דילוג לתוכן העיקרי
עיריית ירושלים הורסת בניין ובו שתי דירות מגורים ובתי עסק בעיסאוויה. צילום: עאמר עארורי, בצלם, 1.5.18
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על הריסת בתים שנבנו ללא רישיון במזרח ירושלים

הריסת בתי מגורים ומבנים אחרים במזרח ירושלים החל משנת 2004 ועד ל-31.12.20, נתוני בצלם

מתוכם הריסות שבוצעו בידי הבעלים סה"כ יחידות לא למגורים שנהרסו

קטינים שאיבדו את ביתם

אנשים שאיבדו את ביתם

מתוכן הריסות שבוצעו בידי הבעלים1

סה"כ יחידות דיור שנהרסו

שנה

אין נתונים אין נתונים 110 194 אין נתונים 53 2004
אין נתונים אין נתונים

78

140

אין נתונים

70

2005

אין נתונים אין נתונים

18

98

אין נתונים

44

2006

אין נתונים אין נתונים

149

219

אין נתונים

63

2007

אין נתונים אין נתונים

188

340

5

78

2008

אין נתונים אין נתונים

145

256

2

46

2009

אין נתונים אין נתונים

91

181

9

23

2010

אין נתונים אין נתונים

56

114

15

23

2011

2 27

52

107

8

22

2012

0 28

179

306

13

73

2013

3 52

77

167

217

54

2014

1 41

65

104

33

45

2015

2 52

164

329

418

92

2016

8 49

88

162

10

62

2017

6 70 63 155 12 59 2018
16 95 182 328 642 5169 2019
17 44 194 379 881 7121 2020
55 458 1,899 3,579 235 1,097 סה"כ

 

הערות:

1. בתים שנהרסו בידי בעליהם לאחר שקיבלו צו הריסה מהעירייה, במטרה להימנע מתשלום עלות ההריסה בידי העירייה וקנסות. 

2. שני בתים נוספים נאטמו בידי בעליהם בצו של העירייה, דבר שהותיר 4 נפשות בהן לפחות 2 קטינים ללא קורת גג. בנוסף, נהרסו בידי בעליהם חלקים משני בתים, לאחר שקיבלו צו הריסה מהעירייה.

3. בית נוסף נאטם בידי בעליו בצו של העירייה דבר שהותיר 6 נפשות, בהן 3 קטינים ללא קורת גג. בנוסף, נהרסו בידי בעליהם חלקים מבית אחד, לאחר שקיבלו צו הריסה מהעירייה. 

4. בנוסף, נהרסו בידי בעליהם חלקים מארבעה בתים, לאחר שקיבלו צו הריסה מהעירייה. 

5. הנתונים כוללים 54 יחידות דיור שנהרסו בוואדי אל-חומוס משום שהוא חלק משכונת צור באהר. זאת על אף שוואדי אל-חומוס עצמו חורג מהתחום המוניציפאלי של עיריית ירושלים.

6. בנוסף, נהרסו בידי בעליהם חלקים משלושה בתים, לאחר שקיבלו צווי הריסה מהעירייה.

7. הנתונים כוללים 2 יחידות דיור שנהרסו בוואדי אל-חומוס משום שהוא חלק משכונת צור באהר. זאת על אף שוואדי אל-חומוס עצמו חורג מהתחום המוניציפאלי של עיריית ירושלים.

8. בנוסף, נהרסו בידי בעליהם חלקים משבעה בתים, לאחר שקיבלו צווי הריסה מהעירייה.

הריסה (מלאה וחלקית) של בתי מגורים ומבנים אחרים במזרח ירושלים, 2013-1999, נתונים רשמיים

סה"כ מזרח ירושלים - משרד הפנים מזרח ירושלים - עירית ירושלים שנה
31
14
17
1999
16
7
9
2000
41
9
32
2001
45
9
36
2002
99
33
66
2003
133
18
115
2004
90
14
76
2005
81
10
71
2006
75
6
69
2007
78
7
71*
2008
68
3
65
2009
56
3
53
2010
64
4
60
2011
51
2
49
2012
60
35
25
2013
988
174
814
סה"כ

לפירוט ההריסות שבוצעו על-ידי משרד הפנים במזרח ירושלים לפי שכונות לחצו כאן.

הערות

  1. בעקבות בחינה מחדש של הנתונים הופרדו נתוני הריסות הבתים באזור ירושלים לשתי קבוצות: הריסות במזרח ירושלים (שבשליטת עיריית ירושלים) והריסות בשכונות וביישובים הסמוכים, המשתייכים, על-פי החלוקה של הרשות הפלסטינית, למחוז אל-קודס. במקרים שבהם הקו המוניציפאלי של עיריית ירושלים עובר בתוך היישוב, חלק מההריסות ביישוב שויכו למזרח ירושלים וחלקן למחוז אל-קודס. את נתוני מחוז אל-קודס ניתן למצוא בתוך יתר נתוני הגדה המערבית.
  2. הנתונים על בתים שנהרסו על-ידי עירית ירושלים נמסרו לבצלם על-ידי העיריה ב-11.3.04, ב-4.11.08 וב-30.4.13, בעקבות פניה על-פי חוק חופש המידע.
  3. הנתונים על בתים שנהרסו במזרח ירושלים על-ידי משרד הפנים  בשנים 2001-1999  לקוחים מדו"ח הוועד נגד הריסת בתים משנת 2004. נתונים לגבי שנים מאוחרות יותר נמסרו למרכז אל-קודס לזכויות סוציאליות ב-5.12.04 על-ידי האגף לתכנון אסטרטגי במשרד הפנים, במכתב מדניאל שגב, ממונה על חופש המידע במשרד הפנים לבצלם, מתאריך 24.9.08 ובמכתב ממשרד הפנים לבצלם ב-9.5.13. 

הריסת בתי מגורים, 1987 עד 1998

בתים שנהרסו במזרח ירושלים
שנה
אין נתונים
1987
30
1988
אין נתון
1989
אין נתון
1990
אין נתון
1991
12
1992
48
1993
29
1994
25
1995
17
1996
16
1997
30
1998

מקורות המידע:

תחקיר בצלם, עיר שלם, LAW: הארגון הפלסטיני להגנה על זכויות האדם והסביבה, PHRIC: מרכז המידע של פלסטין לזכויות האדם בשטחים, הוועד נגד הריסות בתים, חבר מועצת העיר ירושלים מאיר מרגלית, רשויות וכלי תקשורת.

קיימים הבדלים בין המקורות השונים, הן לגבי השימוש עבורו נועדו מבנים שונים (מגורים, פרנסה וכו') והן לגבי המספרים עצמם. משום כך יש להתייחס לנתונים בזהירות, אף שההערכות כאן הן מינימליות.