לקסיקון הכיבוש הלא שלם: 67 שניות על... כיבוש |בצלם
67 שניות על...

לקבלת עדכון בדוא"ל

כיבוש

בדיון הציבורי הרווח המונח "כיבוש" נתפס כפוליטי, אולם "שטח כבוש" הוא מונח משפטי שהגדרתו ברורה: זהו שטח הנמצא תחת שלטון צבאי של מדינת אויב,שיש לה בו שליטה אפקטיבית.

על מנת לוודא שזכויות האדם של תושבי השטח הכבוש יישמרו, נקבעה במשפט ההומניטארי הבינלאומי מערכת כללים המתווה את גבולות המותר והאסור בכל הנוגע להתנהלות הכוח הכובש. הכיבוש מוגדר כמציאות זמנית והשטח נתון רק "כפיקדון" בידי המדינה הכובשת. לכן, אסור לה לבצע בו שינויים של קבע, להשתמש במשאבי הטבע של השטח הכבוש לצרכיה ולהעביר אליו את אוכלוסייתה שלה. כמו כן מוטלת על המדינה הכובשת חובה להגן על האוכלוסייה הכבושה ולאפשר לה, ככל הניתן, להמשיך ולנהל את חייה.

יש הטוענים כי הגדה המערבית אינה שטח כבוש, שכן ריבונותה של ירדן – ממנה לכאורה נלקח השטח – לא הוכרה על ידי רוב מדינות העולם, ולכן השטח לא נכבש מאף מדינה. לעמדה זו אין בסיס והיא מנוגדת למאות פסקי דין של בג"ץ. דיני הכיבוש נועדו להגן על תושבי השטח הכבוש ולא על מדינות, ולפיכך אין כל חשיבות לשאלה למי היה שייך השטח. יתרה מזאת – המחזיקים בעמדה זו אינם מבהירים מהי המסגרת הנורמטיבית שמכוחה ישראל שולטת בשטחים: האם הם גורסים כי השטחים הם חלק ממדינת ישראל הריבונית, ויש להחיל בהם את החוק הישראלי ולהעניק זכויות פוליטיות מלאות לכל תושביו?