דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתוני הרשויות על הריסת מבנים במזרח ירושלים לפי שכונות

2013-2008  נתונים על הריסת מבנים בידי משרד הפנים בלבד

2013  
 שכונה מבני מגורים מבנים אחרים סה"כ
א-טור 2 4 6
אבו תור 0 0 0
אל-ולג'ה 0 0 0
בית חנינא 27 אוהלי מגורים, דירים וסככות   27
ואדי אל-ג'וז 0 0 0
כפר עקב 0 0 0
א-סוואחרה אל-ר'רבייה 0 0 0
עטרות 0 0 0
אל-עיסאווייה 0 0 0
צור באהר, דיר אל-עמוד 0 0 0
דיר דיר א-טנטור 1 0 1
סה"כ 1 0 34
       
2012  
 שכונה מבני מגורים מבנים אחרים סה"כ
א-טור 2 0 2
אבו תור 0 0 0
אל-ולג'ה 0 0 0
בית חנינא 0 0 0
ואדי אל-ג'וז 0 0 0
כפר עקב 0 0 0
א-סוואחרה אל-ר'רבייה 0 0 0
עטרות 0 0 0
אל-עיסאווייה 0 0 0
צור באהר, דיר אל-עמוד 0 0 0
סה"כ 2 0 2
       
2011  
 שכונה מבני מגורים מבנים אחרים סה"כ
א-טור 1   1
אבו תור 0 1 1
אל-ולג'ה 0 0 0
בית חנינא 2 0 2
ואדי אל-ג'וז 0 0 0
כפר עקב 0 0 0
א-סוואחרה אל-ר'רבייה 0 0 0
עטרות 0 0 0
אל-עיסאווייה 0 0 0
צור באהר, דיר אל-עמוד 0 0 0
סה"כ 3 1 4
       
2010  
 שכונה מבני מגורים מבנים אחרים סה"כ
א-טור 1 0 1
אבו תור 0 0 0
אל-ולג'ה 0 0 0
בית חנינא 0 0 0
ואדי אל-ג'וז 0 0 0
כפר עקב 0 0 0
א-סוואחרה אל-ר'רבייה 0 0 0
עטרות 0 0 0
אל-עיסאווייה 0 0 0
צור באהר, דיר אל-עמוד 1 0 1
נועמאן 1 0 1
סה"כ 3 0 3
       
2009  
 שכונה מבני מגורים מבנים אחרים סה"כ
א-טור 0 0  
אבו תור 0 0  
אל-ולג'ה 0 0  
בית חנינא 2 0 2
ואדי אל-ג'וז 0 0  
כפר עקב 0 0  
א-סוואחרה אל-ר'רבייה 1 0 1
עטרות 0 0  
אל-עיסאווייה 0 0  
צור באהר, דיר אל-עמוד 0 0  
סה"כ 3 0 3
       
2008  
 שכונה מבני מגורים מבנים אחרים סה"כ
א-טור 0 0 0
אבו תור 0 0 0
אל-ולג'ה 0 0 0
בית חנינא 3 0 3
ואדי אל-ג'וז 0 0 0
כפר עקב 0 0 0
א-סוואחרה אל-ר'רבייה 1 0 1
עטרות   0  
אל-עיסאווייה 1 0 1
צור באהר, דיר אל-עמוד 1 0 1
סה"כ 6 0 6
2007 2006 שכונה
סה"כ
מבנים אחרים
מבני מגורים
סה"כ
מבנים אחרים
מבני מגורים
 
0
0
0
0
0
0
א-טור
0
0
0
0
0
0
אבו טור
1
0
1
5
0
5
אל-ולג'ה
1
0
1
2
0
2
בית חנינא
0
0
0
0
0
0
ואדי אל-ג'וז
0
0
0
0
0
0
כפר עקב
2
0
2
1
0
1
סוואחרה
0
0
0
0
0
0
עטרות
0
0
0
0
0
0
אל-עיסאוויה
2
1
1
2
0
2
צור באהר, דיר אל-עמוד
6
1
5
10
0
10
סה"כ

 

2005 2004 שכונה
סה"כ
מבנים אחרים
מבני מגורים
סה"כ
מבנים אחרים
מבני מגורים
 
1
0
1
4
2
2
א-טור
1
0
1
0
0
0
אבו טור
6
6
0
0
0
0
אל-ולג'ה
3
1
2
3
0
3
בית חנינא
1
0
1
0
0
0
ואדי אל-ג'וז
2
1
1
0
0
0
כפר עקב
0
0
0
4
3
1
סוואחרה
0
0
0
6
0
6
עטרות
0
0
0
0
0
0
אל-עיסאוויה
0
0
0
1
0
1
צור באהר, דיר אל-עמוד
14
8
6
18
5
13
סה"כ

* הנתונים עבור השנים 2004 עד 2008 נמסרו במכתב מדניאל שגב, ממונה על חופש המידע במשרד הפנים, מתאריך 24.9.08.

2003-1999 נתונים על הריסת מבנים במזרח ירושלים בידי עירית ירושלים ומשרד הפנים, לפי שכונות

בין השנים 1992-2003 (כולל) הרסה עיריית ירושלים 240 מבנים בבעלות פלסטינית. להלן נתונים מפורטים על הריסת מבנים בתקופה 2003-1999, לפי שנה ולפי שכונה, וכן הריסת מבנים כוללת בשכונות יהודיות:

 

סה"כ 2003 2002 2001 2000 1999
שכונה
18 0 11 0 1 6
אל-עיסאוויה
7 4 2 0 0 1
העיר העתיקה
39 19 8 9 1 2
בית חנינה
4 4 0 0 0 0
אבו טור
13 9 1 1 0 2
ג'בל מוכבר
13 3 1 4 3 2
ראס אל-עמוד
5 3 0 1 0 1
א-טור
32 6 3 17 3 3
שועפט
3 1 1 0 1 0
שיח' ג'ראח
12 10 2 0 0 0
סילוואן
11 4 7 0 0 0
צור באחר
157 63 36 32 9 17
סה"כ מבנים בבעלות פלסטינית שנהרסו
30 1 13 6 6 4
סה"כ מבנים בבעלות יהודית שנהרסו

הנתונים נמסרו לבצלם על-ידי עירית ירושלים ב-11.3.04 בעקבות פניה על-פי חוק חופש המידע.