דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

להפסיק את השימוש במרגמות באזורים מאוכלסים ברצועת עזה

ב-22.3.11 ירה הצבא פצצות מרגמה מסוג 'קשת' על שכונת א-שג'אעייה שממזרח לעיר עזה. מהירי נהרגו ארבעה אזרחים פלסטינים, שלושה מהם בני משפחה אחת, כולל שני ילדים. מדיווחים בתקשורת עולה כי הירי נעשה בתגובה לירי פלסטיני תלול מסלול על צפון הנגב, זמן קצר קודם לכן.

פצצות מרגמה הן נשק בעל טווח פיזור נרחב. הפצצות מסוג 'קשת' אמנם מדויקות יותר בהשוואה לפצצות מרגמה אחרות, אולם, גם טווח הפיזור שלהן הוא כמה עשרות מטרים. ברצועת עזה הצפופה סטייה כזו עלולה לגרום לפגיעה קשה באזרחים. ואמנם, השימוש במרגמות 'קשת' כבר גרם בעבר למותם של אנשים שלא היו מעורבים בלחימה. במהלך מבצע 'עופרת יצוקה' נחתו מספר מרגמות מסוג זה באזור עירוני צפוף ליד בית הספר "אל-פאח'ורה", והרגו 32 אזרחים שלא השתתפו בלחימה, בהם 11 בני משפחה אחת.

בדו"ח שפרסם משרד החוץ אודות חקירות מבצע עופרת יצוקה ביולי 2010 נכתב כי בעקבות אירוע זה, וכחלק מהמאמץ של ישראל לצמצם את הפגיעה בקרב האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, המליץ הפצ"ר לנסח הגדרות מחמירות יותר בנוגע לשימוש במרגמות בקרבת שטחים המאוכלסים באוכלוסייה אזרחית. כן נמסר כי הרמטכ"ל הורה על ביצוע עבודת המטה הנדרשת לניסוח הפקודות הנחוצות. דברים אלה מעידים על מודעותם של הדרגים הבכירים ביותר בצבא לבעייתיות הטבועה בשימוש במרגמות. עם זאת, תוצאות ירי המרגמות ב-22.3.11 מעלות את החשש כי למרות הדברים הברורים שנכתבו בדו"ח, לא נעשו שינויים מהותיים בהוראות.

אחד מעקרונות היסוד במשפט ההומניטארי הבינלאומי הוא עקרון ההבחנה, המחייב את הצדדים הלוחמים' להבחין בין מטרות צבאיות לגיטימיות לבין מטרות אזרחיות. מעקרון זה נובע האיסור להשתמש בנשק שאינו מסוגל להבחין בין סוגי המטרות. ירי פצצות מרגמה באזור מאוכלס, כמו אלה שהרגו את ארבעת האזרחים הפלסטינים, אינו עומד בכללים אלה.

תקיפה מכוונת של אזרחים על-ידי ארגונים פלסטיניים חמושים מהווה הפרה חמורה של דיני הלחימה ועל כוחות הביטחון לפעול כדי להגן על אזרחי ישראל מפניהן. ביצוע תקיפות אלה מתוך אזורים מאוכלסים הוא בלתי חוקי ומוסיף חטא על פשע. עם זאת, אין בהפרה זו של החוק על ידי הארגונים הפלסטינים כדי להצדיק הפרה של עקרון ההבחנה על ידי ישראל .