דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

בצלם הגיש ערר על סגירת תיק החקירה הנוגע למותו של פיראס קסקס מירי חיילים בדצמבר 2007

ב-16.5.12 הגיש בצלם באמצעות עו"ד גבי לסקי ערר לפרקליטות המדינה על החלטת פרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה הנוגע להריגתו של פיראס קסקס מירי חיילי מילואים ב-2.12.07. הערר הוגש לאחר שעיון בחומרי החקירה העלה כי קיימות בתיק ראיות מוצקות המחייבות הגשת כתבי אישום בגין הירי הרשלני לעבר קסקס ולכן ההחלטה לסגור את התיק היא בלתי סבירה ודינה להתבטל.

פיראס קסקס, אשתו ואחת מבנותיהם. התמונה באדיבות המשפחההפרקליטות הודיעה לבצלם על החלטתה לסגור את התיק רק בינואר 2012, למעלה מארבע שנים לאחר האירוע. הודעה זו נמסרה רק לאחר שבצלם עתר לבג"ץ, באמצעות עו"ד גבי לסקי, בדרישה כי הפרקליטות הצבאית תקבל החלטה האם לנקוט צעדים נגד המעורבים במקרה זה. רק כעבור כארבעה חודשים מסגירת התיק, באפריל 2012, מסרה הפרקליטות לבצלם את מלוא חומר החקירה בתיק, הנחוץ להגשת הערר.

הפרקליטות נימקה את סגירת התיק בטענה של היעדר תשתית ראייתית מספיקה להרשעה. לטענתה, "על אף שביצוע הירי לא תאם את כללי הפתיחה באש בגזרה הרלבנטית, מדובר היה בסיטואציה מבצעית ייחודית, שבמסגרתה חשו החיילים... בסכנה ממשית". מסקנת הפרקליטות הייתה ש"גם אם ההוראה לירות היתה שגויה, אין היא עולה לכדי רשלנות". נוסף על כך נמסר כי "קיים חסר ראייתי משמעותי, הנוגע ליכולת להוכיח את הקשר הסיבתי בין הירי למותו הנטען של פיראס קסקס".

האזור שבו טייל פיראס קסקס עם גיסיו בעת שנורה למוות. צילום: בצלם
האזור שבו טייל פיראס קסקס עם גיסיו בעת שנורה למוות. צילום: בצלם

בערר, דחתה עו"ד לסקי טענות אלה וקבעה כי לא ניתן לקבל את מסקנת פרקליטות מחוז מרכז שהמקרה אינו עולה לכדי רשלנות. זאת, משום שפתיחה באש חיה לעבר בני אדם ללא אזהרה מוקדמת, לטווח שאינו מאפשר ביצוע ירי מדויק, ללא הגדרת מטרה ברורה וללא נקיטת אמצעי זהירות מינימאליים לדיוק הירי – בניגוד להוראות הפתיחה באש ומבלי שנשקפה לחיילים סכנה ממשית – אינה בגדר טעות מקצועית גרידא. ירי כזה מהווה לכל הפחות התנהגות רשלנית, אם לא חמור מכך, ובכל מקרה מחייב העמדה לדין פלילי. עוד נטען כי קיים קשר סיבתי ברור בין הירי לבין מותו של קסקס וכי ההחלטה לסגור את התיק הנה בלתי סבירה, פוגעת בשלטון החוק, באינטרס הציבורי של הגנה על אזרחים ומשדרת מסר מסוכן של זילות חיי אדם.

החלטת הפרקליטות לסגור את התיק התקבלה לאחר שבאוגוסט 2011 הודיעה פרקליטות המדינה לבית המשפט, במסגרת העתירה שהגיש בצלם, כי לאחר בחינת חומר החקירה בתיק הריגתו של פיראס קסקס, הוחלט להעמיד לדין את הקצין שהיה אחראי להריגתו, בכפוף לשימוע שייערך לקצין במהלך חודש נובמבר 2011. הפרקליטות לא מסרה מה אמורים להיות סעיפי האישום נגדו. לאחר השימוע חזרה בה הפרקליטות והחליטה על סגירת התיק.

רקע

פיראס קסקס, בן 32, נהרג ב-2.12.07 מירי חיילים בסמוך לשכונת א-טירה ברמאללה. קסקס, תושב הכפר בתיר שבאזור בית לחם, הגיע עם משפחתו לביקור בבית קרוביו בא-טירה. לפי המידע שבידי בצלם, בשעות הצהריים של אותו יום טייל קסקס עם שני גיסיו בשטח פתוח הסמוך לבתי השכונה. השלושה הבחינו בקבוצת חיילים במרחק של כ-500 מטרים מהם, בקו אווירי. מעדויות שגבה בצלם משני גיסיו של קסקס, עולה כי החיילים פתחו באש חיה לעבר השלושה, ללא כל אזהרה מוקדמת, ועל אף שהשלושה לא היו חמושים ולא עשו דבר שיכול היה לסכן את החיילים. קסקס נפגע מקליע שחדר לגבו ויצא מבטנו. גיסיו פינו אותו לבית החולים ברמאללה, שם מת מפצעיו.

בצלם פנה לפרקליטות הצבאית פעמים אחדות בדרישה כי תורה על חקירת מצ"ח לבדיקת נסיבות הריגתו של קסקס, אולם רק כשנה לאחר האירוע נפתחה חקירה. בצלם סייע למצ"ח בתיאום גביית עדויותיהם של שני קרובי משפחתו של קסקס והעביר לחוקרים חומר רלוונטי שהיה ברשותו. ככל הידוע לבצלם, החקירה בתיק הסתיימה באפריל 2009, וב-25.7.09 הועבר תיק החקירה לבחינת הפרקליטות לעניינים מבצעיים. למרות פניות חוזרות ונשנות של בצלם אל הפרקליטות בדרישה שתכריע בתיק, לא התקבלה כל החלטה, עד שבפברואר 2011 הגיש בצלם עתירה לבג”ץ באמצעות עו”ד גבי לסקי.

לאחר הגשת העתירה, העבירה הפרקליטות הצבאית את הטיפול בתיק לפרקליטות המדינה, בטענה שחוק השיפוט הצבאי אינו חל עוד על המעורבים באירוע, אלא החוק האזרחי, שכן הם היו חיילי מילואים ומאז האירוע חלף זמן רב. פרקליטות המדינה הודיעה לבג”ץ כי קיבלה את התיק לטיפולה רק ב-7.3.11, ובית המשפט נתן לה ארכה של חודשיים כדי לבחון את חומר החקירה. לאחר מכן קיבלה הפרקליטות, לבקשתה, שתי ארכות נוספות לשם ביצוע השלמות חקירה. באוגוסט 2011 הודיעה פרקליטות המדינה לבית המשפט כי לאחר בחינת חומר החקירה בתיק הריגתו של פיראס קסקס, הוחלט להעמיד לדין את הקצין שהיה אחראי להריגתו, בכפוף לשימוע שאמור להיערך לקצין במהלך חודש נובמבר. בינואר 2012 הודיעה פרקליטות המדינה לבג”ץ כי בעקבות השימוע הוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד הקצין וכי הוחלט לסגור את התיק.