דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
נושאים

ישראל מתעלמת ממחויבויותיה כלפי האסירים ומצבם הרפואי של שובתי הרעב מתדרדר

נשים פלסטיניות מפגינות במזרח ירשולים בתמיכה בשביתת האסירים הפלסטינים. צילום: עמאר עוואד, רויטרס, 29 באפריל 2017.
נשים פלסטיניות מפגינות במזרח ירשולים בתמיכה בשביתת האסירים הפלסטינים. צילום: עמאר עוואד, רויטרס, 29 באפריל 2017.

לפי דיווחים בתקשורת, כ-150 אסירים פלסטינים שובתי רעב הועברו לאחרונה לבדיקות בבתי חולים בשל ההחמרה במצבם הרפואי. ככל שישראל תמשיך להתעלם ממחויבויותיה כלפי האסירים ותמשיך בהפרת זכויותיהם, מצבם הרפואי ימשיך להתדרדר ויהפוך למסוכן.

מצב זה מעלה את החשש כי ישראל תבחר להזין את האסירים בכפיה. האכלה בכוח של אסיר שובת רעב בניגוד לרצונו הנה מסוכנת ונחשבת לעינוי, ואסורה גם מפני שהיא פוגעת בזכותו של האדם לאוטונומיה על גופו ובכבודו, ובזכותו לבטא מחאה בדרך שבה הוא בוחר. הצהרות של הקהילה הרפואית הבינלאומית משקפות הסכמה כי ככלל, האכלה בכפיה של שובתי רעב בעלי כשירות מנטלית, המסרבים מרצונם החופשי לקבלת הטיפול, היא אסורה. למרות זאת, ב-30.7.15 אישרה הכנסת חוק המתיר בתנאים מסוימים להזין בכפייה כלואים שובתי רעב.

יותר מאלף האסירים והעצירים הפלסטינים שפתחו בשביתת רעב ב-17 באפריל העלו שורת דרישות לגיטימיות לשיפור התנאים הבלתי אנושיים שבהם הם מוחזקים, הכוללים: הגבלות קיצוניות על ביקורי משפחות, איסור מוחלט על אסירים "ביטחוניים" לשוחח בטלפון, מניעת גישה לשירותי רפואה וחינוך ברמה נאותה, כליאה בבידוד – שאף היא נחשבת עינוי – והשימוש הפסול במעצר מנהלי, שהוא מעצר ללא משפט. נכון ל-30 באפריל 2017 החזיקה ישראל במעצר מנהלי 486 פלסטינים, כך לפי נתונים שנמסרו משב"ס. מעצר מנהלי הוא אמצעי קיצוני ביותר: עצירים מנהליים אינם יכולים לדעת מתי יצאו לחופשי שכן למרות שכל צו מעצר מוגבל לחצי שנה, אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להאריכו. במהלך השנים עצרו כוחות הביטחון אלפי פלסטינים במעצר מנהלי לתקופות שנעו בין כמה חודשים לשנים אחדות.

כליאתם של פלסטינים כה רבים בבתי כלא בתוך שטחה של ישראל – רובם ללא משפט הוגן וחלקם ללא משפט כלל – וההגבלות הקיצוניות המוטלות עליהם, הן חלק בלתי נפרד ממשטר הכיבוש.