דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

בצלם מגנה בחריפות את חטיפתו והוצאתו להורג של אליהו אשרי


בצלם מגנה בחריפות את חטיפתו והוצאתו להורג של אליהו אשרי, בן 18, תושב ההתנחלות איתמר, שגופתו נמצאה הלילה באזור רמאללה.

מעשי חטיפה והוצאה להורג חותרים תחת כל כללי המוסר והמשפט. הריגה מכוונת של אזרחים מוגדרת במשפט ההומניטארי הבינלאומי "פשע מלחמה" שלא ניתן להצדיקו, יהיו הנסיבות אשר יהיו. כמו כן, מחייב משפט זה את כל הצדדים הנוטלים חלק בלחימה, להבחין כל העת בין לוחמים לבין אזרחים ולהימנע מהכוונת התקפות כנגד אזרחים.

ארגונים פלסטינים מסוימים מצדיקים את הפגיעה במתנחלים בטענה כי ההתנחלויות עצמן אינן חוקיות ומהוות חלק ממערך השליטה הצבאי של ישראל. אולם טענה זו משוללת יסוד. רובם המכריע של המתנחלים אינם ממלאים תפקיד צבאי כלשהו ואילו אי החוקיות של ההתנחלויות אינה יכולה לשלול מתושביהן את מעמדם כאזרחים. ככאלה, מתנחלים אינם יעד לגיטימי להתקפה, לא כל שכן לחטיפה ולהוצאה להורג.

בצלם קורא לארגונים הפלסטיניים להימנע מפגיעה באזרחים, לרבות באוכלוסיית המתנחלים.