דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

נתונים על שלילת תושבות במזרח ירושלים

מספר הפלסטינים שתושבותם נשללה
שנה
18 2020
40 2019
13 2018
35 2017
95 2016
84 2015
107
2014
106
2013
116
2012
101
2011
191
2010
720
2009
4,577
2008
229
2007
1,363
2006
222
2005
16
2004
272
2003
אין נתונים
2002
15
2001 עד סוף אפריל
207
2000
411
1999
788
1998
1,067
1997
739
1996
91
1995
45
1994
32
1993
41
1992
20
1991
36
1990
32
1989
2
1988
23
1987
84
1986
99
1985
161
1984
616
1983
74
1982
51
1981
158
1980
91
1979
36
1978
35
1977
42
1976
54
1975
45
1974
77
1973
93
1972
126
1971
327
1970
178
1969
395
1968
105
1967
14,643
סה"כ

 

עילת השלילה על-פי משרד הפנים

עילת השלילה
שנה
עקירה לשטחים
עקירה לחו"ל
 
4
97 2011
8
183 2010
7
710
2009
38
4,539 2008
40
217
2007
49
1,081
2006
20
169
2005
49
1,081
2006
20
169
2005
לא התקבלו נתונים
לא התקבלו נתונים
2004
לא התקבלו נתונים
לא התקבלו נתונים
2003
לא התקבלו נתונים
לא התקבלו נתונים
2002
0
15
2001
3
204
2000
121
290
1999
170
618
1998
68
1,003
1997
597
10,376
סה"כ

 

החזרת תושבות שנשללה

מספר אנשים שתושבותם הוחזרה
שנה
32
 2012
31 2011
67 2010
49
2009
לא התקבלו נתונים 2008
לא התקבלו נתונים
2007
לא התקבלו נתונים
2006
לא התקבלו נתונים
2005
16
2004
83
2003

 

הערות:

  1. לגבי השנים 2004-2002 לא נמסרו נתונים בנוגע לעילת השלילה של מעמד התושבות.
  2. מקור הנתונים: משרד הפנים (הנתונים עד 1994 לקוחים ממכתבה של עו"ד מוריה בקשי מהלשכה המשפטית של משרד הפנים לעו"ד מלכיאל בלס מפרקליטות המדינה, במסגרת בג"צ 7316/95. הנתונים לגבי 1995- 1998 לקוחים מקובץ שהכין משרד הפנים לרגל ביקורו של שר הפנים החדש בלשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים, בתאריך 19.7.99; נתוני 1999 נמסרו לבצלם ממשרד הפנים ב-13.2.00. הנתונים לגבי השנים 2003 ו-2004 נמסרו למרכז אל-קודס לזכויות סוציאליות על-ידי הממונה על העמדת המידע לרשות הציבור באגף לתכנון אסטרטגי במשרד הפנים, בשני מכתבים, מה-16 ביוני 2004 ומה-5 באוגוסט 2004. הנתונים לגבי השנים 2005-2006 נמסרו למוקד להגנת הפרט במכתב מתאריך 3.11.08. הנתונים לגבי שנת 2007 נמסרו למוקד להגנת הפרט ב-13.4.10. הנתונים לגבי שנת 2008 נמסרו למוקד להגנת הפרט במכתב מתאריך 5.11.09. הנתונים לגבי שנת 2009 נמסרו למוקד להגנת הפרט ב-4.12.11. הנתונים לגבי שנת 2010 נמסרו לבצלם במכתב מתאריך 24.1.11 ולמוקד להגנת הפרט במכתב מתאריך 12.7.11. הנתונים לגבי שנת 2011 נמסרו לבצלם במכתב מרשות ההגירה והאוכלוסין מתאריך 5.7.12. הנתונים לגבי שנת 2012 נמסרו למוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים במכתב מתאריך 13.3.13. הנתונים לגבי שנת 2013 נמסרו למוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים במכתב מתאריך 3.3.14. הנתונים לגבי שנת 2014 נמסרו למוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים במכתב מתאריך 23.3.15. הנתונים לגבי שנת 2015 נמסרו למוקד להגנת הפרט ב-28.2.2016, הנתונים לגבי שנת 2016 נמסרו למוקד להגנת הפרט ב-6.4.17, הנתונים לגבי שנת 2017 נמסרו למוקד להגנת הפרט ב-10.4.18,הנתונים לגבי שנת 2018 נמסרו למוקד להגנת הפרט ב-29.4.19.הנתונים לגבי שנת 2019 נמסרו למוקד להגנת הפרט ב-25.6.2020 והנתונים לגבי שנת 2020 נמסרו למוקד להגנת הפרט ב-7.3.21.