסם את כבישי הגישה אליו. פיזור ההפגנה נעשה תוך שימוש מופרז באמצעים לפיזור הפגנות, ובעיקר בירי רימוני גז מדמיע, לעיתים קרובות ישירות על מפגינים, באופן המנוגד להוראות הצבא ומסכן את המפגינים.

מהדוח עולה כי האופן שבו מתמודדים כוחות הביטחון עם ההפגנות השבועיות בא-נבי סאלח גורם לפגיעה קשה בכל תושבי הכפר, הנתונים למעשה בעוצר מדי יום שישי ונחשפים להשפעת הגז בתוך בתיהם. חסימת הכבישים פוגעת בכלל תושבי האיזור בשל הצורך לנסוע בדרכים עוקפות. מאז תחילתן התנהלו ההפגנות בכפר א-נבי סאלח במתכונת של תהלוכה לא אלימה, שמטרתה המוצהרת להגיע למעיין סמוך שמתנחלים השתלטו עליו. ברוב המקרים, לאחר פיזור התהלוכה מתרחשים עימותים בין כוחות הביטחון לבין צעירים וילדים המיידים עליהם אבנים, לעיתים למשך שעות רבות. עם הזמן, חלו שינויים בעוצמת העימותים עם כוחות הביטחון וכיום נערכות הפגנות בהן משתתפים כמה עשרות אנשים בלבד, המלוות ככלל ביידוי אבנים בהיקף מצומצם מבעבר.

במסגרת המחקר לדו"ח תיעדו עובדי בצלם ומתנדביו באופן מלא בווידיאו ובתצפיות שטח ארבע הפגנות רצופות – בתאריכים 17.6.11, 24.6.11, 1.7.11, 8.7.11. נוסף לכך נבדקו חומרים רבים שצילמו מתנדבי בצלם וצלמים אחרים בכפר, נגבו עדויות מהתושבים ונערך מעקב צמוד אחרי ההפגנות גם לאחר תקופת התיעוד. בצלם הפנה שאלות לגבי התמודדות הצבא עם ההפגנות בכפר לדובר צה"ל ולמפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, תא"ל ניצן אלון. תלונות פרטניות על כמה אירועים שהתרחשו במהלך שבועות התיעוד הועברו לפרקליטות לעניינים מבצעיים, למח"ש ולקצין פניות הציבור של מג"ב.

הזכות להפגין מעוגנת בשורה ארוכה של אמנות בינלאומיות שישראל התחייבה לקיימן. אולם, נראה שהצבא כלל לא מכיר בזכות להפגין בגדה המערבית. מסקנה זאת עולה הן מהפרקטיקה שתיעד בצלם בשטח והן מניתוח של צו צבאי 101, שנחתם בשנת 1967 ותקף עדיין בגדה, חוק הצבאי השולל מתושבי הגדה הפלסטינים את זכות ההפגנה ואת הזכות לחופש ביטוי.

מדיניות מערכת הביטחון בטיפול בהפגנות בא-נבי סאלח עלולה להצביע על הדרך שבה היא נערכת להתמודדות עם האירועים הצפויים בסוף חודש ספטמבר 2011. בצלם קורא לכוחות הביטחון לכבד את זכות המחאה של פלסטינים ולאפשר להם לממש אותה תוך הסתפקות בהגבלות שניתן להטיל על הפגנות גם במסגרת משטר דמוקרטי, במידת הצורך. כאשר קיים הכרח לפזר הפגנות, יש לעשות זאת תוך שימוש מידתי באמצעים שאינם מסכנים את המפגינים ואת התושבים בסביבה.